Er det vanskelig og bli skipsmegler?

Det er umulig for oss å vite nøyaktig hva som kreves, men vi tror stor interesse for shipping og økonomi, i kombinasjon med talent og hardt arbeid er det som skal til for å lykkes som skipsmegler. Det er ingen formell utdannelse for å bli skipsmegler, men det er vanlig å ha bakgrunn fra økonomi og maritim teknologi.

Hvor mye tjener en nyutdannet skipsmegler?

En kan forvente seg begynnerlønn på rundt 400 000–500 000 kroner i året, men generelt lønnsnivå er oftest bonusregulert ut ifra individuell produktivitet.

Er det vanskelig og bli skipsmegler? – Related Questions

Hvor mange år for å bli skipsmegler?

Tittelen skipsmegler er ikke beskyttet, og du trenger ingen spesiell utdanning for å utøve dette yrket.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hvor mange tjener over 1 million i Norge?

Hvor mange tjener over 750 000? 5695 nordmenn hadde i 2019 en bruttoinntekt på 5 millioner eller mer. Av disse var 86 prosent menn. 1 av 10 tjener mellom 700.000 og 1 million, og bare 6 av 100 har en inntekt over én million.

Hva er høy lønn i Norge?

i 2021 var 50 790 kroner. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 610 000 kroner.

Hva er normal lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvem trives best på jobb?

Tilfredshet varierer mellom yrker. Bønder, fiskere, kunsthåndverkere, ledere og leger er mest tilfredse. Blant dem med lavest jobbtilfredshet finner vi renholdere, sysselsatte i salgs- og kundeserviceyrker, samt ufaglærte hjelpearbeidere.

Hvilket yrke er mest etterspurt?

Mangelen på sykepleiere har vært alarmerende høy i flere år. Da store deler av Norge stengte i midten av mars for å begrense smittespredningen, ble behovet for flere personer i denne yrkesgruppen enda større. Siden den gang har sykepleiere vært den mest etterspurte arbeidskraften.

Hva er den vanskeligste jobben å få i Norge?

For tredje året på rad er den samme yrkesgruppen som topper listen. (KarriereStart.no): Arbeidsgiverne omskolerer arbeidskraften og søker etter folk utenfor vante bransjer, viser ny undersøkelse.

Hvilket yrke er dårligst betalt?

Det aller dårligst betalte yrket i Norge er hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, med en månedslønn på 28.110 kroner. Nest dårligst betalt er gatekjøkken- og kafémedarbeidere med en månedlig lønn på 30.060 før skatt.

Hvilken jobb tjener minst i Norge?

Det lavest lønnede yrket har en gjennomsnittlig lønn på 337.000 kroner. Nederst på listen ligger forskjellig typer hjelpearbeidere. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon ligger aller lavest med en lønn på 337.330 kroner.

Hvilke bransjer mangler folk?

Det er 24.000 flere enn året før. – Veldig store deler av arbeidslivet mangler arbeidskraft og kompetanse. De bransjene som mangler aller mest arbeidskraft, er helse og omsorg, bygg og anlegg, IKT-næringene og til dels industri, forteller Sveinung Skule.

Hva jobber folk flest med?

Flest jobber er i helse- og sosialtjenester

Den klart største næringen er helse- og sosialtjenester, hvor vi finner om lag 1 av 5 jobber. Helse- og sosialtjenester omfatter sykehus, lege- og tannlegetjenester, pleie- og omsorgstjenester (som hjemmehjelp og eldresenter) og bl.

Hvilke yrker vil Norge ha bruk for i fremtiden?

Fram mot 2040 trengs det flere med høyere utdanning og fagutdanning spesielt innen helse, industri, bygg og anlegg, og innen håndverksfag. Det er ingen tvil om at sykepleieryrket ser ut til å være det sikreste yrkesvalget i de neste 20 årene i Norge.

LES OGSÅ  Hvor mye bruker 2 voksne på mat?

Hvor er det lettest å få jobb?

– Det viktigste for å ha gode muligheter på arbeidsmarkedet er at man fullfører en utdanning, enten det er fagbrev eller høyere utdanning, sier Sørbø.

Mest ettertraktede stillinger

  • Helse og omsorg.
  • Bygg og anlegg.
  • Butikk og varehandel.
  • IT.
  • Industri og produksjon.

Leave a Comment