Hva gjør en spesialpedagog?

En spesialpedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov. Spesialpedagogen er spesialist i å tilrettelegge for mennesker med spesielle læringsbehov.

Hvor mye tjener man som spesialpedagog?

Lønn
Gjennomsnittlig brutto årslønn/ grunnlønn Median brutto årslønn/ grunnlønn Minimum brutto årslønn/ grunnlønn
572 868 570 000 465 000

Hvem kan kalle seg spesialpedagog?

«Spesialpedagog» er ikke en beskyttet tittel

I dag er det slik at man kan bruke tittelen «spesialpedagog» enten man har mastergrad i spesialpedagogikk eller bare har tatt 10 studiepoeng i faget.

Hva gjør en spesialpedagog? – Related Questions

Hvor mange år er spesialpedagog?

Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Hvem kan jobbe i PPT?

Disse gruppene kan bestå av foreldre, lærere, familie-team, barnevernstjenesten, BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk) og HAB (Habiliteringstjenesten for barn og unge). Jeg liker å jobbe med problematikk innen skolevegring, psykisk helse, lærevansker, og barn som har vært utsatt for omsorgssvikt.

Kan man jobbe som lærer med bachelor i pedagogikk?

Bachelorstudiet i pedagogikk er teoretisk og forskningsbasert. Det er ikke rettet mot et spesifikt yrke som for eksempel barnehagelærer, lærer eller barnevernspedagog. Studiet gir heller ikke undervisningskompetanse.

Hvordan få master i spesialpedagogikk?

For å bli tatt opp til master i spesialpedagogikk må man ha en av følgende grunnutdanninger:
 1. Bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk.
 2. Bachelorgrad i pedagogikk med minimum 60 studiepoeng i spesialpedagogikk.
 3. Allmennlærer- / grunnskolelærerutdanning.
 4. Praktisk og estetiske lærerutdanning.

Kan man bli lærer med pedagogikk?

Vil du bli lærer? Dersom du har generell studiekompetanse og en relevant bachelorgrad på 180 studiepoeng, kan du undervise fra 5. klasse og oppover ved å bygge på utdanningen din med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Hva er lønna til en lærer?

Minstelønnen for lærere avhenger av utdanningen og stillingen man har, men er i 2022 som følger: 504 700 kroner i året (42 000 kroner i måneden) for adjunkt med tilleggsutdanning. 532 800 kroner i året (44 400 kroner i måneden) for lektor.

Er pedagog en beskyttet tittel?

Fagpedagog er ikke en beskyttet tittel, men brukes som stillingstittel for eksempelvis veiledere i arbeidstreningsbedrifter og andre stillinger innen undervisning eller veiledning utenfor skoleverket.

Hvor mye tjener en pedagogisk leder i barnehage?

Pedagogiske ledere med lang erfaring (16 år eller mer) vil ha en årlig inntekt i overkant av kr. 550.000, mens en styrer i en større barnehage med lang erfaring vil kunne ha en lønn i overkant av kr. 650.000 pr år (kilde: pbl.no, se hovedtariffavtalens kapittel 3).

LES OGSÅ  Is Ford Puma bigger than Focus?

Hvilke yrker tjener mest?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hvilke lærere tjener mest?

Adjunkter med tilleggsutdanning er den klart største stillingsgruppen i skolene. De har nå en gjennomsnittslønn på 620 000 kroner i året inkludert alle tillegg.

Hva tjener man som politi?

Gjennomsnittlig årslønn for politibetjenter i 100 % stilling ligger på omtrent 610 000 kroner i året, noe som tilsvarer nesten 51 000 kroner i måneden. Når man inkluderer gjennomsnittlig overtidsbetaling med grunnlønna ligger årlig gjennomsnittslønn for politibetjenter på 628 000 kroner.

Hvor mye tjener en rektor i året?

I snitt hadde de «offentlige» rektorene en inntekt på 892 000 kroner, mot 882 000 kroner blant deres rektorkollegaer ved de private institusjonene, skriver Universitas.

Hvor mye tjener en lege i året?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Leave a Comment