Hur mycket ska man lägga till när man tar tempen under armen?

Hur mycket ska man lägga till när man tar tempen under armen? – Det finns överhud taget inget fog för att lägga till 0,3 eller 0,5 grader vid mätningar oralt, i armhålan eller i munnen. Variationerna mellan olika individer är för stora för att det ska gå att göra på det sättet.