Hva skjer med Sbanken nå?

April 2022: DNB har kjøpt alle aksjene i Sbanken, og et nytt styre er konstituert. Sbanken er dermed et heleid datterselskap av DNB Bank ASA.

Hvilken bank kan erstatte Sbanken?

Det er antakelig flere som er interessert i kundemassen til Sbanken, derfor kan det være lurt å vente litt for å se om det kommer andre gode alternativer.

Banker med flere tjenester:

  • Landkredit Bank.
  • KLP Banken.
  • Nordea Premium.
  • Storebrand*

Hva skjer med Sbanken nå? – Related Questions

Når forsvinner Sbanken?

* Sbanken blir kjøpt opp av DNB, og vil opphøre som selvstendig bank i løpet av 2022, eller tidlig i 2023.

Når tar DNB av Sbanken?

mars 2022: Konkurranseklagenemnda gir DNB fullt medhold i klagen, og gir klarsignal til at DNB får kjøpe Sbanken. Nå starter arbeidet med å bygge framtidens Sbanken sammen med DNB.

Har DNB overtatt Sbanken?

Ingen endringer for kundene nå

DNB vil overta alle aksjene i Sbanken, og deretter vil Sbanken bli heleid datterselskap av DNB inntil alt er klart for å slå sammen bankene.

Er Norges bank og DNB det samme?

Noen høydepunkter i vår historie

De siste 10 årene er mange av dem blitt slått sammen til større banker. 1990: To av landets største banker, Bergen Bank og Den norske Creditbank, fusjonerte og dannet Den norske Bank (DnB). 1996: DnB kjøpte Vital, og samme året ble dnb.no etablert og kåret til beste nettside av Kapital.

Hvem eier norske banker?

Hvem eier Norges Bank? Norges Bank er et eget rettssubjekt med partsevne og eies av staten.

Hvordan si opp kundeforhold i DNB?

Ønsker du å avslutte ditt kundeforhold kan du sende oss en e-post fra innlogget nettbank eller starte en chat i nettbanken. Du kan også ringe oss på 915 04800.

Kan banken sjekke kontoen min?

Ja, banken kan se hva du bruker penger på. De har likevel ikke lov til å snoke og dette er noe bankene setter høyt. Man har kun lov til å sjekke kontoen din om du ringer for å sjekke transaksjoner eller hvis du har et kundeforhold som er i mislighold.

Hva skjer hvis man ikke legitimere seg DNB?

Hva skjer dersom man ikke legitimerer seg? Dersom kunden ikke kan vise til gyldig legitimasjon, etter gjentakende oppdatering, purring og informasjon fra oss, så kan vi – i ytterste konsekvens – bli nødt til å sperre kontoene og avvikle kundeforholdet.

Hvorfor stiller DNB så mange spørsmål?

Formålet med innhentingen er bl. a. å sikre at kundene våre ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Hva er gyldig legitimasjon 2022?

august 2022 godkjennes også følgende dokumenter utstedt i Norge: førerkort utstedt etter 1998. bankkort med bilde og fødselsnummer. Forsvarsdepartementets Identitetskort (FD-ID).

Kan man legitimere seg med utgått pass?

Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan frem til 31. desember 2022 reise til Tyskland, Island, Estland og Portugal med sitt utløpte pass som legitimasjon. Ordningen innebærer at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn tre år før innreise.

Kan man bruke førerkort på mobil som legitimasjon?

Digitalt førerkort er gyldig som legitimasjon dersom du blir stoppet i trafikkontroll. Du kan ikke forvente at det blir godkjent som legitimasjon i andre tilfeller. Bruker du det digitale førerkortet når du er ute og kjører, må du huske å ha strøm på telefonen til hele kjøreturen, og skjermen må være lesbar.

LES OGSÅ  Hvilke indeksfond har DNB?

Hva koster pass i 2022?

1.000 kroner. Søknadsgebyret er det samme for barn og voksne.

Kan bankkort brukes som ID?

Sikkerhetssjef Kurt Thomassen i Meny viser til følgende aksepterte dokumenter: gyldig bankkort med bilde, førerkort (både norske og europeiske), pass, ID-kort (norske og europeiske), Forsvarets og Postens ID-kort, utlendingspass og reisebevis for flyktninger.

Er det lov å bruke andres kort?

Det å bruke andres kort betyr uansett at du både utgir deg for å være en annen, og at du stjeler penger fra eieren av kortet. Ifølge straffeloven § 371 er dette er bedrageri. Loven sier at du kan straffes med bot eller fengsel i inntil to år, men dette avhenger selvsagt av hvor store summer det er snakk om.

Leave a Comment