Hva skjedde med Finn småjobber?

Fra 1. juni avvikler Finn.no sin fem år gamle markedsplass for oppdrag utført av privatpersoner – for privatpersoner. Plattformen har ifølge egen forklaring ikke oppnådd en ideell markedsposisjon. – Vi har testet en rekke produktmessige forbedringer og tiltak for å øke kjennskapen til tjenesten.

Kan man spørre om grunnen til at man ikke fikk jobben?

I det private har man ikke krav på å se søkerlisten, men du kan be om en begrunnelse for hvorfor du ikke fikk stillingen. Du kan også kreve at arbeidsgiveren skriftlig gir opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiveren skal da opplyse om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.

Hva skjedde med Finn småjobber? – Related Questions

Hvilke jobber kan man få uten utdanning?

Her er noen eksempler: Konduktør, kabinbesetning (fly), trikkefører, gravferdskonsulent, barnehageassistent, vekter, butikkmedarbeider, fengselsbetjent.

Hvor lang tid på å svare på jobbtilbud?

Et tilsettingsbrev har vanligvis svarfrist på en til to uker. Når det er sendt, kan jobbtilbudet ikke trekkes tilbake. Derfor betyr det at du ikke har noe å tape ved å gå i forhandlinger – så lenge du ikke fremmer det som et ultimatum.

Skal på jobb intervju i arbeidstiden?

Begge understreker likevel at man ikke har rett til å gå på intervju i arbeidstiden hvis man står i uoppsagt stilling. ”De harde juridiske fakta er at du skal ta jobbintervjuer utenfor arbeidstiden. Det er oppsigelsesgrunn hvis du sykemelder deg og ikke er syk,” sier Claes Nørskov.

Når er det vanlig å få svar på jobbsøknad?

Alle som er aktuelle for intervju til en stilling bør forvente å høre fra arbeidsgiver i løpet av en ukes tid etter søknadsfristen. 5. Hvis du ikke hører noe innen rimelig tid etter søknadsfristen kan du gjerne ringe for å sjekke status.

Når kan man søke ny jobb?

Det er imidlertid én ting du bør vite når du skal søke etter ny jobb, og det er hvor lang oppsigelsestid du har i din nåværende stilling. Lengden på oppsigelsestiden vil naturligvis variere med utgangspunkt i hvor lenge du har jobbet der. Men vanlig oppsigelsestid er mellom én og seks måneder.

LES OGSÅ  Hva menes med helintegrert oppvaskmaskin?

Hvordan få seg jobb uten erfaring?

hvordan søke jobb uten relevant erfaring
  1. nettverk i bransjen. Du bør begynne med å knytte kontakter i den bransjen du søker jobb.
  2. finn ut hva personer som har lyktes i bransjen foretar seg.
  3. fremhev din relevante erfaring.
  4. fokuser på dine myke ferdigheter.
  5. vis at du kan lære.

Hvordan fortelle kolleger at man slutter?

Du trenger ikke å fortelle hele grunnen til at du skal slutte, og det holder gjerne å si at du har akseptert et annet jobbtilbud og fortelle når din siste arbeidsdag vil være. (Du kan selvfølgelig dele mer med de du har et nært forhold til om du ønsker det.)

Hvor lenge bør man ha en jobb?

Undersøkelsen viser at det er enighet blant de spurte om at man bør bli i en jobb i 2-3 år. Det er et tall som går igjen flere steder, også i stillingsutlysninger fra arbeidsgivers side.

Har man krav på 5 min pause i timen?

Arbeidstaker har rett til minst én pause når den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være minst en halv time.

Er det lov å jobbe 7 dager i strekk?

Senere, er det lov å jobbe 7 dager i strekk? Du kan maks. jobbe 10 timer overtid per 7 dager og 25 i løpet av 4 sammenhengende uke. Tegningen illustrerer at en ansatt maksimalt kan jobbe 12 dager sammenhengende fordi arbeidsperioden er delt i to ved hjelp av ukeskillet.

Har man krav på 100 på søndager?

Det er ingen lovregulert rett til tillegg for arbeid på søndager eller helligdager. Overtidsarbeid godtgjøres etter de vanlige regler om overtid i arbeidsmiljøloven § 10-6.

Når går man fra 50 til 100 overtid?

Overtid etter loven registreres først når man passerer 9 timer pr dag og/eller 40 timer pr uke. En annen forskjell på lov og tariffavtale er at loven sier 40 % overtidstillegg, mens tariffavtaler i privat sektor gjerne gir 50 % frem til kl 21.00 og 100% etter kl 21.00 og på søndager.

Er det lov å jobbe 12 timer hver dag?

Se arbeidsmiljøloven § 10-6 (8). Så ja, det er i utgangspunktet lovlig å jobbe 12,5 time i løpet av én dag. Men det er ikke lovlig å jobbe så mye uten pauser: Jobber du mer enn 5,5 timer har du krav på minst en pause.

Hva er minste lønn i Norge?

Minstelønn per time (fra 1.

For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Er det lov å jobbe bare 2 timer?

Loven har ingen minimumslengde på en arbeidsdag.

Men en tariffavtale eller individuell avtale kan ha regler for dette. Noen har en avtale som gir dem rett til i alle fall x antall timer lønn for veldig korte vakter. Så her er det viktig å sjekke hva din arbeidsavtale sier om dette.

Leave a Comment