Hva hjelper rullestol med?

Rullestol er et hjelpemiddel for bevegelseshemmede mennesker. Hensikten er å øke den enkeltes mobilitet. Rullestoler er som oftest konstruert som en stol med hjul som drives med håndkraft, men finnes også i motoriserte utgaver. Disse går saktere, og har ikke samme kapasitet for passasjerer eller bagasje som biler.

Er det lov å kjøre rullestol med promille?

Det er ingen regler som tilsier at du ikke kan drikke alkohol fordi du bruker elektrisk rullestol. Vegtrafikkloven § 22 sier at “Ingen må føre motorvogn når han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.”

Hva hjelper rullestol med? – Related Questions

Hvem har rett på rullestol?

Vilkårene for å få slik stønad er: Funksjonsevnen må være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Funksjonsevnen må være både vesentlig og varig nedsatt. Stønaden må være både nødvendig og hensiktsmessig for at funksjonsevnen skal bedres.

Hvem kan få rullestol?

For at du skal ha rett til hjelpemidler, må behovet være varig og vesentlig. Med varig menes sykdom, skade eller lyte med varighet over ca. 2 år. Hjelpemidlene må være nødvendige og hensiktsmessige for å skaffe eller beholde arbeid, bedre funksjonsevnen i dagliglivet eller bli pleiet i hjemmet.

Hvordan få låne rullestol?

Har du behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, må du ta kontakt med bydelen din. Du vil da hjelp til å søke hjelpemidler ved langvarig behov fra NAV hjelpemiddelsentral.

Er hjelpemidler gratis?

Koster det noe? Det er gratis for lån av hjelpemidler, bortsett fra noen få unntak. Du får vanligvis hjelpemiddelet utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemiddelet selv.

Kan man leie rullestol?

Du kan låne for eksempel krykker, rullestol, rullator og ulike typer hygienehjelpemidler.

Hvordan får man rullator?

– Alle som har varig behov for hjelpemidler kan søke hjelpemiddelsentralen gjennom kommunen, sier Liv Welde Johansen direktør for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Det første du må gjøre er å kontakte den kommunale helsetjenesten. De har god erfaring med å utrede behov og søke om hjelpemidler.

Hvor får man rullestol?

Hvis du trenger hjelp til å finne riktig rullestol som dekker ditt forflytningsbehov, anbefaler vi deg å ta kontakt med formidler av hjelpemidler i egen kommune som vil hjelpe deg å kartlegge din situasjon. I de fleste tilfeller vil en kommunal formidler kunne hjelpe til med å finne egnet rullestol til deg.

Hvem har krav på å få låne hjelpemidler?

Du må ha en varig og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler. Du kan selv søke om støtte til hjelpemidler dersom du vet hva du har trenger, men det kan være lurt å forhøre seg med helsetjenesten i kommunen der du bor, for å hjelp til å kartlegge dine behov.

Hvem betaler for hjelpemidler?

NAV arbeids- og velferdsetaten sitt ansvar

NAV ved hjelpemiddelsentralene har ansvar for hjelpemidler finansiert over folketrygden.

Hvordan få tak i hjelpemidler?

Har du behov for hjelpemidler kan du få tak i dette på ulike måter. Det mest vanlige er å innvilget dette fra NAV, men det er også mulig å kjøpe dette som privatperson, eller gjennom kommunen du bor i.

Hvilke hjelpemidler blir ikke dekket av folketrygda?

Det gis ikke stønad til hjelpemidler i hjemmet som vanligvis også brukes av ikke-funksjonshemmede. Bestemmelsen omfatter hvitevarer og brunevarer, f. eks. vaskemaskin, fjernsynsapparat og alminnelig kjøkkenutstyr.

Er elektrisk rullestol velferdsteknologi?

Eksempler på velferdsteknologi

For økt aktivitet og deltagelse i samfunnet: rullator, elektrisk rullestol, høreapparat, synshjelpemidler, Internett-tjenester, videokommunikasjon, teknisk støtte for påminnelser og struktur i hverdagen.

Hva er forskjellen på velferdsteknologi og hjelpemidler?

Kommunen kan tilby teknologiske hjelpemidler for deg som ønsker å bo hjemme, men trenger noen verktøy for å ha det trygt og godt, og mulighet til å tilkalle hjelp hvis du trenger det. Velferdsteknologi er kostnadsfritt for de som får dette som en del av helsehjelpen fra kommunen.

Hvordan kan teknologi hjelpe eldre med kognitiv svikt?

I en tidlig fase av demensforløpet er aktiv bruk av teknologi mer aktuelt. Eksempler på aktiv bruk av teknologi kan være en digital kalender, en enkel mobil, elektronisk medisindispenser, lokaliseringsteknologi eller en tilpasset fjernkontroll. Senere i forløpet kan det være mer aktuelt med passiv bruk av teknologi.

Leave a Comment