Hva betyr settekasse?

Settekasse er ei kasse som tidligere ble brukt på trykkerier for å oppbevare løse typer til bruk ved håndsats i boktrykk. Kassene var laget i tre og formet som store, flate skuffer inndelt med mange, små rom.

Hvordan fungerte boktrykkerkunsten?

Boktrykkerkunst er en tradisjonell betegnelse for prosessen som består i å produsere mange identiske trykk av en trykkside (typografisk sats) for produksjon av bøker og tidsskrifter. Trykksiden ble satt sammen av løse tegn og bokstaver som var støpt i metall (typer).

LES OGSÅ  Hvilket Aktivitetsur skal jeg vælge?

Hvordan trykkes bøker i dag?

I dag produseres det meste i offsettrykk, men tidligere var det vanlig med boktrykk/høytrykk eller dyptrykk. Andre trykkeprosesser omfatter blant annet silketrykk som benyttes både industrielt og av enkelte kunstnere, særlig ved trykking på andre materialer enn papir.

Hva betyr settekasse? – Related Questions

Hvem fant opp trykkpressen?

Johannes Gutenberg ble født i Mainz en gang mellom 1394 og 1404. Ved Gutenberg-jubileer brukes 1400 som offisielt fødselsår. Gutenberg arbeidet med utvikling av trykkpresse, former og blysats fra 1438 og utover. Trykking på papir med tresnitt var kjent i Europa fra slutten av 1300-tallet.

Hvorfor var trykkpressen en viktig oppfinnelse?

Trykkpressen ble oppfunnet av boktrykkerkunstens far, den tyske Johann Gutenberg. Trykkpressen var effektiv, og bøker kunne nå masseproduseres på en bedre og raskere måte. Det Gutenberg gjorde var å finne en metode slik at løse skrifttyper kunne støpes.

På hvilke måter hadde boktrykkerkunsten betydning for reformasjonen?

Hvilke betydning hadde boktrykkerkunsten for reformasjonen? Boktrykkerkunsten hadde stor betydning for reformasjonen. Med boktrykkerkunsten kunne man spre nedskrevne tekster mye fortere ved å masseprodusere de. Man kunne derfor også tolke tekster selv fordi alle hadde råd til å kjøpe bøker.

Hvordan tror du trykking av tekster skjer i dag?

Boktrykking er i dag nesten helt og holdent fortrengt av trykkemetoder som offset og digitaltrykk. Andre, motsatte teknikker av høytrykk er dyptrykk og litografi (flattrykk som offset).

Hva har oppfinnelsen til Johann Gutenberg hatt å si for den moderne verden?

Johann Gutenberg var en tysk boktrykker som regnes som oppfinneren av boktrykkerkunsten.

Når kom de første trykte bøkene?

Utsnitt av Almanakk for 1644. Den første boka som ble trykt i Norge heter «En Ny Allmanach paa det Aar efter Jesu Christi Fødsel 1644.

Når ble Trykkeri oppfunnet?

Rundt år 1800 ble den første trykkpressen (jernhåndpressen) som helt og holdent var bygget i metall konstruert av Lord Stanhope. Denne pressen kunne gi et jevnere trykk over en større flate, og det lot seg derfor gjøre å trykke større former i et trykk.

Hvilken bok var den første Gutenberg trykte?

Den første masseproduserte boken som ble trykket i Gutenbergs trykkeri, var Bibelen på latin (ca. 1455) – kjent under navn som Biblia Latina, «Gutenberg-bibelen» og «42-linjersbibelen». Borgeren Johan Meijdenbach, gullsmeden Johann Fust (død 1466) og gravøren Peter Schöffer var noen viktige medarbeidere.

Hvor mange historiske bøker er det?

Bøkene i Det gamle testamente ble skrevet på hebraisk, mens Det nye testamente ble skrevet på gresk. Det gamle testamente kan deles inn i fire skriftgrupper: 5 mosebøker, 12 historiske bøker om Israelsfolket, 6 poetiske bøker, 16 profetiske bøker.

Hva kaller man en som skriver bøker?

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende. En forfatter skriver bøker og andre tekster. Ofte blir forfattertittelen forbundet med dem som skriver skjønnlitteratur, men forfatteryrket omfatter langt mer enn dette.

Hvem tar imot gamle bøker?

Bøker, CD-er, filmer, leker, bager og kofferter

Fretex setter stor pris på å motta nyere bøker, musikk, filmer og leker. Dette kan du levere i en av våre butikker. Flere Fretexbutikker har store medie- og barneavdelinger. Bøker som ikke blir solgt i butikken går til energigjenvinning.

Er gamle bøker verdt noe?

Gamle bøker

Alder er i og for seg ikke så interessant som bokens betydning og salgbarhet. Det at en bok er gammel betyr ikke nødvendigvis at den er salgbar. Det finnes uttallige bøker utgitt på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet som idag må sies å være fullstendig usalgbare og også helt uten interesse.

Hvem leser mest bøker?

Kvinner leser mer enn menn

Kvinner er langt foran mennene når det kommer til lesing, uansett utdannelse og aldersgruppe: Mens 19 prosent av menn oppgir at de leser bøker, er tallet for kvinner 31 prosent. Tretvoll tror det kan skyldes mange ulike faktorer.

Er noen bøker forbudt i Norge?

Uten en tråd er hittil siste bok som er blitt forbudt i Norge, og forbudet er faktisk heller aldri har blitt formelt opphevet. Heldigvis blir ikke forbudet håndhevet, og boken er senere utgitt i blant annet Bjørneboes samleverker.

Leave a Comment