Er det lov å jobbe mer enn 40 timer i uken?

Loven fastsetter som hovedregel alminnelig arbeidstid til maksimalt 40 timer per uker. Arbeid utover de angitte rammene for alminnelige arbeidstid er overtid i lovens forstand. Det er ikke noe i veien for å avtale kortere arbeidstid.

Er det lov å jobbe over 100%?

Du kan ikke ha mer enn 100% stilling hos en og samme arbeidsgiver. Dersom du har mer enn 100% stilling hos samme arbeidsgiver regnes dette som overtid, og overtid er ikke tillatt som en fast ordning. Kommunen vil som regel anses å være en og samme arbeidsgiver.

LES OGSÅ  Hvem står bak Sbanken?

Hvor mye kan man jobbe med to jobber?

Arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljølovens kapittel 10 er i utgangspunktet rettet mot en enkel arbeidsgiver. Har du to eller flere arbeidsgivere kan du derfor jobbe utover disse arbeidstidsbestemmelsene. Det trengs ikke at du fordeler timene på på de ulike arbeidsgiverne slik at du ikke jobber mer enn 40 timer.

Er det lov å jobbe mer enn 40 timer i uken? – Related Questions

Kan man ha 3 jobber?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Så lenge du er over 18 år og ikke jobber innenfor veitransport, er det lovlig å ha flere arbeidsgivere hvor du til sammen jobber mer enn 100%. Arbeidsmiljøloven har grenser for hvor mange timer en ansatt kan jobbe hos én arbeidsgiver.

Er det lov å jobbe 12 timer?

Se arbeidsmiljøloven § 10-6 (8). Så ja, det er i utgangspunktet lovlig å jobbe 12,5 time i løpet av én dag. Men det er ikke lovlig å jobbe så mye uten pauser: Jobber du mer enn 5,5 timer har du krav på minst en pause.

Kan arbeidsgiver nekte deg å jobbe andre steder?

Det enkle svaret på spørsmålet ditt er at en arbeidsgiver ikke bestemmer over fritiden tid og kan derfor ikke nekte deg å ta deg en ekstrajobb utenfor den avtalefestede arbeidstiden.

Hvor mange timer har man lov til å jobbe i uka?

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden: 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag) 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke)

Er det lov å jobbe en annen plass i ferien?

Kan også jobbe i ferien

– Mange tenker nok at ferien ikke er avviklet, dersom ansatte jobber et annet sted når de har ferie fra sin hovedarbeidsgiver. Slik er det ikke; ferien blir avviklet som normalt, og ansatte kan selv velge å bruke ferien til å jobbe et annet sted, dersom de ønsker.

Er det lov å jobbe uten lønn?

Det finnes ingen regler i loven om minstelønn. Det er avtalefrihet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvor stor lønnen skal være. Det er derfor ingenting i veien for at man kan jobbe gratis, men dette bør avtales nærmere.

Kan jeg jobbe på to jobber?

Det er mulig å ha flere arbeidsgivere samtidig. En ansatt står derfor som utgangspunkt fritt til å arbeide hos en annen arbeidsgiver i sin fritid. Men når du har mer enn en jobb er du selv ansvarlig for å oppfylle betingelsene i begge arbeidsavtalene du har inngått.

Kan arbeidsgiver sende deg hjem uten lønn?

Ja, arbeidsgiver kan sende deg hjem, men da skal du som hovedregel ha betalt for den avtalte arbeidstiden. Det vil si at dersom det var avtalt at du skulle jobbe fra kl. 8.00 til 15.30, så skal du ha betalt for disse timene selv om du får gå hjem klokka 14.

Kan man nekte ansatte å snakke om lønn?

Arbeidstakere har selvsagt også ytringsfrihet, og en arbeidsgiver kan ikke begrense denne uten særskilt begrunnelse. Men verken arbeidsmiljøloven eller andre lover sier noe om hvorvidt arbeidstakere kan sammenligne lønn seg imellom eller diskutere lønnsnivået i virksomheten generelt.

Kan arbeidsgiver lese SMS?

Innsyn kan kreves i alt utstyr du har fått fra arbeidsgiveren din. For eksempel innhold på maskinen og telefonen, som sms, datatrafikk på mobilen, dokumenter på personlig brukerområde og sikkerhetskopier.

Kan arbeidsgiver se hva jeg surfer på?

Loggene kan bare benyttes etter sitt formål, som er å administrere datasystemet og avdekke sikkerhetsbrudd. All annen bruk er meldepliktig til Datatilsynet. Arbeidsgiveren kan altså ikke uten videre kartlegge hvor mye tid hver ansatt bruker på Internett, eller hvilke nettsider som blir besøkt.

Har arbeidsgiver rett til å vite hvorfor jeg er syk?

Arbeidsgiveren din har ikke rett til å få vite sykdomshistorien eller diagnosen din. Det hender likevel at arbeidsgiveren kan stille spørsmål ved om du har rett til sykepenger.

Kan arbeidsgiver nekte deg å ha telefon?

Hvis en ansatt bruker arbeidstiden sin på alt mulig annet, vil det være et brudd på arbeidsavtalen. Det innebærer at du som leder i prinsippet kan forby de ansatte å bruke mobiltelefonen i løpet av arbeidsdagen.

Kan sjefen nekte meg å si opp?

Kan som hovedregel ikke tilbakekalles

Dersom du anger på at du sa opp jobben og ønsker å tilbakekalle oppsigelsen, har sjefen din som hovedregel rett til å nekte deg dette.

Leave a Comment