Hva kjennetegner gotisk stil?

Med den gotiske stilen utvikles en helt ny konstruksjon, hvelvets toppunkt heves og oppdeles i bårne kapper og bærende ribber, trykket fra disse forplantes til støttepilarer. På denne måten blir veggenes bærende funksjon mindre og vinduene kan gjøres større, og det blir mulighet for glassmaleri.

Hva betyr det gotiske?

Gotisk (*gutisko razda, *𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺𐍉𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰) er et utdødd germansk språk som ble brukt av goterne. Det kjennes først og fremst gjennom en bibeloversettelse fra 300-tallet, og er det eneste østgermanske språket hvor vi kjenner til en anselig del av ordforrådet.

Hva kjennetegner gotisk stil? – Related Questions

Hva heter Mary Shelley gotiske roman?

Mary Shelleys gotiske science fiction-roman Frankenstein fra 1818 er blant de viktigste inspirasjonskildene til skrekkfilmer i mange ulike perioder.

Hva er temaet i Frankenstein?

Frankenstein velger fremskritt og viten i stedet for kjærligheten. Victor Frankensteins familie og forlovede blir drept av uhyret han har skapt, fordi Frankenstein nekter ham kjærligheten. Boken kan derfor tolkes som romantikerens ønske om å få leve ut sine idealer på bekostning av familie og venner.

Hva heter monsteret i Frankenstein?

Monsteret er navnløst. Det er hans skaper, den genigale vitenskapsmannen Victor, som bærer dette etternavnet. Og for det andre har filmen fjernet seg så mye fra sitt litterære opphav, at det knapt er den samme historien som fortelles. Men for det store publikum er dette fullstendig likegyldig.

Hva gjorde Frankenstein?

Boka handler om en vitenskapsmann, Victor Frankenstein, som forsøker å skape et nytt og bedre menneske, men isteden skaper et monster som fører til stor ulykke. Historien er filmatisert flere ganger, blant annet i en skrekkfilmklassiker fra 1931 med Boris Karloff i rollen som Frankensteins monster.

Hva er tittelen på romanen av Thomas Pynchon hvor heltinnen Oedipa Maas sendes ut på eventyr?

The Crying of Lot 49 (1966, norsk oversettelse Katalognr. 49, 1977) sender heltinnen Oedipa Maas (Pynchons karakterer har ofte nokså bisarre navn) ut på eventyr, der hun oppdager opptil flere skjulte konspirasjoner knyttet til postvesenets historie.

Hvordan ender Frankenstein?

Når Victor brakte monsteret til liv, ble hans skjebne uløselig sammenvevd med den, til jordens ender, og ender sitt liv.

Hva er bakgrunnen for at Mary Shelley skrev Frankenstein?

Forfatter. I 1816 tilbrakte paret en siden berømt sommer i nærheten av Genève i Sveits sammen med vennene lord Byron, John William Polidori, og Claire Clairmont. Det var her Mary fikk ideen til sin roman Frankenstein, under innflytelse av de værforholdene som gjorde at hun fikk meget tid i isolasjon.

Når levde Mary Wollstonecraft?

Feministisk manifest. I dag er det 250 år siden Mary Wollstonecraft (1759-1797) ble født i London. Wollstonecraft var forfatter, politisk teoretiker og en av 1700-tallets mest radikale forkjempere for kvinners rettigheter.

Hvem var den første feministen?

Moren til Mary Shelley (som skrev Frankenstein), Mary Wollstonecraft, var en unik kvinne: en filosof, forfatter og den første feministen. Dessverre var Wollstonecraft veldig kontroversiell under sin tid, og mange mennesker kritiserte ideene hennes.

Når begynte feminisme?

Kvinnesaksforkjemperne på 1800-tallet og første del av 1900-tallet omtales ofte som den første bølgen av feminisme. Fra 1960-årene har det oppstått et stort antall nye retninger innen feminismen.

Hva kjempet kvinnebevegelsen for?

Kvinnebevegelsens hovedsaker. Foreningene forholdt seg til ulike saker, avhengig av nasjon, men tre hovedområder var felles for alle: skolegang og utdanning, rettigheter for kvinner i ekteskapet, samt arbeidsplasser, rett til stillinger og bedre lønn for de ugifte kvinnene.

Hvorfor det ikke er likestilling i Norge?

De fleste likestillingsutfordringene i Norge skyldes mannsdominans. Menn tjener i gjennomsnitt mer enn kvinner, flere menn har lederstillinger, og i politikken er det flest menn som sitter med makt. Dette er til tross for at flere kvinner enn menn tar høyere utdanning i dag.

LES OGSÅ  Hva er kalium gjødsel?

Har vi likestilling i Norge i dag?

I Norge har vi en høy grad av likestilling sammenlignet med mange andre land. Foreldrepermisjon og barnehager gjør at kvinner deltar mer i arbeidslivet, og kvinner og menn har mye av de samme mulighetene og de samme rettighetene.

I kva år fikk alle kvinner røysterett i Norge?

Det ble innført kvinnelig stemmerett på like vilkår som menn ved kommunevalg i 1910 og så til slutt ved stortingsvalg i 1913. Norge var blant de første landene i verden til å innføre allmenn stemmerett for kvinner, etter New Zealand (1893) og Finland (1906).

Hvilket land ga stemmerett til kvinner først?

Det første politiske systemet der kvinnelig stemmerett ble innført uten begrensninger, var New Zealand, rett før valget i 1893. Dette omfattet bare stemmeretten; det gikk enda noen år før kvinner kunne stille til valg.

Leave a Comment