Hva betyr strofer?

En strofe er en gruppe av verslinjer som er satt sammen etter bestemte prinsipper, og som et dikt er inndelt i.

Hva betyr Verslinjer?

Et vers eller en verselinje er en linje med (mer eller mindre) regelbundet skifte mellom trykksterke og trykksvake stavelser i et dikt eller i en strofe.

Hva heter en linje i et dikt?

I lyrikken brukes litt andre ord om “vers” og “strofe”. Dette kan være litt forvirrende, siden det vi vanligvis kaller for et “vers” heter “strofe”, mens en linje heter “vers”, eller “verselinje”.

Hva betyr strofer? – Related Questions

Hvordan et dikt er bygd opp?

Et dikt er alltid bygget opp av et antall strofer og verselinjer på det ytre planet. En del av diktets ytre form kan også være rim, rytme og diktets grafiske preg.

Hva er rim og rytme?

Diktets rim og rytme har med ordenes stavelser og lydmønstre å gjøre. Rim og rytme skaper sammen en følelse av sammenheng og lyrisk/rytmisk klang i et dikt. Hvis noe rimer vil det si at de samme lydene går igjen.

Hva er et Parrim?

Når to og to verselinjer i et dikt slutter på ord som rimer, har vi parrim. Eksempel: I diktet «En Vaarnat» av Johan Welhaven ser vi at de fire første verselinjene parvis rimer på hverandre.

Hva er et rim mønster?

Ord som ligner på hverandre blir gjentatt i et spesielt mønster. Den vanligste rimtypen vi har, kaller vi enderim. Dette er når det siste ordet i to eller flere verselinjer rimer på hverandre.

Hvorfor bruker man enderim?

Enderim. “Aust-Vågøy” har et kjennetegn som mange forbinder med dikt, nemlig enderim. Det vil si at to ord som rimer er plassert bakerst i verselinjene. Ofte vil det føre til at nettopp disse ordene får trykk, noe som skaper en fast rytme i diktet.

Hva kalles et dikt uten rim?

Dikt kan imidlertid fullt ut være uten fast rytme og rim. Da kaller man det gjerne frie vers. Slik diktning har i tidligere tider vært mer sjelden i den vestlige verden, men er etter hvert blitt meget vanlig. Dette som følge av modernismens stilart.

Hva rimer på rim?

Ord som rimer på rim
 • sublim.
 • glim.
 • kim.
 • lim.
 • mim!
 • prim.
 • desim.
 • Maxim.

Hva rimer på kunne?

Ord som rimer på kunne
 • unne.
 • forunne.
 • misunne.
 • bunne.
 • blunde.
 • fun(d)ne.
 • funnet.
 • grunne.

Hva rimer på rosa?

Ord som rimer på rosa
 • Osa.
 • os a’ o.l.
 • kuriosa.
 • pretiosa.
 • spirituosa.
 • drosa.
 • mimosa.
 • Formosa.

Hva rimer på oss?

Ord som rimer på oss
 • boss.
 • calvados.
 • foss.
 • floss.
 • gross.
 • koss.
 • Koss.
 • kloss.

Hva rimer på drikke?

Ord som rimer på drikker
 • mosaikker.
 • bikker.
 • kubikker.
 • blikker.
 • publikker.
 • republikker.
 • brikker.
 • fabrikker.

Hva rimer på Ble?

Ord som rimer på ble
 • E.
 • SAE.
 • bankier.
 • dossier.
 • metier.
 • elegantier.
 • rentier.
 • portier.

Hva rimer på liten?

Ord som rimer på liten
 • Eton.
 • biten.
 • bedriten.
 • Buster Keaton.
 • siste liten.
 • eliten.
 • tommeliten.
 • riten.

Hva rimer på selv?

Ord som rimer på selv
 • elv.
 • skjelv.
 • hvelv.

Leave a Comment