Er det best å betale ekstra på boliglånet eller kjøpe fond?

For de fleste, vil nok det riktige svaret være en mellomting mellom de to, i alle fall slik som verden ser ut i dag. De fleste sparer til flere ting, og forventet avkastning i aksjefond er høyere enn den renten du må betale for boliglånet ditt i dag.

Når er det vanlig å bli gjeldfri?

Når bør man bli gjeldfri? For de fleste blir det betydelig mindre å leve av når man går av med pensjon. Forbruker-økonomen anbefaler derfor å bli gjeldfri når man blir pensjonist: – Inntekten går da ned, og for mange med så mye som 40-50 prosent.

LES OGSÅ  Er det skatt på leieinntekter?

Når betale ned ekstra på boliglån?

Har du mer anstrengt økonomi bør du vurdere å nedbetale lånet over flere år. Med mange renteøkninger i 2022 og 2023, kan det lønne seg å betale mest mulig ned på boliglånet ditt før renten øker ytterligere hvis du har god økonomi.

Er det best å betale ekstra på boliglånet eller kjøpe fond? – Related Questions

Hvilke lån bør nedbetales først?

Altså bør du normalt betale ned på dine lån i denne rekkefølgen:
 • Kredittkortgjeld.
 • Forbrukslån.
 • Billån.
 • Boliglån.
 • Studielån.

Hvordan betale ned gjeld fortere?

Den beste måten å betale ned gjeld raskere på er å bruke mindre penger på forbruk og betale ned mer på gjelden din. En god måte å finne ut hvor mye du bruker på forbruk er å bruke kontoutskriften din som utgangspunkt.

Hvordan bli kvitt gjeld fortest mulig?

– Den raskeste måten å bli gjeldfri på er selvsagt å unngå store og dyre lån i utgangspunktet, sier Sandmæl.

Forbrukslån først, deretter boliglån og så studielån.

 1. Sett opp oversikt over inntekter og utgifter.
 2. Se om det er noe du kan kutte ut, og gjør det!
 3. Betal ned på gjelden – den dyreste først!

Kan man forhandle gjeld?

Kan jeg få hjelp til å forhandle ned gjeld? Ja det kan du absolutt og hvis du har mye gjeldkan det være veldig lurt å få hjelp av en person som har erfaring med forhandling med kreditorer.

Hvordan bli kvitt mye gjeld?

10 tips for hvordan bli kvitt gjeld raskt
 1. TIPS #1 – Få oversikt over gjelden.
 2. TIPS #2 – Refinansier alle smålån, kredittkortgjeld og avbetalingsavtaler.
 3. TIPS #3 – Sett opp et budsjett.
 4. TIPS #4 – Betal raskere ned på lånet.
 5. TIPS #5 – Frigjør midler til ekstra avdrag.
 6. TIPS #6 – Viktig å prioritere rett.

Hva er vanlig å ha i gjeld?

Hva er gjennomsnittlig gjeld i Norge? Boliglånsundersøkelsen 2021 viser at samlet gjeld (boliglån og andre lån som låntaker har) som andel av brutto årsinntekt (gjeldsgrad) fortsetter å øke blant låntakere som tar opp nye lån med pant i bolig. I årets undersøkelse er samlet gjeldsgrad på 347 prosent.

LES OGSÅ  Hvor mye får du i AFP?

Hvilken aldersgruppe har mest gjeld?

Overraskende er det personer i alderen 50-54 som sliter med mest misligholdt gjeld. Bare i denne aldersgruppen har den misligholdte gjelden økt med én milliard det siste året. Av 65 milliarder med mislighold ligger 9,6 milliarder av dette beløpet på skuldrene hos de godt voksne.

Hvilken aldersgruppe har mest lån?

Data fra Finanstilsynet bekrefter at 40-åringene dominerer

Låntakere i aldersgruppen 40–49 år hadde den største andelen av lånene, med nesten 30 prosent. Andelen utlån til gruppen 18–29 år var i underkant av 8 prosent, og har ligget stabilt på dette nivået de siste årene,» står det blant annet der.

Hvor mye har en nordmann i gjeld?

Stans i nedgangen for norsk forbruksgjeld – nordmenn skylder 150 milliarder kroner. Den usikrede gjelden ble i fjor redusert med 11,3 milliarder kroner – eller 7,1 prosent – og utgjør nå 148,5 milliarder kroner. For to år siden, i januar 2020, utgjorde usikret gjeld 175,8 milliarder kroner.

Hvem land har mest gjeld?

Verdens mest forgjeldede land når stats-, bank-, selskaps- og privatgjeld summeres, er Irland. Her utgjør samlet gjeld 11,5 ganger landets samlede årlige verdiskapning.

Hva er høyt boliglån?

Du kan ikke låne mer enn 5 ganger inntekten din. Dette gjelder totalt lån inklusive studielån og forbrukslån. Du skal kunne betjene en renteoppgang på lånet på 5 prosentpoeng. Du må ha minimum 15 prosent egenkapital til boligkjøp.

Hvor mye gjeld har norske husholdninger?

Ved utgangen av 2. kvartal 2021 var husholdningenes totale gjeldsopptak summert over de fire siste kvartalene 201 milliarder kroner. Firekvartalssummen av transaksjonene i langsiktig lånegjeld, som for det meste består av lån med pant i fast eiendom, passerte da for første gang 200 milliarder kroner.

LES OGSÅ  Hvordan unngå dokumentavgift ved arv?

Hvem eier verdens gjeld?

USAs statsgjeld 1940 til 2008. Røde linjer er statsgjelden og Sorte linjer er den samlede gjeld (inklusive regjeringens midler i f.

Hvem eier gjelden?

Utenlandske eiere av gjelden Pr. januar 2009
OPEC 186,3 6,06
Sentralbanker og andre fra Karibia 176,6 5,75
Brasil 133,5 4,35
Storbritannia 124,2 4.04

Hvor mye gjeld kan man ha som pensjonist?

For personer i alderen 67 år og oppover har gjelda økt fra litt over 170 000 i gjennomsnitt til opp mot 600 000 i snitt. For de fra 62 til 66 har økningen vært på 246 prosent. For de fra 67 har økningen vært på 234 prosent. I tillegg har antall personer med gjeld økt.

Hvor mange nordmenn har kredittkortgjeld?

oktober 2021 hadde nordmenn 151.421.116.449 kroner i usikret gjeld, ifølge. Dette er kredittkortgjeld og forbrukslån med høy rente som bankene ikke har pant for verken i bolig, hytte eller bil.

Leave a Comment