Hva er den største øya i Europa?

Storbritannia er Europas største øy. Spitsbergen er Norges største øy og blant de fem største øyene i Europa. Kypros på 9240 kvadratkilometer regnes noen ganger som en del av Europa. Verdens største øy, Grønland, er en del av Danmark, men tilhører Nord-Amerika geografisk.

Hva heter den største øya i Norge?

Hinnøya (nordsamisk: Iinnasuolu) er Fastlands-Norges største øy, med et areal på 2 204,49 km² og en befolkning på 31 851 (2006). (Tre øyer på Svalbard er større).

Hva er den største øya i Europa? – Related Questions

Hvem har mest øyer i verden?

Norge hadde ved beregning i 2011 239 057 øyer totalt og 81 192 skjær. Andre øyrike land er Indonesia, Filippinene, Canada og Chile. Jordas samlede øyareal utgjør ca. 7 % av jordoverflaten.

Hva er det største landet i verden?

Liste over land etter areal
Nr. Land Areal i km²
1 Russland 17 075 200
2 Canada 9 984 670
3 USA 9 833 517
4 Kina 9 596 960

Hva er Norges minste øy?

Utsira er en øy og en kommune i Rogaland. Den ligger ute i Nordsjøen, utenfor Karmøy, 18 km vest for Haugesund. Kommunen er Norges minste målt i folketall, og nest minste i areal (etter Kvitsøy).

Hva regnes som en øy?

En øy er et større eller mindre landområde omgitt av vann på alle sider. Øyer kan ligge i hav, innsjøer eller elver. Kontinenter regnes ikke som øyer. Øyer som så vidt når over havspeilet kalles skjær.

Hva heter Sverige største øy?

Gotland (tidligere dansk og norsk: Gulland) er en øy og et svensk landskap i Østersjøen, ca. 90 km fra den svenske fastlandskysten. Øya er landets største. Landskapet består foruten øya Gotland også av Fårö, Karlsöarna, Gotska Sandön og flere mindre øyer.

Hva heter Danmarks nest største øy?

De største øyene er Sjælland, Fyn, Møn, Lolland og Falster.

Hva tjener Danmark penger på?

Økonomi i Danmark

De viktigste inntektskildene i Danmark er olje og annen energi, legemiddelindustri, landbruksvarer, skipsfart og tjenester innenfor IT-bransjen.

Hvor mange folk er det i Danmark 2022?

Danmark · Befolkning 1950-2100
år Danmark Befolkning
2,019 5.754
2,020 5.776
2,021 5.798
2,022 5.821

Hvor gamle er folk i Norge?

Av folkemengden i hele landet var 25,3 prosent under 20 år, 61,7 prosent var i aldersgruppen 20-66 år, og 12,9 prosent var over 66 år. I 2015 var gjennomsnittlig levealder for kvinner ca 84 år og for menn ca 80 år. Levealderen i Norge har økt jevnt siden 1846.

Hvor gammel er Norge?

17. mai 1814
Norge / Grunnlagt

Hvor bor det flest folk i Sverige?

Sverige er Nordens mest folkerike land, med 10,3 millioner innbyggere. Nærmere 2,4 millioner av dem bor i og omkring Stockholm.

Hva tjener Sverige mest penger på?

Sverige har en åpen økonomi og er avhengige av å kunne selge varene sine på det internasjonale markedet. Tømmer, mineraler og vannkraft har gjort Sverige til Skandinavias fremste industriland. I tillegg eksporterer de elektronikk og telekommunikasjonsutstyr. Tjenestesektoren er den største delen av økonomien.

Hvor mange muslimer er det i Sverige?

Anslagsvis finnes det rundt 250 000 muslimer. Det finnes minoriteter av jøder (rundt 20 000), hinduer (rundt 4000) og buddhister (rundt 4000).

Hvor rikt er Sverige?

11. Sverige – $54.112 per innbygger. Nabolandet vårt, Sverige, ligger også høyt oppe på listen over verdens rikeste land.

Er Norge rikt land?

Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet har et solid velferdssystem, og nyter godt av store inntekter fra oljeindustrien.

Leave a Comment