Hva betyr ordet elitistisk?

Elitistisk betyr omtrent det samme som snobbet.

Hva er å klukke?

Klukkhøne er et ord man stifter bekjentskap med tidlig. En klukkhøne er ei høne som har begynt å ruge på egg, hun er blitt klukk sier vi. Denne egenskapen er avlet vekk på moderne hønseraser gjennom selektiv avl der andre egenskaper er mere vektlagt, sånn som antall egg og kjøttfylde.

Hva betyr LJOT?

Ordet kommer fra gammelnorsk og fins i ordlistene. «Ljot» står det der og det betyr «stygg».

Hva betyr ordet elitistisk? – Related Questions

Hva betyr å blamere seg?

Blamere betyr å kompromittere seg eller skjemme seg ut.

Hva betyr befølt?

verb føle på, berøre i seksuell hensikt (og gjerne på en trakasserende måte)

Hva betyr skalerer?

Skalere betyr å inndele etter skala, endre skala (målestokk) på eller endre størrelse på.

Hva legger du i ordet prestisje?

Prestisje betyr anseelse, status eller innflytelse (høy, lav prestisje).

Hva betyr iveren?

Det representerer entusiasme for å gjøre eller å ha noe, iver. “Spilleren viste iver for å spille.”

Hva betyr Parveny?

Parveny er en oppkomling, en person som ved å tjene penger nylig har kommet opp til de høyere lag i samfunnet.

Hva betyr fjærn?

adjektiv som ikke har eller som har lite utpreget farge, som mangler fargepigment, nøytral (og kjedelig) adjektiv som ligger langt borte, som kommer langt borte fra, som ligger langt tilbake eller langt fremme, langt ute i slekt, bekjentskapskrets, som har uklar, svak forbindelse til (noe), som f

Hva betyr det å emulere?

Emulering er en teknikk der en maskin oppnår de samme resultatene som en annen. En emulator dupliserer funksjonene til ett system med et annet system, slik at det andre systemet virker som det første.

Hva vil det si å være fjern?

som ligger langt borte fra ens tanker, interesser e.l.

Hva er vid forkortelse for?

(så eller så) langt (på veien mot et mål, et ideal e.l.) langt i retning av noe ondt, farlig, frekt, uheldig e.l.

Hvor mye koster det å gå på VID?

Semesteravgift er per dato kr 890 for studenter i Bergen og kr 920 for studenter i Oslo. For studenter i Stavanger er semesteravgiften kr 780. Semesteravgiften som betales inn til VID, er todelt og består av: Studentsamskipnad.

Er VID kristent?

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.

LES OGSÅ  Hva er den beste banken i Norge?

Er VID en privatskole?

VID er en privat, vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring.

Kan foreldre ta barn ut av skolen?

I Norge er det opplæringsplikt, men ikke skoleplikt. Foreldre kan velge å ta egne barn ut av skolen så lenge de følger læreplanen. Foreldrene må sørge for at barna lærer det samme som de ellers ville lært på skolen. Man må ikke søke om godkjennelse før man tar barna ut av skolen.

Hvor mange nordmenn går på privatskole?

Av alle elever i grunnskolen i 2019 gikk 4,2 prosent – 27 000 elever – på private skoler. Det er en økning fra 2,6 prosent i 2009.

Leave a Comment