Er julaften en helligdag?

Julaften er en ordinær arbeidsdag. Det vil si at man i utgangspunktet ikke har krav på fri. Rett til fri på julaften kan derimot følge av tariffavtale, lokal særavtale, arbeidsavtale eller etablert praksis i bedriften. Uten slik avtale må fri på julaften eventuelt tas ut som feriedag.

Er julaften og nyttårsaften helligdag?

Arbeidstider i jula. Julen består av tre helligdager hvor arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven skal ha arbeidsfri. Mange arbeidsplasser gir i tillegg sine arbeidstakere fri på jul- og nyttårsaften uten at disse fridagene må tas ut som ferie.

Er julaften en helligdag? – Related Questions

Hvordan fri på julaften?

Julaften og nyttårsaften er ikke regulert som helge- og høytidsdager, og du har dermed ikke uten videre rett på fri disse dagene. Julaften skiller seg imidlertid litt ut i så måte. Det spesielle med julaften er at det skal være arbeidsfri fra kl 15 denne dagen, mot kl 18 på ordinære dager.

Hvilke helligdager får man betalt for?

Det er bare lønn for arbeid på 1. og 17. mai som reguleres i lovverket. Lønn for arbeid på alle andre helligdager må derfor være regulert i tariffavtale, arbeidsavtale eller annen intern avtale.

Er alt stengt 1 juledag?

På julaften skal faste utsalgssteder stenge kl. 16, og de skal også være stengt 1. og 2. juledag.

Hva betyr 1 juledag?

Første juledag, eller juledagen (i liturgisk sammenheng Natalis Christi), er den 25. desember, dagen da man i vestlig kristendom markerer Jesu Kristi fødsel. Dagen er avmerket på primstaven som et drikkehorn, kandelaber, tønne eller en sol.

Er det rød dag 31 desember?

Nyttårsaften, 31. desember: Feiring av året som har gått og året som kommer. Nyttårsaften er ikke en offisiell høytidsdag eller helligdag eller har egne bestemmelser for arbeidsfri slik som jul-, påske- og pinseaften.

Er andre juledag fri?

26. desember markeres andre juledag. Dagen er fridag for alle i Norge.

Har man krav på 100 på røde dager?

Ansatte som arbeider på en helligdag, vil ha rett til betaling og overtidsbetaling på samme måte som arbeid på en søndag. I bedrifter med tariffavtale, er det vanlig at tariffavtalen gir rett til et tillegg for arbeid på helligdager. Mange tariffavtaler har et helligdagstillegg på 100 %.

LES OGSÅ  How much does a A6 Audi cost?

Hvilke dager er helligdager i julen?

I julen er det 1. og 2. juledag, samt 1. nyttårsdag som regnes som hellig – og dermed er fridager for de fleste av oss.

Hvilke dager er helligdager i 2022?

Helligdager i 2022
  • Lørdag 1. januar: 1. Nyttårsdag.
  • Torsdag 14. april: Skjærtorsdag.
  • Fredag 15. april: Langfredag.
  • Søndag 17. april: 1. påskedag.
  • Mandag 18. april: 2. påskedag.
  • Søndag 1. mai: Arbeidernes dag – offentlig høytidsdag.
  • Tirsdag 17. mai: Grunnlovsdagen.
  • Torsdag 26. mai: Kristi Himmelfartsdag.

Er 24 desember en helligdag?

Mange arbeidstakere har fri eller halv arbeidsdag på julaften 24. desember og nyttårsaften 31. desember, men disse er ikke offisielle helligdager.

Er det lov å feste på helligdager?

Det er etter loven forbudt å støye på helligdager fra 00–24. I tillegg skal det være helligdagsfred etter klokken 16.00 på påskeaften, pinseaften og julaften.

Er butikker åpne på helligdager?

Ifølge lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred skal faste utsalgssteder, som selger varer til forbrukere, holde stengt på helligdager. I påsken gjelder dette skjærtorsdag, langfredag og første og annen påskedag, se lovens § 2.

Kan man kjøpe øl på julaften?

Salg av alkoholholdig drikke opptil 4,7 prosent, kan som hovedregel skje mellom 08 og 18 på hverdager. På dager før søn- og helligdager skal salget som hovedregel opphøre klokken 15.

Hvor lenge er butikkene åpne på julaften?

julaften må de stenge kl. 16. Den samme paragrafen lister opp en del unntak fra hovedregelen om at faste utsalgssteder skal være stengt på helligdager. Unntaket gjelder blant annet for utsalgssteder som selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm.

LES OGSÅ  Hva er den beste pulverkaffen?

Hvor mye er 133 prosent?

Jobber du ordinær vakt på en helligdag, eller etter klokka 12.00 på julaften og nyttårsaften, har du krav på 133,3 prosent i tillegg. Det vil si at hvis du har en timelønn på 222 kroner, kan du på en rød dag få et tillegg på 295 kroner. Dette resulterer i en timelønn på hele 517 kroner.

Når får man 50% og 100% overtid?

Overtid etter loven registreres først når man passerer 9 timer pr dag og/eller 40 timer pr uke. En annen forskjell på lov og tariffavtale er at loven sier 40 % overtidstillegg, mens tariffavtaler i privat sektor gjerne gir 50 % frem til kl 21.00 og 100% etter kl 21.00 og på søndager.

Leave a Comment