Hva er et annet ord for jobbe?

Synonymer for jobbe på bokmål
 • anstrenge seg. arbeide. beskjeftige seg. erverve. fungere. få gjøre.
 • gjøre tjeneste. mase. slite. spekulere. streve. stri. stå i.
 • svette. sysle. tjene. tjenestegjøre. træle.

Hvordan i kryssord?

Viser 13 synonymer til Hvordan som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 3 bokstaver. hur.
 • 4 bokstaver. come. hvor.
 • 5 bokstaver. åssen.
 • 6 bokstaver. adverb. korsen.
 • 7 bokstaver. hvilken. hvormed. korleis.
 • 9 bokstaver. hvorledes. spørreord.
 • 11 bokstaver. hvorledesen.
 • 12 bokstaver. spørreadverb. < Herimot. Hvorfra > Dagens kryssord.

Hva betyr kryssord?

Kryssord er en bokstavgåte hvor man skal fylle åpne ruter i et diagram med korrekte ord. Ordene bestemmes vanligvis ut fra to lister med nummererte stikkord, én for vannrette og én for loddrette ord, hvor tallene finnes igjen i de diagramrutene hvor ordene skal begynne. Stikkordene kan også noteres i selve diagrammet.

LES OGSÅ  Hvorfor sovner jeg hele tiden?

Hva er et annet ord for jobbe? – Related Questions

Er best 5 bokstaver?

Synonym til best5 bokstaver
 • a-lag.
 • bedre.
 • beist.
 • bølle.
 • først.
 • maler.
 • pilot.
 • prima.

Hva kalles 144 stk kryssord?

= 12 stk. = 12 dusin =144 stk. = 3 snes = 60 stk.

Hva er ordne i kryssord?

Viser 222 synonymer til Ordne som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 2 bokstaver. re.
 • 3 bokstaver. fli. gre. tye.
 • 4 bokstaver. bane. bøte. feie.
 • 5 bokstaver. bygge. danne. druse.
 • 6 bokstaver. anlegg. avtale. berede.
 • 7 bokstaver. anlegge. anordne. anrette.
 • 8 bokstaver. arkivere. avslutte. beskikke.
 • 9 bokstaver. adjustere. arrangere. bli enige.

Hva er so i kryssord?

Viser 68 synonymer til So som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 2 bokstaver. su. sø
 • 3 bokstaver. dyr. som.
 • 4 bokstaver. gris. hunn. svin. tegn.
 • 5 bokstaver. purke. språk. sugge.
 • 6 bokstaver. forsto. hovdyr. husdyr.
 • 7 bokstaver. anagram. biltegn. hunndyr.
 • 8 bokstaver. hunngris. hunnsvin. iso-kode.
 • 9 bokstaver. i skalaen. shift-out. skalatone.

Hva er selv i kryssord?

Viser 59 synonymer til Selv som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 2 bokstaver. ja.
 • 3 bokstaver. ego. jeg. meg. ånd.
 • 4 bokstaver. auto. egen. enda.
 • 5 bokstaver. alene. eigen. endog.
 • 6 bokstaver. aleine. jamvel. person.
 • 7 bokstaver. egenart. særegen. særpreg.
 • 8 bokstaver. eigenart. original. pronomen.
 • 9 bokstaver. personlig. subjektiv. tross det.

Hvem som helst kryssord?

Viser 31 synonymer til Hvem som helst som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 4 bokstaver. alle.
 • 5 bokstaver. flere. kreti. mange.
 • 6 bokstaver. enhver.
 • 7 bokstaver. hyppige.
 • 8 bokstaver. en haug. en rekke. tallrike.
 • 9 bokstaver. de fleste. drøssevis. fullt opp.
 • 10 bokstaver. en mengde. per og pål.
 • 11 bokstaver. flerfoldige. ola og kari.

Ville dyr kryssord?

Viser 30 synonymer til Villdyr som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 3 bokstaver. dyr. ulv.
 • 4 bokstaver. best. gaur.
 • 5 bokstaver. beist. gaupe. huina. kamel.
 • 6 bokstaver. codcod. cougar. gauper.
 • 7 bokstaver. dyreart. landdyr. villama.
 • 8 bokstaver. kjæledyr. villokse.
 • 9 bokstaver. risbitsau. vill-lama.
 • 10 bokstaver. jungelkatt. landrovdyr.

Hva er barn i kryssord?

Viser 330 synonymer til Barn som kan hjelpe deg med å løse kryssordet.
 • 3 bokstaver. erp. lam. nor.
 • 4 bokstaver. baby. elev. folk.
 • 5 bokstaver. avkom. barna. døtre.
 • 6 bokstaver. arving. babyer. datter.
 • 7 bokstaver. abcbarn. bambino. bastard.
 • 8 bokstaver. arvinger. avlegger.
 • 9 bokstaver. avleggere. barnebarn.
 • 10 bokstaver. attpåklatt. attpåsleng.

Hvilke insekter lager honning?

Honningbiene (Apis mellifera) er blant våre mest nyttige insekter. De gir oss honning, bivoks og andre produkter, de pollinerer våre frukttrær og planter på åker og eng.

Hva er en Dronningbie?

Rollen til Queen Bee er en eksklusiv, viktig og overlagt oppgave allerede før bien ble født. Derfor, som en rolle med stor kraft og ansvar, overlater biene til en hel sverm oppgaven med dronningbi til et enkelt individ. Svaret er derfor klart: i hver bikube er det bare en dronningbi.

Hva lever bier av?

Bier er en gruppe insekter som lever av blomsterstøv (pollen) og nektar. Biene er pollinatorer. Det vil si at de overfører pollen mellom blomstene på en eller flere planter, slik at plantene befruktes og nye frø kan dannes.

Har bier blod?

Bier har delvis åpent blodkarsystem. På ryggsiden ligger det en blodåre og et ”hjerte” som pumper blod forover og slipper det rett ut i kroppen. Alle indre organer ligger derfor alltid badet i blod. Kroppens bevegelser hjelper blodet rundt i insektet.

Hva skjer om bier dør ut?

Hvis biene dør ut, får vi altså et stort problem siden veldig mange av de plantene vi spiser, også vil forsvinne. Mange ville blomster vil også dø ut, siden honningbier samler pollen og nektar fra hundrevis av arter. Derimot vil ikke kornavlinger bli påvirket, siden de blir bestøvet av vinden.

Hvorfor dør vepsen når den stikker?

Når bien flyr bort, har den mistet brodden og litt av bakkroppen, noe som gjør at den dør etter kort tid av skadene.

Leave a Comment