Hva er Odin Eiendom d?

ODIN Eiendom er et aksjefond som investerer i næringseiendom i det nordiske markedet. Alle investeringer skjer i børsnoterte selskaper som eier ulike typer eiendom, som kontorer, hoteller, kjøpesentre og lager. Typisk for eiendomsselskaper er forutsigbar, stabil og god inntjening.

Hva er Odin Norden d?

Norden er ODINs hjemmemarked, noe som gjør at vi har kunnskap, historikk og erfaring på vår side. Gjennom aksjefondet ODIN Norden kan også du ta del i verdiskapingen som skjer i det nordiske næringslivet. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Hva er Odin Norge d?

ODIN Norge D er en andelsklasse som selges via distributører. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning.

Hva er Odin Sverige d?

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i svenske selskaper. Porteføljens samlede risiko søkes minimalisert gjennom å diversifisere ved å spre fondets midler på et større antall selskaper i flere ulike bransjer.

LES OGSÅ  Hva er forskjellen på DNB teknologi A og N?

Hva er Odin Eiendom d? – Related Questions

Hvem drepte Odin?

Der trener de døde krigerne hver dag for å være forberedt når ragnarok kommer. Da vil Odin bli slukt av Fenrisulven, men hevnes av sin sønn Vidar.

Hvem dreper Odin?

Når ragnarok kommer, bryter Fenrisulven løs fra lenkene sine og dreper Odin, før han selv blir drept av Odins sønn Vidar.

Hva står Odin for?

Odin (norrønt: Óðinn) er ifølge norrøn mytologi den mektigste og klokeste av gudene. Han blir også kalt Allfader. Han ble både regnet som gudenes høvding og høvdingenes gud.

Hvor kommer Odin fra?

Snorre Sturlason skrev på 1200-tallet Ynglingesagaen, om opprinnelsen til de norrøne gudene og kongedynastiene. Her beskriver han guden Odin, og de andre æsene, som et virkelig folk som emigrerte fra «Aser» ved Svartehavsområdet til Skandinavia rundt år 60 f.Kr.

Hvor kommer navnet Odin fra?

Odin er et mannsnavn med opprinnelse i det norrøne navnet Óðinn dannet av ordet óðr, «ode» og «rasende», som igjen har opphav i det tidlig germanske *Woðanaz. Navnet er identisk med navnet på den norrøne guden Odin.

Hvem er Odin og Tor?

Tor (Þórr) er i den norrøne mytologien Odins sønn, og den nest mektigste guden, etter Odin. Hans viktigste rolle var å opprettholde verdensordenen. Han var også tordenguden og rådde over været. Hans mor var åsynjen Fjorgyn (Jord).

Hvordan døde Odin?

Odin Olsen Andersgård ble mobbet på to ulike skoler. 19. mars i år tok han sitt eget liv – 13 år gammel.

Hva heter konen til Odin?

Kona er Frigg, med henne fekk han Balder, Hod og Hermod, men ein set òg Frøya i samanheng med han. Han er far til den populære guden Tor, som han fekk saman med Jord (Fjorgyn). Med Rind fekk han Våle, og med Gridr fekk han Vidar. Odin er også nemnd som far til Ty, Brage og Heimdall.

LES OGSÅ  Er det billigere med Matkasse?

Hva heter hesten til Odin?

Sleipner er i den norrøne mytologien Odins hest. Sleipner er grå, har åtte ben og er, ifølge mytene, den beste av alle hester.

Hva betyr æser?

Æser er guder i den norrøne religionen. En kvinnelig guddom kalles åsynje, en mannlig kalles ås. Blant de æsene som nevnes oftest i kildene er Odin beskrevet som den mektigste. Han er gift med Frigg som er den fremste av åsynjene.

Hvem er foreldrene til Odin?

Bor Burison
Odin / Foreldre

Hva betyr Hugin?

Hugin og Munin er i norrøn mytologi namn på dei to ramnane til guden Odin. Namnet «Hugin» tyder ‘tanke’ medan «Munin» tyder ‘minne’. Det vert fortalt at kvar morgon når dagen gryr, flyg Hugin og Munin ut i verda.

Hva betyr Jotnar?

En jotun eller jotne (flertall jotner), også kalt turse, rimturse, jutul, jøtul og gyger (kvinnelig jotne), er en kjempemessig skapning i norrøn mytologi som holder til i Jotunheim, der borgen eller stedet Utgard ligger. Jotnene er i noen sammenhenger æsenes fiender, i andre sammenhenger æsenes seksualpartnere.

Kven var Munin?

Hugin og Munin er i den norrøne mytologien Odins to ravner. De følger ham overalt, og vagler seg på Odins skuldre når han sitter i høysetet, Lidskjalv i Valhall. Derfor er et av Odins mange navn «Ravneguden».

Hva betyr Bifrost?

Bifrost eller Bivrost er broen mellom gudenes og menneskenes verden i norrøn mytologi. Den ene enden var forankret i himmelberget, et stort fjell i utkanten av Åsgard der Heimdall sitter og skuer ut over verden. Mens den andre enden vandrer fritt rundt i Midgard.

Hvem er Heimdall?

Heimdall er en av æsene (gudene) i den norrøne mytologien. Han er æsenes vokter og kontrollerer brua Bivrǫst som fører til Åsgard. Ved enden av Bivrost ligger Heimdalls bolig Himibjorg. Heimdall eier hornet Gjallarhorn, og når han blåser i det, høres det ut over hele verden.

LES OGSÅ  Er DNB Global Indeks bra?

Leave a Comment