Hva betyr livsforsikring?

Hva er livsforsikring (dødsfallsforsikring)? En livsforsikring gir en avtalt engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du dør i løpet av avtaleperioden. Forsikringssummen blir utbetalt etter at vi har mottatt melding om dødsfallet (dødsattest).

Hvorfor bør man ha livsforsikring?

Den viktigste fordelen med en livsforsikring er at den hjelper dine etterlatte med å håndtere, betjene, minimere eller slette gjeld dersom du skulle falle fra. Har du boliglån, partner eller ansvar for barn bør du ha en livsforsikring.

Hvem trenger livsforsikring?

Livsforsikring, også kalt gjeldsforsikring eller dødsfallforsikring, gir en engangsutbetaling som kan bidra til å beholde hus og hjem. Hvorfor trenger du livsforsikring: Hvis du dør, sitter kanskje dine etterlatte igjen med gjeld på bolig og andre utgifter. En forsikring gjør det enklere å takle dette.

LES OGSÅ  Hvor kan man veksle inn mynter?

Hva betyr livsforsikring? – Related Questions

Hvor mye er vanlig livsforsikring?

En person på 25 til 30 år betaler ikke mer enn 2.000 kroner i gjennomsnitt per år for livsforsikring. Folk mellom 40 og 45 år betaler gjennomsnittlig 3.500 til 4.500 kroner, mens prisen er betydelig høyere for de over 55 år som må regne med å betale rundt 12.000 kroner i året for en livsforsikring.

Hvor mye bør jeg ha i livsforsikring?

Vi anbefaler at forsikringssummen tilsvarer minst halvparten av den samlede gjelden i husstanden, slik at dine etterlatte klarer å betjene både gjeld og utgifter. Du kan kjøpe livsforsikring hvis du er mellom 16 og 75 år.

Hvem mottar livsforsikring?

Er du gift? Da er det ektefellen din som får utbetalingen. Hvis ikke, utbetaler vi til arvingene dine, etter arveloven eller testamentet ditt. Er du allerede kunde, og vil du at samboeren din eller noen andre skal få utbetalingen, må du fylle ut skjema for begunstigelse.

Når bør man si opp livsforsikring?

Oppsigelse av forsikring

Kunden kan når som helst si opp en forsikring med én måneds varsel. Det skal foreligge særlige grunner/forhold før en forsikringsavtale kan sies opp av selskapet. Oppsigelse fra selskapet skal skje skriftlig og den skal være begrunnet.

Hva er vitsen med livsforsikring?

Ulykkesforsikringen dekker varig medisinsk invaliditet ved ulykke med en engangssum du selv har valgt. Erstatningssummen påvirkes også av graden av invaliditet. I tillegg dekkes dødsfall med 50 000 kroner til etterlatte, samt behandling hos lege og tannlege ved ulykke med inntil 5 % av forsikringssummen valgt.

Når får man utbetalt livsforsikring?

Forholdet mellom livsforsikring og arv. Har du tegnet en livsforsikring, kan du velge hvem som skal få utbetalt livsforsikringen når du går bort. Utbetaling av forsikringssummen faller utenom dødsboet, og således ikke påvirket av arvelovens bestemmelser om ektefellearv, pliktdelsarv, mv.

Hvor mange livsforsikringer kan man ha?

Du kan tegne så mange livsforsikringer du vil, og alle vil bli utbetalt i sin helhet ved dødsfall i henhold til vilkårene. For skadeforsikring får du imidlertid bare én erstatning. Du kan ikke forsikre huset flere ganger og så bygge mange hus hvis huset brenner ned.

Hva er forskjell på livsforsikring og ulykkesforsikring?

Livsforsikring dekker til forskjell fra ulykkesforsikring, død uansett årsak. Det finnes forbehold ved selvmord, men sett bort fra dette får etterlatte erstatning uansett hva dødsårsaken måtte være. De aller fleste dør av helt andre årsaker enn ulykke.

Hvordan få utbetalt livsforsikring?

Utbetaling ved død

Forsikringen utbetales til ektefellen, eller de nærmeste arvingene. Du kan også bestemme hvem du vil tilgodese, for eksempel samboer. Dette gjøres ved å begunstige vedkommende, slik at utbetalingen går direkte dit.

Er livsforsikring og uføreforsikring det samme?

Uføreforsikringen gir deg økonomisk bistand om du skulle bli arbeidsufør og livsforsikringen gir utbetaling til etterlatte om du skulle falle fra, forklarer Mikal K. Sunde (bildet).

Hvordan finne ut om en person har livsforsikring?

På norskpensjon.no kan man finne ut om avdøde hadde livsforsikringer og pensjoner. Du kan også ta kontakt med forsikringsselskapet eller pensjonsselskapet der den avdøde var kunde.

Hva skjer med livsforsikring når noen dør?

Livsforsikring er engangsutbetaling ved dødsfall uansett om årsaken er sykdom eller ulykke. Utbetalingen er skattefri. Forsikringen gjør at den etterlatte klarer å betjene lån og faste kostnader som tidligere ble betjent av to personer, alene.

LES OGSÅ  Hvem skal betale skade på bil?

Leave a Comment