Hva er prisen på diesel i dag?

Diesel levert – Gjeldende listepris (frakt- og dropptillegg tilkommer)
Produkt Pris eks. mva.
Produkt: Diesel Pris eks. mva.: 17,55
Produkt: Anleggsdiesel Pris eks. mva.: 14,34
Produkt: Anleggsbio HVO100 Pris eks. mva.: 27,16
Produkt: HVO100 Pris eks. mva.: 29,87

Hvilket land har billigst drivstoff?

Venezuela har verdens billigste bensin, der høyoktanbensin koster om lag 15 øre literen – en hundredel av norsk pumpepris. I Saudi-Arabia og Iran må befolkningen punge ut med 50 øre for literen, men også i land som Kina er bensinen billig.

Hvorfor er diesel så dyrt nå?

Det er flere årsaker til at dieselen er så dyr. En av de viktigste årsakene analytikerne trekker frem er at Europa bruker diesel som erstatning for russisk gass til å lage strøm. En annen årsak er at russiske raffinerier, som lager diesel av råolje, lenge har vært en stor leverandør av diesel til Europa.

LES OGSÅ  Hvor mye skatt er det på uføretrygd?

Hva er prisen på diesel i dag? – Related Questions

Hvor mye koster diesel i Norge?

Norge – dieselprisen: Prisoversikten er for perioden 26-september-2022 til 02-januar-2023.

Norge Dieselpriser, 02-januar-2023.

Norge Dieselpriser Liter Gallon
NOK 21.590 81.727
USD 2.189 8.286
EUR 2.052 7.768

Hva kostet bensinen i 1985?

1975, 1976 0,90
1981, 1982 1,41 1,45
1. januar 1983-30. november 1983 1,55 1,60
1. desember 1983-31. desember 1984 1,70 1,75
1985 1,75 1,75

Hvor mye kostet bensin i 1980?

I 1980 var årslønna 86.300 kroner mens bensinen kostet 3,63 kroner pr. liter.

Hvor mye kostet bensin i 1982?

Thomas er det vanligste guttenavnet, den billigste rødvinen koster 27 kroner, en liter bensin koster 4,50 og en liter brus 8 kroner. En krone er verd 15 øre i forhold til 1950.

Hvor mye kostet bensin i 1990?

I 1990 hadde gjennomsnittlig årslønn steget til 186.700 kroner mens bensinen kostet 5,61 kroner pr. liter.

Hva kostet en liter bensin i 1975?

Hvorfor? For 30 år siden kostet en liter bensin (95 oktan) 2,04 kroner. I 2004 var gjennomsnittlig listepris 9,66 kroner. Tilsvarende tall for diesel var 0,83 kroner i 1975, og 8,71 kroner i 2004.

Hva kostet diesel i 2000?

Høyeste pris på diesel i Norge var i november 2000. Da kostet en liter diesel 10,81 kroner, og prisen i dag er den høyeste siden desember samme år.

Hva kostet bensinen i 2000?

– I 2000 kostet én liter bensin 9,98 kroner.

Hva var bensinprisen i 1970?

I 1970 kostet en liter bensin 1,24 mens en liter mjølk kostet 1 kr og 40 øre. En trikkebillett i Oslo kostet 1 krone. I dag koster bensinen 11 kroner, mjølka 11.50 og trikkebilletten 30 kroner.

Hva kostet bensin i 1966?

I 1966 kostet 1 liter normalbensin 106 øre, og en vanlig timelønn var på 11,77 kroner. Prisen på bensin tilsvarer 10,50 i dag, og du måtte jobbe drøyt 5 og et halv minutt for å kjøpe en liter.

Hva kostet bensinen i 1965?

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå tilsvarer 1,70 kroner i 1965, 15,92 kroner i februar 2011.

Hvor mye koster bensinen i USA?

USA – bensinpriser: Prisoversikten er for perioden 26-september-2022 til 02-januar-2023. Den gjennomsnittlige prisen for denne perioden er 1.01 (U.S. Dollar), med en minimal verdi på 0.89 (U.S. Dollar) d. 02-januar-2023 og en maksimal verdi på 1.09 (U.S. Dollar) d. 10-oktober-2022.

Hva kostet bensin i 2012?

Tabell
Priser (kr per liter) Priser (kr per liter)
Fyringsolje Bensin, blyfri 95 oktan
Desember 2011 9,9 13,8
Januar 2012 10,5 14,4
Februar 2012 10,3 14,7

Når var bensinen under 10 kr?

Ikke siden juni 2001 har det vært så dyrt å fylle tanken. I dag varsler kjedene prishopp til over 10 kroner. Flere av kjedene varsler prishopp på bensin fra og med i dag. Både Hydro Texaco og Esso setter opp prisen på 95 oktan blyfri bensin.

Leave a Comment