Hva betyr hei på tysk?

Hallo! Wie heißt du?
Tysk Norsk
Hallo! Hallo!
Guten Tag! God dag!
Ich heiße Nina. Jeg heter Nina.
Ich bin (die) Nina. Jeg er Nina. (“die Nina” er typisk muntlig)

Hvordan skriver man bra på engelsk?

bra på engelsk
 • bra adj. fine.
 • bra adj. good.
 • bra. much.
 • bra. nicely.
 • bra. quite.
 • bra adj. sound.
 • bra. thoroughly.
 • bra. well.

Hvordan skriver man enkelt på engelsk?

enkelt på engelsk
 1. enkelt adj. individual.
 2. enkelt adj. separate.
 3. enkelt. several.
 4. enkelt. simply.

Hva betyr hei på tysk? – Related Questions

Hva betyr gal på engelsk?

gal {adjektiv}

kooky {adj.} mad {adj.} (insane adj.)

Hvordan si null på engelsk?

null {tallord}

zero {tall.}

Hvordan skriver man usynlig på engelsk?

usynlig {adjektiv}

invisible {adj.}

Hvordan starte et brev på engelsk?

3: Bruk alltid en hilsen innledningsvis. For kolleger, forbindelser og venner bør man skrive for eksempel «Dear Mr Jones» eller Dear John». Noen ganger kan vi også bruke «John». Formelle brev stilet til en institusjon eller person uten navn bør innledes med «Dear Sir», «Dear Madam» eller «Dear Sir or Madam».

Hva er bestemt form på engelsk?

definite er bestemt form. Singular for entall og plural for flertall.

Hva heter Komorene på engelsk?

Komorene {egennavn}

Comoros {egen.}

Når bruker vi the?

Bruk the når du refererer til personer eller objekt som er unike.

Eksempler

 1. The man who wrote this book is famous.
 2. I scratched the red car parked outside.
 3. I live in the small house with a blue door.
 4. He is the doctor I came to see.

Hvordan bøye Woman?

Noen substantiv har samme form i entall og flertall.

Eksempler.

Entall Flertall
woman women
man men
child children
tooth teeth

Hva er male?

verb knuse med kvern, knuse til små stykker (ved støt, gnidning), være i sirkelbevegelse på en måte som minner om en kvern gi vedvarende durende lyd (som en verb overstryke med dekkende (olje)farge, avbilde (kunstnerisk) med farger på en flate, sminke jf.

Hvordan bøye en mann?

GrammatikkRediger
Bøyning (uregelrett)
ein mann mannen mennene
mann mannen mennene
For genitiv av substantiv, se eieform.

Hvordan bøye Little?

Little (om størrelse, det vil si ”liten”) kan ikke gradbøyes. Her må vi bruke little – smaller – smallest hvis vi vil si at noe er mindre eller minst.

Hvordan bøye love?

Aktiv verbbøying av å love
 1. Infinitiv: Å love.
 2. Presens partisipp: lovende.
 3. Perfektum partisipp: lovet / lova.

Hvordan bøye to like?

Verbbøyning “to like
 1. Present. I. like. you. like.
 2. Present continuous. I. am liking. are liking. is liking.
 3. Simple past. I. liked. you. liked.
 4. Past continuous. I. was liking. you.
 5. Present perfect. I. have liked. you.
 6. Present perfect continuous. I. have been liking. you.
 7. Past perfect. I. had liked. you.
 8. Past perfect continuous. I. had been liking. you.

Hadde eller ville?

Hadde du trent mer, kunne du (ha) deltatt i maraton til sommeren. Hvis du hadde spist frokost, ville du ikke (ha) vært så sulten nå. Det mest vanlige verbet i kondisjonalis er ville, men også andre hjelpeverb kan brukes (med en litt annen betydning).

Leave a Comment