Hva er typiske samiske navn?

Eksempler på samiske og norske navn
SAMISK NORSK
Nigo, Niillá,Nilaš, Nilta, Nilso Nils (eks Nillače Hansa)
Nuvtte, Knutsa Knut
Ovlla, Vuolle, Vuolan, Lávu Ole, Ola, Olaf (eks Vuollače Biret)
Sillá Seselie, Cecilie

Hva betyr Gakti på samisk?

Kofta – gáktier nok det klesplagget de fleste forbinder med samiske klær. Den er fargerik og svært iøynefallende.

Hva betyr buorre Dutnje?

Buorre dutnje betyr glad i deg. Ollu lihkku betyr lykke til.

Hva er typiske samiske navn? – Related Questions

Hva er snø på samisk?

Det vanligste ordet for snø – lopme, er et uralsk ord som kan være 6500 år gammelt. Ulike værforhold: At det er flere ord og begreper for snø i sørsamisk enn i andre samiske språk, kan skyldes forskjellene i landskap og klima – at vinteren og været er mer stabilt i nord, mens det skifter raskere og oftere i Midt-Norge.

Hva er Takk på samisk?

Giitu – Takk (Gij-to)

Hva betyr symbolet hund?

Var det første dyret et barn tok på en hund, skulle barnet få godt grohold (grokjøtt). Folk trodde mange steder at djevelen ofte viste seg i hundeskikkelse, og at hunden var synsk. Ellers assosieres hunden vanligvis med egenskaper som trofasthet, lydighet og årvåkenhet.

Hva betyr AK hund?

En lavlandsprøve deles inn i klassene UK (unghundklasse), AK (åpen klasse) og VK (vinnerklasse). UK er for hunder mellom 9 og 24 måneder på prøvedagen. AK er for hunder over 24 måneder på prøvedagen. VK er for hunder som har oppnådd 1.

Hvilken hund er karma?

Nå skal hun være med som en av seks hundeeiere i det nye TV-programmet «Gi labb». Her vår tidligere finansminister sammen med hunden Karma som er en finsk lapphund.

Hva betyr lapp på samisk?

«Lapp» erstattes av «same»

Dette ordet er basert på de ulike samiske språkenes egen betegnelse på samefolket (jamfør nordsamisk sámi, sørsamisk saemie, lulesamisk sáme, kildinsamisk sám’).

Hva er mor på samisk?

Tjidtjie betyr mamma på samisk, sier Kari.

Hva er sol på samisk?

Beaivi – Store norske leksikon.

Hva heter elv på samisk?

Johka er et samisk sammensetningsledd i stedsnavn som betyr elv.

Hva er rype på samisk?

Dagens ord: “Giron” Som betyr “rype” – Lær samisk hver dag. | Facebook.

Hvordan telle til ti på samisk?

Slik teller du til ti på nordsamisk:
  1. 1 – Okta.
  2. 2 – Guokte.
  3. 3 – Golbma.
  4. 4 – Njealje.
  5. 5 – Vihtta.
  6. 6 – Guhtta.
  7. 7 – Čieža.
  8. 8 – Gávcci.

Hva heter ku på samisk?

GrammatikkRediger
Bøyning (uregelrett, substantiv hunnkjønn)
ku kua kuene
en ku kua kyrne
en ku kua kuene
en ku kuen kyrne

Leave a Comment