Hva er Vannfallsmetoden?

Vannfallsmetoden er en lineær tilnærming til utvikling, ofte faseinndelt og levert sekvensielt. Man går ikke videre til neste fase før den foregående fasen er ferdig, verifisert og godkjent. Hvilke faser, aktiviteter og krav hver enkelt fase skal inneholde bestemmes i starten av prosjektet.

Hva er agile arbeidsmetoder?

Hovedprinsippet i en smidig eller agil arbeidsmetodikk er fokus på mennesker og mellommenneskelig interaksjon, fremfor gammeldagse verktøy, kontroll og prosesstyring.

Hva er agil metodikk?

I The Agile Organization beskriver forfatter Linda Holbeche agil arbeidsmetodikk som en metode der man samler mennesker, prosesser, forbindelser, teknologi, tid og sted sammen for å finne mest hensiktsmessige og effektive måter å utføre oppgaver på.

Hva er smidig prosjektmetodikk?

Smidig prosjektmetodikk er en iterativ, team-basert tilnærming til utvikling. Metoden har fokus på å levere små, fungerende deler av leveransen på hyppig basis — i tett samarbeid med kunden.

Hva er en prosjektmetodikk?

I prosjektmetodikk utfordrer vi oss selv på om vi setter i gang det riktige prosjektet. Vi setter spørsmåltegn ved hva vi ønsker å oppnå. Dette bør vi gjøre mye oftere også med de oppgavene vi gjør i det daglige arbeidet. Vi må tørre å utfordre oss selv og de vi jobber sammen med i mye større utstrekning.

Hva betyr det å være agil?

Agil betyr rask, virksom eller smidig.

Hva er forskjellen på metode og metodikk?

Enkelt sagt er metodikken rettet mot å undersøke metodene. Dermed er metodikken en gren av studien, den er et begrep som er mer knyttet til akademiet, mens metoden er et verktøy, det er et begrep som er mer relatert til det praktiske.

Hva menes med Agilt lederskap?

Agilt lederskap har de siste årene fått et solid fotfeste på norske arbeidsplasser. Kort fortalt innebærer ledelsesformen flat struktur, høy tillit til de ansatte, større involvering og raskere tilpasningsevne.

Hva er Lean agile?

Konseptene Lean & Agile har sitt utgangspunkt i beste-praksis fra produktutvikling og prosjektledelse, og er blitt utviklet over de siste 30 til 40 årene. Målet innen Lean & Agile er å maksimere effektiviteten gjennom å øke eller opprettholde den oppfattede kundeverdien, men med mindre arbeid.

Hva er de fem Lean prinsippene?

Boken presentere fem grunnprinsipper:

Identifiser verdistrømmen for hvert produkt som skaper disse verdiene og angrip alle steg som ikke bidrar til verdien. Skap flyt gjennom verdistrømmen. Standardiser arbeidet. Perfeksjoner verdistrømmen gjennom kontinuerlig forbedring.

LES OGSÅ  Hva slags lukter liker ikke katter?

Hva består Scrum av?

Scrum er et rammeverk strukturert for å støtte kompleks produktutvikling. Scrum består av Scrum team med deres assosierte roller, aktiviteter, artefakter og regler. Hver komponent innen rammeverket tjener er spesifikk hensikt og er essensiell for Scrum sin suksess og bruk.

Hva er sløsing?

a å identifisere og fjerne ikke verdiskapende aktiviteter, noe som i Lean er omtales som sløsing.

Hva betyr Kaizen?

Kaizen. Japansk ord som betyr «varig foransring til det bedre» Brukes gjerne om alle de små forbedringer som gjøres tilknyttet den daglige driften.

Hva er Lean laget av?

Lean er navnet på en rusgivende drikke, som normalt består av reseptbelagt hostesaft (vanligvis med det narkotiske virkestoffet kodein, og antihistaminet prometazin), blandevann og godteri/sirup (som smakstilsetning). Lean er også kjent under navnet Purple Drank.

Hva er Lean arbeid?

Ordet Lean kommer fra engelsk og betyr slank eller smidig. Ved å jobbe med Lean jobber man for å få en effektiv eller smidig prosess ved hjelp av å fjerne sløsing. En kunde er en som venter på resultatet av ditt arbeid. I dette ligger det at alle er leverandører og alle er kunder.

Hva er Lean innovasjon?

Lean Startup er en forretningsmetode som forenklet sagt er rettet mot å redusere tiden det tar å utvikle produkter gjennom tidlig produktlansering, læring av møtet med kundene og produkttilpasning.

Hva er lin narkotika?

Lean er navnet på en rusgivende drikke, som normalt består av reseptbelagt hostesaft (vanligvis med det narkotiske virkestoffet kodein, og antihistaminet prometazin), blandevann og godteri/sirup (som smakstilsetning). Lean er også kjent under navnet Purple Drank.

LES OGSÅ  Hva er den beste Terrassebeisen?

Hva menes med kontinuerlig forbedring?

Kontinuerlig forbedring betyr at vi ikke bare planlegger og gjennomfører endringer, men vi evaluerer og korrigerer. På den måten vet vi om endringen virkelig er en varig forbedring. Det er et mål å gjøre ting riktig første gang, og hver gang.

Hva handler essensen av Lean om?

Essensen i Lean er å skape mest mulig verdi for kunden med minst mulig sløsing, som jo henger tett sammen med bærekraftig verdiskapning.

Leave a Comment