Hva er forskjellen på fondskonto og aksjesparekonto?

Aksjesparekonto og fondskonto er kontotyper hvor du kan oppbevare verdipapirer. På en fondskonto kan du kun oppbevare fond, mens på en aksjesparekonto kan du ha aksjefond med minst 80 % aksjeandel, ETF’er og enkeltaksjer hjemmehørende i Norge og EØS.

Hvilke aksjer kan man kjøpe med aksjesparekonto?

Hvilke type aksjer kan jeg ha på ASK-kontoen? Du kan kjøpe børsnoterte aksjer og aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel. I tillegg er det kun selskaper som er registrert i EØS du kan velge med aksjesparekonto.

Hva gjør jeg med aksjesparekonto?

Hva er aksjesparekonto

En aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp).

LES OGSÅ  Hva er en standard kontoplan?

Hva er forskjellen på fondskonto og aksjesparekonto? – Related Questions

Hva er best av aksjesparekonto og fond?

Aksjefond trives fortsatt best på aksjesparekonto

Det er fordi skattesatsen for aksjegevinst og utbytte nå er det samme, uavhengig av konto. Samtidig får du jo også skjermingsfradrag og verdsettelsesrabatt på aksjeandelen inn i beregningen av formuesskatt på fondskonto.

Hva er ulempene ved å ha penger på en aksjesparekonto?

Dette er ulempene ved å opprette aksjesparekonto

Du kan ikke spare i rente- og kombinasjonsfond i aksjesparekonto – du kan bare kjøpe enkeltaksjer og aksjefond. En aksjesparekonto kan bare inneholde aksjefond med en aksjeandel på mer enn 80 prosent.

Hvordan ta penger ut av aksjesparekonto?

Du kan selv ta ut penger fra aksjesparekontoen ved å gå inn i handelsløsningen for kontoen. Velg “Min profil” og så “Aksjesparekonto“. Velg “Utbetaling” for å overføre penger fra aksjesparekontoen din til en vanlig konto.

Hvor lenge kan penger stå på aksjesparekonto?

– Du kan la gevinsten stå i aksjesparekontoen så lenge du vil uten at det påløper skatt. Ved uttak vil gjeldende skattesatser på uttakstidspunktet gjelde, forklarer Ellefsen.

Blir aksjer regnet som formue?

Utgangspunktet er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi. Men det er en god del unntak. Fra 2017 har en del formuesobjekter fått en verdsettelsesrabatt. Dette gjelder blant annet aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis.

Hvordan ta ut penger fra aksjesparekonto DNB?

  1. Du kan når som helst gjøre uttak fra Aksjesparekontoen din.
  2. Dersom du ikke har dekning til uttaket på bankkontoen som er tilknyttet Aksjesparekontoen, må du først selge aksjer, egenkapitalbevis eller fondsandeler for å dekke inn det beløpet du ønsker å ta ut av Aksjesparekontoen.
LES OGSÅ  Er Coop det samme som extra?

Hvor mye må man skatte av fond?

Utgangspunktet er at inntekter som en andelseier har fra et rentefond (renter/salg) skattlegges med en sats på 22 prosent (for inntektsåret 2021). Inntekter fra rene aksjefond (aksjefondsutbytte/salg) gis det fradrag for skjerming før inntekten har en effektiv skattesats på 31,68 prosent (for inntektsåret 2021).

Kan man bli skyldig penger på aksjer?

Som aksjonær kommer du ikke til å bli tvunget til å arve gjeld, men du risikerer å tape alt du kjøpte aksjene for i utgangspunktet. Det er ikke ofte at selskap på børsen går konkurs, men det kan selvsagt skje. Hvis selskapet går konkurs trenger du ikke gjøre noe som aksjonær.

Hvor lenge må man ha penger i fond?

Fondssparing i aksjefond er en langsiktig spareform som passer ypperlig når du skal ha pengene stående i minst fem år. Fond er for eksempel perfekt for sparing til barna gjennom oppveksten, eller til pensjonstilværelsen. – Sparer du i over fem år vil sparingen være rimelig trygg, selv om det er i aksjefond.

Kan man miste alle pengene i fond?

I teorien, ja. Men har du pengene plassert i et bredt, globalt aksjefond, betyr det at alle selskapene som fondet har plassert penger i, går konkurs samtidig. Har noe slikt skjedd, har du nok helt andre bekymringer enn fondene dine.

Kan man gå i minus på fond?

Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

LES OGSÅ  Hva er egentlig en aksje?

Hvor mye bør jeg spare i fond hver måned?

Beløpet du må spare hver måned blir raskt betydelig om du venter for lenge: Starter du når du er 25 år må du sette av 5000 kr i måneden. Starter du når du er 35 år må du sette av nærmere 10 000 kr i måneden. Starter du når du er 45 år må du sette av over 20 000 kr i måneden.

Kan man tape alt penger i fond?

Sannsynligheten for å tape alt i et verdipapirfond er mikroskopisk, men større enn null. Hvis bevisstheten om at sparepengene dine kan falle i verdi ødelegger nattesøvnen din bør du vurdere andre sparealternativer. Men vær oppmerksom på at ingen sparing er totalt risikofri.

Leave a Comment