Hva er inkludert i innbo?

Eksempler på innbo er møbler, klær, elektrisk utstyr, bøker, sykler, verktøy osv. Ting som står lagret i kjeller, loft og garasje regnes også som innbo. Innboforsikring dekker verdien på innboet hvis det skulle skje noe, mens husforsikring dekker selve bygningen og det som er montert fast i bygningen.

Hva dekker LO innbo forsikring?

Innbo dekker:
  • Brann, lynnedslag og eksplosjon.
  • Vannskader.
  • Tyveri og skadeverk.
  • Tyveri av sykkel og barnevogn inntil kr 40 000.
  • Ansvar & rettshjelp.
  • Naturskader.
  • Merkostnader når boligen er ubeboelig etterskade.
  • Bekjempelse av insekter (veggedyr, skjeggkre og kakerlakker)

Er det egenandel på innboforsikring?

Egenandelen er det du som hovedregel må betale selv hvis du bruker forsikringen. Du kan velge hvor stor egenandel du vil ha, blant fem summer: 2.000, 4.000, 7.000, 10.000 og 15.000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir innboforsikringen.

LES OGSÅ  Hvor lenge lønner det seg å ha en bil?

Hva er inkludert i innbo? – Related Questions

Hva er normalt å ha i innboforsikring?

Hvis du forsikrer innboet ditt for 500.000 kroner, vil prisen vanligvis ligge et sted mellom 500 og 1.500 kroner per år. Skal du ha en innboforsikring som dekker over 2 millioner kroner, kan prisen variere mellom alt fra 1.000 til over 4.000 kroner i året.

Er mobil dekkes av innboforsikring?

Ja, standard innboforsikring dekker både tyveri og skader på mobil, pc og nettbrett. For å også være sikret mot uhellsskader i og utenfor boligen din, må du velge topp innboforsikring.

Hva er egenandel på forsikring?

Egenandel er det beløpet du må betale selv når du bruker forsikringen din. Jo høyere egenandel jo billigere forsikring. De fleste sparer på å velge en høyere egenandel, siden det som regel er flere år mellom hver gang du må bruke forsikringen.

Hvem betaler egenandel forsikring?

Det er borettslaget eller sameiet som er forsikringstakeren og derfor også de som er rettslig forpliktet overfor forsikringsselskapet, og dermed ansvarlig for at egenandelen betales inn til forsikringsselskapet. Likevel kan styret i borettslaget kreve at boligeier dekker egenandelen på skader boligeier er skyld i.

Hvorfor er det egenandel på forsikring?

Grunnen til at egenandel benyttes i forsikringsbransjen er blant annet for at du som forsikringstaker skal ta ekstra godt hånd om dine eiendeler, da det vil koste deg noe å benytte deg av forsikringen. Bruk av egenandel har også vist seg å redusere risikoen for forsikringssvindel.

Hvorfor egenandel på forsikring?

Egenandel i forsikring det minstebeløp en skade må nå opp til før den erstattes av forsikringsselskapet, eller det beløp som alltid fratrekkes erstatningssummen. Egenandelen har til formål å redusere antall oppgjør etter småskader på grunn av omkostningene.

LES OGSÅ  Er renten på vej op eller ned?

Hvem er fritatt fra å betale egenandel?

Barn under 16 år slipper å betale egenandeler. Noen andre grupper slipper også å betale egenandel for undersøkelse og behandling. Du kan lese mer om fritak for egenandeler for godkjent yrkesskade her. Personer med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) har fritak for å betale egenandel på blå resept.

Hvor mye egenandel må jeg ha?

Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kjøpe bolig? Hovedregelen er at du må ha spart 15 prosent av det boligen koster, men det finnes unntak hvis du er under 34 år. Da er det mulighet for å låne mer enn 85 % av kjøpesummen, så fremt du har betjeningsevne og at banken får tilleggssikkerhet.

Hva er fritak for egenandel?

Fritak fra å betale egenandel

Enkelte pasienter er fritatt fra å betale egenandel for legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept. Retten til egenandelsfritak er en personlig rettighet, og den omfatter ikke pasientens barn eller andre nære pårørende.

Hvem får gratis medisiner på blå resept?

Personer som har en kronisk sykdom som trenger behandling i minst 3 måneder pr. kalenderår, kan ha krav på legemidler eller medisinsk utstyr på blå resept. Eksempler på slike sykdommer er diabetes, stoffskifteproblemer, astma, hjerte-/karsykdommer og inkontinens.

Er medisiner på blå resept gratis?

Hvor mye skal jeg betale per utlevering på blå resept? Ved kjøp av medisin, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på blå resept betaler du 50 prosent av reseptbeløpet i egenandel, men ikke mer enn 520 kroner per resept for en mengde tilsvarende tre måneders forbruk.

Kan man gå til andre leger enn fastlegen?

Kan jeg til en annen lege enn fastlegen min?” Ja, men denne legen vil prioritere de innbyggerne som står på sin liste. Du skal ikke betale mer for å til en annen fastlege.

Leave a Comment