Hva gjør en pivottabell?

En pivottabell er et kraftig verktøy for å beregne, summere og analysere data som gjør at du kan se sammenligninger, mønstre og trender i dataene.

Hvordan utvide pivottabell?

I en PivotTable kan du gjøre ett av følgende: Klikk på utvid- eller skjulknappen ved siden av elementet du vil utvide eller skjule.

Hvordan sortere i pivottabell?

Klikk et felt i kolonnen som inneholder elementene du vil sortere, i pivottabellen. Klikk Sorter på Data-fanen, og klikk deretter sorteringsrekkefølgen du vil bruke. Hvis du vil ha flere sorteringsalternativer,klikker du Alternativer .

Hva gjør en pivottabell? – Related Questions

Hvordan lage en pivot tabell?

Opprette en Pivottabell
 1. Merk cellene du vil opprette en pivottabell fra.
 2. Velg Sett inn > Pivottabell.
 3. Under Velg dataene du vil analysere velger du Velg en tabell eller et område.
 4. Bekreft celleområdet i Tabell/område.

Hvordan sette inn sortering i Excel?

Klikk Sorter i gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data. Velg Alternativer i dialogboksen Sorter. I dialogboksen Sorteringsalternativer, under Retning, klikker du Sorter fra venstre mot høyre og deretter OK. Merk raden du vil sortere, under Rad i Sorter etter-boksen.

Hvordan sortere datoer i Excel?

Slik sorterer du usorterte datoer:
 1. Dra ned kolonnen for å merke datoene du vil sortere.
 2. Klikk pilen under Sorter og filtrer på Hjem-fanen, og klikk enten Sorter fra eldste til nyeste eller Sorter fra nyeste til eldste.

Hvordan sortere i stigende rekkefølge Excel?

Velg en enkeltcelle i kolonnen du vil sortere. Klikk Sorter A til å for å sortere stigende (A til Å) eller fra minste til største tall. Klikk Sorter Å til A for å sortere synkende (Å til A eller fra største til minste tall).

Hvordan sortere tabell Excel?

Sortere tabellen

Velg Hjem > Sorter og Filtrer. Eller velg Data > Sorter. Velg et alternativ: Sorter fra A til Z : sorterer den merkede kolonnen i stigende rekkefølge.

Hva gjør en slicer i en pivot?

Du kan bruke en slicer til å filtrere data i en tabell eller pivottabell på en enkel måte.

Hvordan slette en pivottabell?

Hvis du vil fjerne en pivottabell fra arbeidsboken i Excel for nettet, merker du hele pivottabellen og trykker på DELETE. Hvis pivottabellen er i et eget ark som ikke inneholder noen data du vil beholde, høyreklikker du arkfanen og klikker Slett.

Hvordan splitte tabell?

Dele en tabell
 1. Plasser markøren på raden du vil bruke, som den første raden i den andre tabellen. I eksempeltabellen er den på den tredje raden.
 2. Klikk Del tabell i Slå sammen-gruppen på OPPSETT-fanen. Tabellen deles i to tabeller.

Hva betyr en tabell?

En tabell er en oversiktlig presentasjon av fakta, ofte inndelt i rader og spalter, og ofte med tittelrader. Vanligvis består tabeller av beskrivende fakta som kan uttrykkes i tall eller tekst.

Hvordan legge inn tabell i Word?

Hvis du vil sette inn en enkel tabell, klikker du på Sett inn > Tabell og flytter markøren over rutenettet til du har uthevet riktig antall kolonner og rader. Hvis du vil ha en større tabell, eller for å tilpasse en tabell, velger du Sett inn > Tabell > Sett inn tabell.

Hvordan lage 2 kolonner i Word?

Fremgangsmåten for å sette inn tekst i kolonner eller spalter som Word kaller det er ganske enkel.
 1. Start med å markere teksten som du ønsker skal settes inn og trykk på <OPPSETT> på menyen.
 2. Velg deretter <SPALTER>
 3. Nå velger du hvor mange spalter du ønsker å legge teksten inn i.

Hva er en kolonne i Excel?

KOLONNE-funksjonen returnerer kolonnenummeret til den angitte cellereferanse. Formelen = KOLONNE(D10) returnerer for eksempel 4, fordi kolonne D er den fjerde kolonnen.

Hvordan få tabell fra Excel inn i Word?

Hvordan summere på regneark?

Hvis du trenger å summere en kolonne eller rad med tall, kan du la Excel gjøre det for deg. Merk en celle ved siden av tallene du vil summere, klikk på Autosummer på Hjem-fanen, og trykk deretter på ENTER, så er du ferdig.

Leave a Comment