Hva skal til for å få dekket tannlege?

Tilstander som kan gi rett til stønad
 • Sjelden medisinsk tilstand.
 • Leppe-kjeve-ganespalte.
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve.
 • Periodontitt.

Hvilken forsikring dekker tannskade?

Tannskader er er ikke uvanlige, og kan for eksempel være knekt tann, løs tann, innslått tann eller mistet tann, som følge av ulykke eller uhell. Er dette en godkjent yrkesskade er du dekket av yrkesskadeforsikring (via arbeidsgiver).

Hva skal til for å få dekket tannlege? – Related Questions

Hvilke diagnoser gir rett til gratis tannlege?

Her er listen over tilstander som kan gi rett til gratis tannbehandling:
 • Sjelden medisinsk tilstand.
 • Leppe-kjeve-ganespalte.
 • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.
 • Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve.

Når dekker NAV tannbehandling?

Personer som av ulike årsaker ikke har økonomi til å betale for egen tannbehandling, og som heller ikke har rettigheter etter annen lovgivning, kan søke om økonomisk stønad til å få utført nødvendig tannbehandling. Innvilgelse av eller avslag på søknad om stønad skal foretas etter en konkret og individuell vurdering.

Har uføre rett til gratis tannlege?

Eldre, langtidssyke og uføre som bor på institusjon og eller har hjemmesykepleie kan få gratis tannbehandling.

Hva kan man få dekket av NAV?

Du kan få helt eller delvis dekket utgifter, reise, læremidler, pass av barn, boutgifter og flytting. Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, må du ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33, slik at vi kan bestille en timeavtale til deg på NAV-kontoret.

Hva gjør man når man ikke har råd til tannlege?

Støtte til tannlegebehandling hos Nav

Alle som har rett til å søke om økonomisk stønad fordi de ikke kan dekke sine levekostnader, kan søke om støtte til tannbehandling, ifølge Nav. Dette gjelder nødvendig behandling, og man får dekt rimeligste alternativ.

Når er det gratis tannlege?

Barn og ungdom 0–18 år har rett til gratis tannbehandling til og med det året de fyller 18 år. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannbehandling. Skjema for gratis tannhelsetjenester fylles ut sammen med din kontaktperson i kommunens hjemmetjeneste eller rustjeneste.

Hva dekkes av Helfo?

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Er offentlig tannlege billigere enn privat?

Dersom du går til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene. Denne rettigheten avhenger av at du går til den offentlige tannhelsetjenesten for behandling.

Hvor mye koster det å få helt nye tenner?

Å fornye en tanns overflate ved hjelp av skallfasetter koster oftest mellom 5.000 og 8.000 kroner. Å reparerer en rotfylt tann med metoden tann på stift koster oftest 6.000-7.000 kroner, mens det å erstatte tapte tenner er dyrere: Å få satt inn et tannimplantat koster mellom 20.000 og 40.000 kroner per tann.

Hvor mye koster det å fylle et hull?

Privat tannlegepris på fyllinger starter på 600 kr og opp til 1500 kr. Pass opp for gebyrer. Ofte kommer bedøvelse og hygienetillegg, noe som fort endrer prisen.

Hvor mye koster det å rotfylle en tann?

Hva dekker frikort hos tannlege?

Tannbehandling: Enkelte tannsykdommer og tilstander som påvirker tannhelsen kan gi opptjening til frikort Egenandelene fra disse behandlingsformene inngår i ordningen: Sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve. Behandling av tannkjøttsykdommer (periodontitt)

Leave a Comment