Hva er krav til rømningsvindu?

Hva er krav til rømningsvei på soverom?

Det er ikke krav til at ethvert soverom skal ha vindu som rømningsvei. Iht. dagens regelverk skal det fra branncellen (boligen/leiligheten) være tilgang til to uavhengige rømningsveier eller direkte tilgang til sikkert sted. Utover dette må minst annethvert rom for varig opphold ha rømningsvindu.

Hva kreves av et rømningsvindu i kjeller?

Rømning fra kjeller

Kjellervinduet må ha minst fri høyde på 0,6 meter og fri bredde på 0,5 meter. Det er krav til at summen av bredde og høyde skal være 1,5 meter.

Kan rømningsvindu slå innover?

Ikke bruk topphengslede vinduer som rømningsvei

LES OGSÅ  How much does a Toyota HiAce cost?

Et topphengslet vindu vil være tungvint under evakuering ettersom man vil slite med å holde rømningsveien åpen, spesielt med tanke på barn og eldre. I tillegg anbefales det å velge vinduer som slår innover, da er du sikker på at det kan åpnes.

Hva er krav til rømningsvindu? – Related Questions

Hvordan få godkjent soverom i kjeller?

krav om at du må bygge så det ikke blir fukt, mugg og råte i rommet (spesielt viktig hvis du bygger i kjeller) krav om at rommet må være godt nok isolert og ventilert slik at det blir et behagelig inneklima uten støy. Det er anbefalt at oppholdsrom kan holde temperatur på minst 19 grader i løpet av vinteren.

Er det søknadspliktig å sette inn vindu?

Vindusutskifting som er en del av en fasadeendring, et vesentlig arbeide som utskifting av alle vinduer og/eller bryter med byggets eksteriørmessige karakter og utseende, vil være søknadspliktig. Det å sette inn nye vinduer i tillegg til eksisterende vinduer, vil kunne endre bygningens karakter.

Kan rømningsvindu være innadslående?

Enklere lufting og vasking – et innadslående vindu kan være en praktisk løsning. Det åpnes enkelt i toppen for trekkfri lufting, men kan også svinges helt opp sideveis. På denne måten kan vinduet helt trygt vaskes innenfra. Vinduet er også svært innbruddsikkert, og har fullverdig rømningsvei i tilfelle brann.

Hvorfor slår det seg på vindu?

Når den varme og fuktige inneluften avkjøles mot de kaldere vinduene, dannes det vanndråper som setter seg på ruten og dermed danner dugg/fukt. Dugg/kondens kan fryse til is når utetemperaturen er lav nok.

Hvordan hindre trekk fra vindu?

Slik forhindrer du trekk fra vinduer
 1. Husk å lukke begge vindushasper.
 2. Vær forsikt med ventilasjonen.
 3. Gardiner reduserer trekk fra vinduer.
 4. Hold varmen med tepper.
 5. Ikke plasser møbler foran varmekilder.
 6. Sjekk om vinduene dine trekker.

Er det farlig med trekk?

Trekk i seg selv er verken farlig eller skadelig. Det som imidlertid kan være et problem er de hyppige temperaturvariasjonene som trekk forårsaker. Dette kan nok være med på å utløse eller forverre forkjølelser og andre infeksjoner. Man kan også få plager i musklaturen med spenninger og verk på grunn av trekk.

Kan vindu sprekke av seg selv?

Selv om glass har høy motstandsdyktighet mot både klimatisk og mekanisk påkjenning, fører temperaturforskjellene iblant til at glasset kan sprekke. Dette kalles termisk brudd eller termisk sprekkdannelse.

Hvordan unngå dugg på soveromsvindu?

Fire tips holder duggen borte:

Luft ut i 5-10 minutter med gjennomtrekk tre ganger daglig. Hold luftfuktigheten under 55 % fra november til mai. Sørg for god ventilasjon i bad og kjøkken – og bruk den. Hold vindusventiler og andre utluftingsventiler åpne.

Hvorfor blir det dugg på innsiden av vinduet?

Innvendig duggnye glass kan skyldes høy innvendig luftfuktighet. På eldre vinduer fra 1990-tallet og før, skyldes det ofte kuldegjennomslag fra utsiden til innsiden av glasset via avstandslisten som ligger mellom glassene.

Hvordan holde vinduer rene?

– Når du skal pusse hele vinduet, er mitt beste tips å fukte mikrofiberkluten med kaldt vann og polere over flaten. Kluten sørger for å løse opp fett, trafikksot og flekker og legger igjen fukt på vinduet. – Deretter benyttes en vindusnal for å sleike bort vannet og skitten.

LES OGSÅ  Hva betyr aktiv støydemping?

Hva er normal luftfuktighet i et hus?

Når vi føler at lufta er fuktig, er det også relativ luftfukt vi føler. Om vinteren, det vil si i fyringssesongen, skal relativ luftfukt være mellom 20% og 40% i de varme oppholdsrommene. I kjøligere rom (15 til 18°C) kan luftfukten være opp til 50%. Om sommeren kan luftfukten ligge høyere, men bør ikke over 60%.

Hvor bør en luftfukter stå?

En luftfukter kan i praksis plasseres hvor som helst, men det er naturlig å bruke dem i rom du oppholder deg mye i. Stuen, soverommet og barnerommet er typiske eksempler. Husk å sjekke hvor stort rom luftfukteren er beregnet for, før du kjøper.

Hvordan finne ut om man har muggsopp i huset?

Norges Astma- og Allergiforbund låner ut luftpumper som kan måle om det er muggsopp hjemme. Disse pumpene suger opp luften i rommet du vil undersøke. La boksen gjøre jobben i fire timer, deretter kan du sende den tilbake til Astma- og Allergiforbundet som kan fortelle deg hva resultatet ble.

Er det sunt med luftfukter?

Helseproblemer ved fuktskader og feilaktig bruk av luftfuktere er så godt dokumentert at Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler å være svært tilbakeholdende med tilførsel av kunstig befuktning.

Hvordan vite om det er tørr luft?

Altfor tørr luft i huset kan føre til problemer, noe altfor fuktig luft også kan gjøre.

Nå over til fysiske symptomer som kan skyldes tørt inneklima:

 1. Tørr, kløende hud.
 2. Tørre lepper.
 3. Tørt hår.
 4. Luftveisproblemer.
 5. Hoste.
 6. Hodepine.
 7. Bihuleproblemer – tetthet, allergier og nysing.
 8. Irriterte øyne.

Leave a Comment