Er det lov å montere stålpipe selv?

Kan jeg montere stålpipe selv? Montering av stålpipe er et tiltak som skal meldes til kommunale styresmakter sammen med en samsvarserklæring for utført montering. For hytter og fritidshus kan reglene variere noe, men sjekk dette med kommunen din dersom du er i tvil.

Er montering av stålpipe søknadspliktig?

En huskeregel som nevnes i praksis er at dersom du må gå gjennom taket, så er tiltaket søknadspliktig. For eksempel en stålpipe i eksisterende skorstein. En huskeregel som nevnes i praksis er at dersom du må gå gjennom taket, så er tiltaket søknadspliktig.

Skal man feie stålpipe?

Hva med stålpiper

Produsentene har alle som én svart at de ikke lager skorsteiner som ikke krever feiing. Unnlater man å feie stålpipa øker brannrisikoen. De eneste kriteriene for fritak for feiing av fritidsboliger er enten at ovnen fjernes eller at skorsteinen er plombert.

LES OGSÅ  Hvor lenge trenger man vognpose?

Er det lov å montere stålpipe selv? – Related Questions

Har jeg lov å sette opp pipe selv?

Oppføring av ny skorstein er søknadspliktig arbeid. Dette gjelder også hvis det er en eldre skorstein som rives for å bygges opp på dersom den rives til under taket (kun rivning og gjenoppbygging av skorstein over tak regnes som vedlikehold og er ikke søknadspliktig).

Kan stålpipe kles inn?

I dag brukes stålrør i hovedsak der hvor skorsteinen er inn kledd, eller hvor avstanden til treverk er for liten. Etter at stålforingen er montert med en avstand på minimum 20 mm. fra skorsteinen innside, tilfredsstiller den oppstillings vilkår 3, det vil si at skorsteinen kan kles inn på 2 sider med treverk el.

Hvor ofte feie stålpipe?

Feieren og kommunens ansvar er å føre tilsyn og feie pipa ved behov – og minimum hvert fjerde år.

Er det påbudt med feieluke?

Skorsteinen skal ha så mange feieluker som er nødvendig for forsvarlig feiing. Feieluke må ikke komme nærmere brennbart materialer enn 300 mm. Alternativt kan brennbart materiale tildekkes med ubrennbart materiale med forsvarlig brannmotstand, K1-A eller tilsvarende.

Er feiing påbudt?

Svar: Ja, nå skal alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Det er ikke lenger mulig å unnta fritidsboliger.

Hvorfor feie pipa?

En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og øker faren for pipebrann. Med unntak av noen kommuner, er feiing og ettersyn av hyttepiper ikke lovpålagt.

Er det lov å fjerne pipa?

Å fjerne tegelpipe på hus fra 1963 skal ikke by på problemer. Kravene da, var at pipen ikke skulle være bærende konstruksjon. Du vil imidlertid finne utkraging i etasje skillene, fordi kravet da var 21 cm fra røykløpet til brennbart materiale. Det er ikke samme krav ved bruk av tre-skikts pipe eks; Leca.

LES OGSÅ  What is the price of the Audi e-tron Sportback?

Hvor mye tjener en feier?

Hva tjener en feier? En feier i fulltidsstilling i Norge tjener i gjennomsnitt rundt 440 760 kroner i året, ifølge tall Statistisk sentralbyrå kom med høsten 2018. Om du jobber i privat eller offentlig sektor kan påvirke lønnsnivået noe, da lønnsnivået gjerne er noe høyere i privat sektor.

Hvor ofte må en pipe feies?

Feieren og kommunens ansvar er å føre tilsyn og feie pipa ved behov – og minimum hvert fjerde år. Bor du imidlertid i et borettslag, er det styret i borettslaget som skal sørge for at alle ildstedene til en hver tid er i forskriftsmessig stand. Reglene er like over hele landet.

Skal man inhalere pipe?

Inhalering. Det er langt fra nødvendig å inhalere røken. I piperøkning, som med cigarer, så er det smaken av god tobakk som er det sentrale. Og som vi alle vet så er det i munnhulen at smaksløkene sitter.

Kan man liste rundt pipe?

gulvplater/takplater kan legges mot pipe. likeså lister. da må du bare holde kravene til ovnen, og det er vel røykrøret som pleier å være kritisk med avstander.

Hva koster feiing av pipe?

Priser
Pris ekskl. mva. Pris inkl. mva
Feiing av en skorstein 1000 kroner 1250 kroner
Feiing av flere skorsteiner 750 kroner 937, 50 kroner

Hva er forskjellen på skorstein og pipe?

Den opprinnelige betydningen av ordet skorstein var «ildsted» eller «peis». I nyere tid er betydningen utvidet til også å gjelde røykpipen over tak.. Skorsteinen var opprinnelig ildstedet inne i bygningen, mens pipen betegnet røykrøret videre gjennom huset og taket.

Skal feieren inn i huset?

Behovsprøvd feiing og tilsyn betyr at noen boliger får årlig besøk av feieren, mens andre bruker peis og ovn på en slik måte at de sjelden trenger besøk. Under besøket, får du beskjed om når neste feiing/tilsyn vil bli utført. Fritidsboliger skal også feies og ha tilsyn, men der kan hyppigheten være annerledes.

Kan man fyre før feier kommer?

Huskeliste før feieren kommer:

det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen. alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade. sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige.

Leave a Comment