Hva tjener en flymekaniker i Forsvaret?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – I Forsvaret kan du forvente rundt 500.000 kroner i fast lønn. Det er også en del tillegg.

Hvor mye tjener en Flymotormekaniker?

Startlønnen vil variere, men ligger på cirka 420 000 kroner i året.

Hvor mye krever flyteknikerne?

Mener folk flykter fra bransjen

NFO skriver på sine nettsider at flyteknikeryrket krever minimum syv års utdanning. Med dette refererer de til at for å bli flytekniker, er kravet å ta flyfag på videregående skole, deretter to år som lærling og ett år som flymekaniker.

Hva tjener en flymekaniker i Forsvaret? – Related Questions

Hvor lang utdannelse flymekaniker?

I Norge tar man alle eksamener man trenger på andre og tredje året på videregående skole. Praksisen vil man kunne få ved 2 år som lærling i en bedrift, og 1 år videre arbeid som en flymekaniker.

Hvor lang utdanning flymekaniker?

Utdanningen for å oppnå fagbrev i et av flyfagene er 5 årig videregående opplæring, hvorav de 3 første årene er på skolebenken, mens de 2 resterende årene tilbringes som lærling i bedrift. Etter fullført 10-årig grunnskole er man kvalifisert til å søke VG1 Elektrofag.

LES OGSÅ  Hva koster det å sette inn strømmåler?

Hvilken linje må man gå for å bli flymekaniker?

For å bli flytekniker i Luftforsvaret fins det to ulike utdanningsmuligheter. Dersom du, ditt første år på videregående, går elektrofag eller teknologi- og industrifag (TIF) kan du søke deg til en av fire landslinjer med spesialisering i flyfag etter VG1 – dette gjøres gjennom VIGO.

Hvem er arbeidsgiver for flyteknikere?

Organisering. Flyteknikere er som regel fagorganisert i Norsk flyteknikerorganisasjon (NFO), som er et frittstående forbund. NFO har hovedavtale med arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart.

Kan jeg bli flymekaniker?

For å ta fagbrevet som flymekaniker, må du gå elektrofag på videregående. Vg4: Lærling i to år i flysystemmekanikerfaget, flymotormekanikerfaget eller flystrukturfaget. Noen ganger er det mulig å “krysse over” fra en linje til en annen linje eller programområde. Det kalles et kryssløp, og flyfag er et kryssløp.

Hvilken utdannelse har en flytekniker?

Luftforsvaret utdanner flyteknikere til Forsvarets kampfly, helikoptre og maritime overvåkningsfly. For deg som har førstegangstjenesten kan du få unik teknisk utdanning og kompetanse på Luftforsvarets fly og helikoptere.

Hva har en flytekniker i årslønn?

Som ferdig utdannet flymekaniker tjener man 686.280 kroner i året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Men flyteknikerne jobber ofte nattevakter, i helgene og i helligdagene. Det er fordi det er på disse tidspunktene at flest fly står på bakken og kan få utført vedlikehold.

Hvor mye tjener man som pilot?

Nyutdannede kommersielle piloter har ofte en startlønn på rundt 450 – 550 000 kroner i året, og over tid vil denne kunne øke til over 1 million. Gjennomsnittslønna er på 1,1 million i året, og piloter med lang erfaring kan komme nærmere 1,5 millioner i årslønn.

LES OGSÅ  Når offentliggjøres Skattelister 2022?

Er flymekaniker og flytekniker det samme?

En flymekaniker er ikke det samme som flytekniker. Flyteknikere er flymekanikere som har videreutdannet seg etter europeiske lover og regler, og har ansvaret for å godkjenne flyene som flygedyktige. Flyteknikere skal veilede og verifisere alt arbeid som utføres av flymekanikere.

Har flyselskapene egne flyteknikere?

Flyselskapene bruker teknikere som er organisert av Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), som streiker for høyere lønn. Totalt finnes det drøyt 400 flyteknikere i Norge.

Hvor mye tjener en avioniker?

– Som nyutdannet avioniker i Forsvaret er grunnlønnen cirka 440 000 i året.

Hvor jobber en flymekaniker?

Som flysystemmekaniker arbeider du på en flyplass, i hangaren eller på verkstedet hos sivile fly- og /helikopterselskap, eller ved et av Luftforsvarets verksteder eller baser.

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Leave a Comment