Hva menes med ansvarsforsikring?

Hva er ansvarsforsikring? Ansvarsforsikring (også kalt trafikkforsikring) er lovpålagt å ha når du eier et kjøretøy som brukes på veien. Den dekker skader påført andre personer, deres eiendeler og eiendom. Loven om ansvarsforsikring omfattes av bilansvarsloven.

Når lønner det seg med ansvarsforsikring?

Hvis bilens verdi er høyere enn 50.000 kroner, anbefales det å skaffe seg bilforsikring med kasko eller delkasko, slik at også bilen din er forsikret. Dersom bilen din er verdt mindre enn 50.000 kroner, er det kanskje ikke verd å forsikre deg mer enn det som er lovpålagt, altså bare en enkel ansvarsforsikring.

Hva menes med ansvarsforsikring? – Related Questions

Hvor dyrt er ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikringen koster vanligvis mellom 200kr og 500kr i måneden. Det er mange faktorer som spiller inn på prisen, blant annet bilmodell, skadehistorikk, egenandel og alder. Ansvarsforsikring kan være et alternativ dersom bilen din har lav markedsverdi og det ikke koster så mye å reparere eller erstatte den.

Er ansvarsforsikring påbudt?

Ansvarsforsikring er påbudt på alle registrerte motorkjøretøy. For uregistrerte motorkjøretøy som el-sykkel, el-sparkesykkel, segway og lignende bør du ha innboforsikring. Den inkluderer ansvarsforsikring.

Kan man nektes ansvarsforsikring?

Etter forsikringsavtaleloven § 3-10 (skadeforsikring) og § 12-12 (personforsikring) kan et forsikringsselskap ikke nekte noen på vanlige vilkår å tegne en forsikring som selskapet ellers tilbyr allmennheten uten saklig grunn.

Hvilke forsikringer er lovpålagte?

Alle arbeidsgivere (det vil si enhver som har noen i sin tjeneste) må tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Yrkesskadeforsikring tegnes hos private forsikringsselskap. Forsikringen skal gi erstatning for skader og sykdommer påført i forbindelse med jobb, uten hensyn til om noen har skyld i skaden.

Er det egenandel på ansvarsforsikring?

Ved bruk av ansvarsforsikring er det ingen egenandel på skade.

Er det påbudt med trafikkforsikring?

Det er påbudt å ha gyldig forsikring for alle registrerte kjøretøy. Hvis du ikke betaler forsikring og trafikkforsikringsavgiften (årsavgift) for kjøretøyet ditt, vil du få et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.

Hva skjer om man ikke har bilforsikring?

Eier du et forsikringspliktig registrert kjøretøy uten å ha gyldig forsikring, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret. For personbiler er dette gebyret 150 kroner per dag.

Kan noen andre forsikre bilen min?

I utgangspunktet kan du ikke det. Men det finnes noen unntak der du kan forsikre en bil som står registrert på en annen person enn bileier (hovedeier). Forsikringen må stå på bileier, med mindre: Bilen er registrert på din ektefelle, samboer eller registrerte partner.

Er det lov å låne bort bilen?

Så lenge vennen din har førerkort er det i utgangspunktet ikke noe galt i å låne han bilen. Dersom det skjer noe vil han være ansvarlig for det som skjer, men skader som oppstår vil bli belastet din bilforsikring, siden forsikringen følger bilen og ikke føreren.

Kan en bil stå på to personer?

Du kan legge til eller fjerne medeier i kjøretøyet ditt selv på Din side. Et kjøretøy kan ikke ha flere enn to eiere, en eier og en medeier.

Hvem er ansvarlig for at bilen er forsikret?

Forsikringsplikt og eierskifte

Det er lovpålagt å ha ansvarsforsikring, og det er eier som er ansvarlig for at kjøretøyet er forsikret. Selger/tidligere eier er ansvarlig for at kjøretøyet er forsikret til og med dagen før vedtaksdato. Vedtaksdato er datoen både kjøper og selger(e) har godkjent salgsmeldingen på nett.

Hva dekker forsikring på bil?

Lovpålagt bilforsikring som dekker skader på personer, andres kjøretøy og eiendom. Sikrer deg mot hendelser som er utenfor din kontroll, som tyveri, steinsprut og veihjelp. Velges ofte når bilen er av lavere verdi. Dekker skader på egen bil, også når du selv har skylden.

Hvem er ansvarlig for bilens tilstand?

4.1 Gjeldende rett. Vegtrafikkloven § 23 Ansvar for kjøretøyets stand m.m. første ledd krever at føreren skal forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og lastet før og under kjøringen.

Leave a Comment