Hva betyr indikasjon definisjon?

Indikasjon er en grunn til å gjennomføre et bestemt tiltak, for eksempel en spesiell undersøkelse eller en behandling. Begrepet brukes særlig om medisinske grunner, men også om forhold av økonomisk, sosial eller etisk karakter.

Hva er sosial indikasjon?

abortloven § 2 tredje ledd bokstav b (sosial indikasjon) eller en kombinasjon av disse indikasjonene. Det kan f. eks. være ønske fra kvinnen om å redusere fra tvillinger til ett foster fordi familien ikke har økonomisk evne eller sosialt nettverk til å ha omsorg for flere barn.

Hva betyr medisinsk indisert?

En indikasjon er innen medisinen en gyldig grunn til å bruke en bestemt test, medisinering, prosedyre eller operasjon. Det motsatte av en indikasjon er en kontraindikasjon, en grunn for å tilbakeholde en bestemt medisinsk behandling fordi den kan skade pasienten.

LES OGSÅ  Hvordan fortelle moren din at du er gravid?

Hva betyr indikasjon definisjon? – Related Questions

Hvilke operasjoner dekker staten?

Operasjon av store bryster, tunge øyelokk og overflødig hud etter fødsel og vektnedgang er eksempler på inngrep som man kan få dekket av det offentlige. Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer som plastikkirurger bruker for å vurdere hvilke pasienter som kan få dekket operasjon.

Når er man pasient?

Pasient er en person som tar kontakt med helse- og omsorgstjenesten og ber om helsehjelp, eller en person som helse- og omsorgstjenesten tilbyr helsehjelp i det enkelte tilfelle. Bruker er en person som tar kontakt eller mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er definert som helsehjelp.

Hva regnes som medisinsk utstyr?

Medisinsk utstyr er alt utstyr som fra produsentens side er ment å skulle anvendes på mennesker i den hensikt å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Også visse svangerskapsforebyggende midler, samt hjelpemidler til funksjonshemmede faller inn under definisjonen.

Hva betyr medisinsk grunnlag?

Det betyr at det er medisinske grunner til å foreta en plastisk operasjon. Begrunnelsene for om en tilstand har en medisinsk indikasjon kan være flere. Eksempelvis kan store bryster gi pasienten nakke- og skulderplager.

Hva betyr medisinsk avdeling?

Medisinsk behandling er et eldre uttrykk som opprinnelig betydde behandling ved hjelp av legemidler, uten kirurgisk inngrep. Pasienter som var under medisinsk behandling, var innlagt i medisinsk avdeling, se indremedisin.

Hva er en medisinsk avdeling?

Medisinsk klinikk tar imot pasientar for utgreiing og behandling av indremedisinske sjukdommar. Det kan for eksempel vere blodsjukdommar, hormonsjukdommar og diabetes, fordøyingssjukdommar, infeksjonssjukdommar og nyresjukdommar. Klinikken har ulike opplæringstilbod for pasient og pårørande.

LES OGSÅ  Når skal man beskjære plommetre?

Kan man legge seg selv inn på sykehus?

Man kan selv be om en innleggelse eller man kan bli lagt inn mot sin vilje dersom man er for syk til å innse at man ikke klarer å ta være på seg selv eller er en fare for seg selv eller andre. Fastlege eller legevakt er de man kan kontakte om man treger innleggelse eller annen behandling.

Hva koster en pasient?

liggedøgn for en utskrivningsklar pasient.

Døgnpris og pasientgrunnlag.

​År Døgnpris​
2020 5 036 kroner
​2019 ​4 885 kroner
​2018 ​4 747 kroner
​2017 ​4 622 kroner

Hva skal man ha med seg på sykehuset?

Hva skal jeg ha på meg på sykehuset

Du får selvsagt bruke sykehustøy, men noen ganger kan det være godt å gå i egne klær. Det kan også være lurt å ta med eget undertøy. Husk også å ta med deg toalettsaker (tannbørste, tannkrem, deodorant, kam/børste, føner og andre ting du pleier å bruke når du er hjemme).

Er sykehuset gratis?

Blir du innlagt på sykehus og er medlem av den norske folketrygden, betaler du ikke for behandling, medisiner eller sykehusopphold. Gravide skal heller ikke betale for kontroll i den offentlige helsetjenesten under svangerskap. Barn under 16 år får fritak for egenandel, men betaler for materiell.

Hvor lenge kan man ligge på sykehus?

En pasient kan bli liggende på sykehus i alt fra 1 til 365 dager. Dermed gir ikke gjennomsnitt alltid et godt bilde på hvor lenge det er vanlig at et døgnopphold varer. Enkelte pasienter har lange opphold som er med på å trekke opp gjennomsnittet.

LES OGSÅ  Hvilke flyselskap flyr til Gran Canaria?

Hvor mye koster det å ligge på sykehuset?

I vurderingen har ekspertgruppen anslått kostnad for et gjennomsnittlig liggedøgn basert på SAMDATA som viser et gjennomsnitt på ca. 17 000 kr (2017 kroner) (16). Det er benyttet en prisjustering på 3 prosent, slik at kostnaden justeres til ca. 18 000 kr (2019 kroner).

Hvor lenge er legen gratis?

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler hos lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt og fysioterapeut, samt for enkelte medisiner og medisinsk utstyr på blå resept. For barn er all tannbehandling gratis til og med det året de fyller 18 år.

Er det gratis å operere i Norge?

Behandling ved private sjukehus

Staten dekkjer i utgangspunktet ikkje utgifter til behandling ved private behandlingsstader. Du får derimot dekt utgifter til behandling ved alle private behandlingsstader som er omfatta av fritt behandlingsval.

Hvor mye koster det å ta røntgen på sykehus?

Du kan lese meir om frikort på denne sida: Frikort for helsetenester. I enkelte tilfelle må du betale for forbruksmateriell eller liknande som ikkje tel med i oppteninga til frikort.

Eigendelar på sjukehus/poliklinikk.

Eigendelstakstar på poliklinikk Sats
Røntgen, ultralyd eller nukleærmedisinsk undersøking 267 kroner

1 more row

Hva er best av MR og CT?

I utgangspunktet skiller MR bedre mellom forskjellige typer bløtvev enn computertomografi (CT) og ultralyd. MR har derfor fått spesielt stor anvendelse ved undersøkelse av sykdommer i hjernen og sentralnervesystemet, og ved utredninger av bevegelsesapparatet med muskler, sener, knokler og ledd.

Leave a Comment