Hva er inne i kuben i Mekka?

Den svarte stein er en stein som er murt inn i det sørøstlige hjørnet av den islamske helligdommen Kaba i Mekka. Den måler 28 cm x 38 cm, er innfattet i en ramme av sølv og er plassert 1,5 m fra bakken. Under pilegrimsferden hajj kysser eller hilser pilegrimene steinen når de passerer rundt Kaba.

Hva er Kaba laget av?

Kaba/Materialer

Hvilken vei skal man be i islam?

Qibla (arabisk قبلة) er et arabisk ord som innen islam refererer til den retningen man skal snu seg mot når man ber, det vil i praksis si mot Mekka.

Hva er ikke lov i islam?

Ḥarām (arabisk: حرام ) er et arabisk ord brukt i islam om alt som er forbudt, urent eller forkastelig. Det motsatte er halal, det som er rent og tillatt. Eksempler på spiselige ting som er haram i islam er alkohol (Qur’an 5:90) og svinekjøtt (Qur’an 5:3). Svinekjøtt-baserte produkter som gelatin er også forbudt.

Hva skjer når man dør i islam?

Muslimene tror at døden er en overgang til en ny tilstand og en ny form for liv. Når solen slukker skal dommens dag komme. Da vekkes alle døde til live igjen og dømmes etter hvordan de har levd. På grunn av denne troen, er det viktig for en muslim å leve så rettskaffent som mulig.

Hvor skal muslimer be?

Mekka er en by i Saudi-Arabia og det helligste stedet i islam. Det var fødestedet til profeten Muhammed, som senere ble Allahs sendebud. Muslimer vender seg mot Mekka i bønn, og å besøke byen er en viktig del av religionen.

Hvor ber man islam?

Bønn kan gjøres hvor som helst, for eksempel hjemme, i moskeen eller på arbeidsstedet. Imidlertid kan man ikke be på rituelt urene steder, som toaletter. For at bønnen skal være korrekt må man ha vasket seg på en bestemt måte ( wudu) og klærne man har på seg må være rituelt rene (tahir).

Hvem er strengest av sunni og sjia?

Grovt inndelt er rundt 85 prosent av verdens muslimer sunnimuslimer, mens mellom 10–15 prosent er sjiaer. Ifølge en undersøkelse fra 2009 lever mellom 68 og 80 prosent av sjiaene i fire land: Iran, Irak, Pakistan, og India. I Iran er sjiaislam statsreligion og rundt 90–95 prosent av befolkningen er sjiamuslimer.

LES OGSÅ  Hva kjøper man til mann 30 år?

Hva er den viktigste boka i islam?

Koranen er islams hellige bok og inneholder åpenbaringene profeten Muhammad skal ha mottatt fra og med år 610 frem til sin død i 632. Boken kalles ofte bare al-kitab (av arabisk «skriften, boken»), er skrevet på arabisk og inneholder 114 surer (kapitler), som igjen er delt inn i ayat (vers).

Hva står det i Koranen om alkohol?

Ifølge Koranen er det forbudt å drikke alkohol.

Hvor gammel er man når man begynner med hijab?

— Vi anbefaler at jentene ikke begynner med hijab før de får mensen. Vi maser ikke på dem, men begynner å snakke om hijab når de er rundt 11–12 år gamle. Det er en del som begynner tidligere, men da ofte kun for å bruke den i moskeen, sier Salhab.

Hva betyr inshallah på norsk?

In shaallah, arabisk uttrykk som betyr «hvis Gud vil» eller «hvis Gud tillater». Uttrykket viser til Gud som herre over alt som skjer, også over alt det mennesket planlegger og ønsker. I arabisk-talende land brukes uttrykket i dagligtale når det er snakk om forventede og ønskede hendelser.

Hva betyr Bismillah?

Les å bli litt mere kjent med oss muslimer. For hver ting du gjør, bør du si Bismillah alrahman alrahim før handlingen. (Betyr i Guds navn, den barmhjertige, den nåderike).

Når sier man Bismillah?

I Guds navn. Åpningsord i hver surah, bortsett fra en. Muslimer bruker Bismillah før hver ting man gjør, for eksempel spiser, åpner en bok, skriver et brev.

Hvor mange navn har Allah?

En utbredt liste over slike gudsnavn i teksten teller 99 navn, mens andre lister inneholder enda flere. Disse navnene kalles «de vakreste navn» (arabisk al-asmāʾ al-ḥusnā).

Hvor vasker muslimene seg før de ber?

Tidspunktene for bønnene følger soloppgang og -nedgang, og varierer derfor mer gjennom året i de deler av verden som ligger langt fra ekvator. Før bønnen skal den troende vaske seg rituelt ved at hender, ansikt og armer vaskes tre ganger, deretter føttene tre ganger. Dette kalles wudu.

Hva kan muslimer spise?

Islam. Muslimerspise kjøtt som er slaktet på en spesiell måte, kalt halal. Svinekjøtt er ikke tillat å spise og heller ikke gelatin, som i Norge er basert på råvarer fra svin. Dyrearter som er lov å spise er sau, okse, kylling og fjærkre.

Er reker haram?

Fisk og sjødyr er halal for alle sunni-muslimer, mens sjia-islam har forbud mot sjødyr som ikke har finner og skjell, f. eks. reker (tilsvarende som i jødedommen).

Leave a Comment