Er butikkene åpne på lille julaften?

– De fleste butikkene holder åpent til klokken 23 lille julaften, klokken 15 eller 16 på juleaften og klokken 18 på nyttårsaften. Normalt er søndagsåpne butikker åpne på helligdager, men de fleste søndagsåpne butikker har også stengt 1.

Når er lille julaften?

Lille julaften kalles også tollesmesse, torlaksmesse og sjursmesse og sjulsmesse og er den 23. desember.

Hva gjør man på lille julaften?

Lille julaften, 23.

Mange familier har egne tradisjoner denne kvelden, som å pynte juletreet og lage pepperkakehus, og mange spiser risengrynsgrøt med sukker, kanel og smørøye. I grøten gjemmer vi en mandel, og den som finner mandelen i sin porsjon, vinner en marsipangris!

LES OGSÅ  Hvordan justere eltekrok Kenwood?

Er butikkene åpne på lille julaften? – Related Questions

Hvor lenge jobber man på lille julaften?

Lille julaften

Dette er ikke en offentlig hellig- eller høytidsdag, noe som innebærer at denne dagen regnes som en ordinær arbeidsdag med ordinære betingelser.

Er julaften halv arbeidsdag?

Julaften er en arbeidsdag og man har i utgangspunktet ikke krav på fri denne dagen. Dersom man ikke arbeider julaften, skal denne som utgangspunkt tas ut som en vanlig feriedag. Arbeidsmiljøloven § 10-10 gir imidlertid rett til fri etter klokken 15 på julaften.

Er lille julaften en helligdag?

Verken julaften eller nyttårsaften er helligdager. Men for julaften gjelder likevel spesielle regler. Etter arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri på julaften fra 15.00 til 22.00 dagen før neste virkedag. I tillegg gjelder også den vanlige regelen om at skal det være arbeidsfri fra 18.00 dag før helligdag.

Hvordan fri på julaften?

Julaften er en ordinær arbeidsdag. Det vil si at man i utgangspunktet ikke har krav på fri. Rett til fri på julaften kan derimot følge av tariffavtale, lokal særavtale, arbeidsavtale eller etablert praksis i bedriften. Uten slik avtale må fri på julaften eventuelt tas ut som feriedag.

Er det 100% på julaften?

Arbeidstid og lønn på julaften, romjul og nyttårsaften

Når arbeidet slutter kl. 13.15, regnes dette som hel dag og skal betales med ordinær lønn. Arbeid etter kl. 13.15 godtgjøres med 100 % tillegg.

Er lille julaften halv dag?

Julaften arbeidsfri etter 15

Julaften er særskilt nevnt i arbeidsmiljølovens paragraf 10-10. Der står det presisert at det skal være arbeidsfri på jul-, påske- og pinseaften fra klokka 15. – Det innebærer at hvis noen skal jobbe etter klokka 15 på julaften, så må vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt.

LES OGSÅ  Hva kan man ønske seg i pakkekalender?

Er polet oppe lille julaften?

Polets ordinære åpningstider varer til og med 23. desember, lille julaften (da har polet åpent til senest kl. 18).

Er det dobbelt betalt på julaften?

Jobber du ordinær vakt på en helligdag, eller etter klokka 12:00 på julaften og nyttårsaften, har du krav på 133,3 prosent i tillegg. Det vil si at hvis du har en timelønn på 222 kroner, kan du på en rød dag få et tillegg på 295 kroner. Dette resulterer i en timelønn på hele 517 kroner.

Kan man bruke F3 på julaften?

F3 – Helgedagsfri

Den som har arbeidet en søn- og helgedag skal ha fri følgende søn- og helgedagsdøgn, evt. det er avtalt at minimum halvparten skal være fri. Det kan også gis fri utover minimumskrav hvis driften tillater det. Fridager som gis på helgedager, markeres med F3.

Er 1. juledag rød dag?

I julen er det 1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag som regnes som helligdager.

Er 1. juledag en rød dag?

Julaften blir rød først klokka 15:00 og regnes som en del av helligdagsdøgnet til påfølgende dag, altså 1. juledag.

Hva er en F4 vakt?

F4 – Godtgjøringsfri

Kompensasjon for arbeid på helge- og høytidsdager kan i stedet for betaling helt eller delvis avspaseres, se tariffavtalen. Slik(e) fridag(er) markeres ofte med F4.

Er det lov å jobbe 6 dager i uken?

Det er ikke i seg selv nødvendigvis ulovlig å jobbe 6 dager i uka, men om det er tillatt kommer an på hvor mange timer du skal jobbe, og om du får den arbeidsfrie perioden du skal ha per uke. Du kan ikke ha mer enn full stilling til sammen hos en og samme arbeidsgiver.

Er det lov å jobbe 7 dager i strekk?

Arbeidstakere har krav på minst: 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 7 dager.

Er det lov å jobbe 40 timer i uka?

Utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan pålegge arbeidstakeren å jobbe mer enn 9 timer per dag, og 40 timer i løpet av en uke, innenfor alminnelig arbeidstid. Merk at de fleste tariffavtaler fastsetter normalarbeidstiden til 37,5 timer per uke. Arbeidstaker kan likevel pålegges å arbeide overtid.

Leave a Comment