Hva betyr words på norsk?

Hva betyr ordtaket Word?

Brukes når du vil si at du er enig i noe en annen sier.

Hvem fant opp Word?

Microsoft Word er et tekstbehandlingsprogram som produseres av Microsoft. Det ble opprinnelig laget av Richard Brodie i 1983 for PC-er fra IBM med operativsystemet PC-DOS. Senere versjoner ble laget for Apple Macintosh (1984), SCO UNIX, OS/2 og Microsoft Windows (1989).

Hvor mange ord i Word?

Hvis du vil telle hvor mange ord det er i en del av dokumentet, merker du teksten du vil telle. Deretter klikker du Ordtelling på Verktøy-menyen. Word for nettet teller ordene mens du skriver, på samme måte som Word-skrivebordsprogrammet.

Hva betyr words på norsk? – Related Questions

Hvordan finne et ord i en tekst?

Tips: Du kan også bruke hurtigtastene Ctrl + F (Windows, Linux og ChromeOS) eller + F (Mac) for å finne ord eller fraser raskt.

Hvordan erstatte ord Word?

Søke etter og erstatte tekst
 1. Gå til Hjem > Erstatt.
 2. Skriv inn ordet eller uttrykket du vil erstatte, i Søk etter.
 3. Skriv inn den nye teksten i Erstatt med.
 4. Velg Erstatt alle hvis du vil endre alle forekomstene av ordet eller uttrykket.

Hvordan finne synonymer på Word?

Tips!: I skrivebordsversjonene av Word, PowerPoint og Outlook kan du få en rask liste over synonymer ved å høyreklikke et ord og velge Synonymer. De Office Online-appene inneholder ikke en synonymsøker.

Hvordan skrive ut fra Word?

Skrive ut dokumentet

Klikk på Fil > Skriv ut > Skriv ut. Hvis du er i lesevisning, klikker du på Skriv ut nær toppen av skjermen.

Hvordan legge inn Fil i Word?

Sette inn et dokument i Word
 1. Klikk eller trykk der du vil sette inn innholdet i det eksisterende dokumentet.
 2. Gå til Sett inn, og velg pilen ved siden av .
 3. Velg Tekst fra fil.
 4. Finn filen du vil bruke, og dobbeltklikk den.
 5. Hvis du vil legge til innholdet i flere Worddokumenter, gjentar du trinnene ovenfor etter behov.

Hvordan kopiere i Word?

Trykk CTRL+C for å kopiere, CTRL+X for å klippe ut eller CTRL+V (Windows), eller trykk ⌘+C, ⌘+X eller ⌘+V (Mac).

Hvordan lage en mal i Word?

Redigere malen
 1. Klikk Fil > Åpne.
 2. Dobbeltklikk Datamaskin eller Denne PC.
 3. Gå til mappen Egendefinerte Office-maler, som ligger under Mine dokumenter.
 4. Klikk på malen, og klikk deretter på Åpne.
 5. Foreta ønskede endringer, og lagre og lukk malen.

Hvordan sette inn boks i Word?

Plasser markøren der du vil sette inn kontrollen på skjemamalen. Hvis oppgaveruten Kontroller ikke vises, klikker du Flere kontroller på Sett inn-menyen, eller trykk ALT+I, C. Klikk Tekstboks under Sett inn kontroller. Velg feltet du vil lagre tekstdata-boksen i dialogboksen Binding for tekstboks, og klikk deretter OK.

Hvordan skjule forfatter i Word?

Word
 1. Trykk på Verktøy fra menylinjen øverst i dokumentet og velg Beskytt dokument
 2. Huk så av alternativet Fjern personlige opplysninger i denne filen ved lagring og trykk OK for å beholde denne instillingen i dokumentet.

Hvordan fjerne mal i Word?

Hvis du vil laste ut en mal eller et tillegg og fjerne den fra boksen under Globalemaler og tillegg, klikker du elementet i boksen, og deretter klikker du Fjern.

Hvordan slette dokument på Word?

Fjerne en fil fra listen over nylig brukte filer i et Office program
 1. Klikk på Fil > Åpne.
 2. Finn filen du vil slette.
 3. Høyreklikk filen, og klikk deretter Fjern fra liste.

Hvordan dele et Word dokument?

Åpne dokumentet du vil dele. Klikk Fil > Del > Del med andre (eller Inviter personer i Word 2013). Angi navnene eller e-postadressene til dem du vil dele dokumentet med. Hvis du vil, kan du klikke Kan redigere eller Kan vise.

Hvordan fjerne side 2 i Word?

Slette en side i Word
 1. Klikk eller trykk hvor som helst på siden du vil slette, og trykk CTRL+G.
 2. Skriv inn page i boksen Skriv inn sidetall.
 3. Trykk ENTER på tastaturet, og velg deretter Lukk.
 4. Kontroller at en side med innhold er valgt, og trykk på Delete på tastaturet.

Hva er ei slette?

Slette eller sletteland er et fellesuttrykk for åpne landområder, som i all vesentlighet er bevokst av ulike grasarter, kratt, buskas og småtrær. Slettelandskap er ofte svært fruktbart. Det fører til at landskapsområdene ofte blir dyrket opp til jordbruksarealer.

Leave a Comment