Hva tiltrekkes møll av?

Klesmøllarvene lever av keratin som blant annet finnes i ull og pels. Er tekstilene skitne og flekkete, blir de ekstra tiltrekkende. Matrester, svette og urin er mat for sultne larver. Garn som ikke er avfettet er også ideell matkilde for skadedyrene.

Hvordan bli kvitt klesmøll?

Varmebehandling. Egg dør ved temperaturer over 56 ºC og drepes derfor i varmeskap, badstue e.l. Varmebehandling i 3-4 timer ved 60 ºC vil drepe alle stadier av møll i klær og møbler (11).

Hvordan vet man at man har møll?

Tegn på en møll

Når du ser at dine verdifulle gjenstander som klær, tepper, gardiner og møbeltrekk har fått hull er dette et tegn på skader fra møll. I tillegg kan du se etter disse tegnene: Voksne møll som ofte kryper eller hopper. Tynne lange silkerør der larvene holder til.

LES OGSÅ  Hvilke roser er mest hardføre?

Hva tiltrekkes møll av? – Related Questions

Hva liker ikke møll?

Møll liker ikke duft av lavendel, legg derfor gjerne en lavendelpose i skuffen med ullklær.

Kan møll lage hull i klær?

Larvene vil typisk lage små runde hull i klærne og en vil kunne se tomme larvehuder. Klesmøll er det insektet som kan gjøre størst skade. Larvene utvikler seg ikke i klær som brukes, fordi eggene lett ristes av når de er i bruk.

Hvor lenge kan en møll leve?

Utviklingen fra larve til møll kan ta fra en måned opptil et år, avhengig av hvor gunstige forholdene er med tanke på fukt, tilgang på næring og temperatur. Larven forpupper seg i en selvspunnet kokong, og klekkes som voksen møll etter 35 til 10 dager. En voksen møll lever i to til tre uker.

Hvor bor møll?

Ekte møll
Hører til: Tineoidea, Ditrysia, Heteroneura, sommerfugler, insekter
Antall arter: ca. 3000 beskrevne, 42 funnet i Norge
Habitat: terrestrisk, larvene i ulike slags dødt materiale, eller sopp
Utbredelse: alle verdensdeler utenom Antarktis

Hvordan bli kvitt mel møll?

For å bli kvitt problemet, kan man fjerne larver og spinn man ser og oppbevare produktet i fryser i ett døgn ved -18 °C. Varmebehandling er også et alternativ, og melsmalmott drepes etter en time ved 55 °C.

Hvor legger møll egg?

For når møllen først har kommet seg inn, legger de eggene sine i mørke og uforstyrrede områder som skap eller skuffer hvor klær og andre tekstiler kan bli ødelagt.

Hvorfor spiser møll klær?

Larvene spiser keratin, som finnes i hår, hud og pels, og animalske tekstiler som pels, skinn og ull er fristende måltider. Møllen legger egg i tøyet, ofte på skjulte områder som kraver og folder – og larvene som utvikles spiser tøyet rundt seg.

Hva er forskjell på møll og nattsvermer?

Det er mange familier, og det du spør om, altså “nattsvermer/møll“, som ikke er definerte familier, men mer en uoffesiell betegnelse på arter som er nattaktive. Møll faller under betegnelsen nattsvermere, men møll, eller microlepidoptera som jeg ofte kaller de, er en samlebetegnelse på de små/minste sommerfuglene våre.

Hvordan bli kvitt møll på kjøkkenet?

Hvis du finner møll i maten, bør du gi produsenten beskjed.

Bekjemp møll på kjøkkenet

  1. Kast den – gå på jakt og prøv å finne «pasient null» – som kastes øyeblikkelig.
  2. Støvsug – vær ekstra nøye i alle (små) hjørner, revner og sprekker.
  3. Tørk av to ganger – bruk en våt klut vridd opp i såpevann, og tørk av med en tørr klut.

Hvor vanlig er møll?

Det finnes mangel møll (nattsvermere) i verden, og ca 80 av dem finnes i Norden. Blant disse er de vanligste skadedyrene klesmøll, pelsmøll og matmøll. Møll, nattsvermere eller nattsommerfugl som de også kalles, kommer som regel inn om våren.

Hvordan bruke møllkuler?

Naftalen/møllkuler

De besto av det svært giftige stoffet naftalen som fremstilles fra steinkulltjære. Dampen fra naftalen var både avvisende og dødelig for møll (dødelig dersom det naftalenholdige møllmiddelet lå i en lufttett plastpose sammen med møllen/tekstilene).

Er møllkuler farlig?

Hvis du finner en pose møllkuler som ikke er benyttet, skal disse behandles som farlig avfall. Hvis du finner esker med tekstiler hvor det er tydelig naftalen eller møllkulelukt, skal eskene tas med til et luftig sted, helst i et avtrekkskap, eller hvor det er andre avtrekkmuligheter.

Leave a Comment