Hva vil det si å leve i sølibat?

Sølibat er det å leve utan seksuell aktivitet. I dei fleste religionar finst det sølibat i form av seksuelt fråhald i kortare periodar, spesielt i samband med bestemte rituelle tilstandar (innviing, sørgeritar).

Hvorfor må katolske munker nonner og prester leve i sølibat?

Sølibatet er “en nådegave fra Gud”, ifølge den katolske kirke. Men ikke alle prester har kunnet gi avkall på de jordiske lyster, viser historien. I den romersk-katolske kirke må prester være ugift og leve i sølibat. Ifølge teologien opptrer prester som Kristi stedfortreder og derfor avspeile Kristi kyskhet.

Hva vil det si å leve i sølibat? – Related Questions

Kan paven ha kone?

Men pave Benedict XVI (79 og selvsagt ugift) holder hardt på kravet, til tross for at det er mangel på prester i den katolske verden. En av grunnene kan være sølibatet. Det ligger dypt i den menneskelige natur å søke både kjærlighet og sex. DE FLESTE RELIGIONER har påbud om en eller annen form for sølibat.

Hvordan lever munker og nonner i buddhismen?

Munkene og nonnene er levende moralske forbilder for andre buddhister. De organiserer hele livet med det formål å oppnå oppvåkning og følger strenge leveregler som skal tilrettelegge for dette. Disse levereglene for munker og nonner er samlet i en rekke skrifter som kalles for vinaya.

Hvem kan bli prester i den katolske kirke?

Katolsk teologi har et tredelt embete: diakon, prest og biskop. For å bli prest må man først vigsles til diakon og for å bli biskop må man først være vigslet diakon og prest. Det finnes også uavhengige kirker med et katolsk syn på presteembetet. Presteembetet er forbeholdt menn.

Korleis lever munker og nonner?

Munker og nonner forlater sine familier, lever i sølibat og gir avkall på personlige eiendeler og verdslige forpliktelser. Tradisjonelt lever nonner og munker av donasjoner fra lekfolk. Mange gir opplæring i dharma, og enkelte munker og nonner arbeider også med veldedig virksomhet.

Kan munker og nonner gifte seg?

Ordinerte munker og nonner skal leve et liv i sølibat. Det er sølibatet, ikke ekteskapet, som fremheves som et ideal. Men dette kreves ikke av lekfolket. De forventes å inngå ekteskap, men skal avstå fra «upassende seksuell oppførsel.» Dette er en vag formulering.

LES OGSÅ  Kan man spise grønn hvitløk?

Finnes det kvinnelige munker?

For 1000 år siden var munker og nonner likestilt. De kvinnelige munkene ble kalt bhikkhuni, og var etter Buddhas velsignelse ordinert på samme måte som mannlige munker.

Er det nonner i Norge?

I nyere tid

Dominikanerne har to klostre, St. Dominikus kloster som ble grunnlagt i 1921 (10 munker i 2005) og Lunden kloster som ble grunnlagt i 1959 (10 nonner i 2005). Begge ligger i Oslo. I tillegg drives Sankta Katarinahjemmet i Oslo av dominikanerinner.

Kan nonner oppnå nirvana?

I praksis anses realiseringen av nirvana som såpass vanskelig at det kun er forbeholdt noen få eksepsjonelle meditasjonsspesialister slik som munker, nonner eller omvandrende asketer. Derfor har meditasjon, og tilhørende opplevelser, tradisjonelt vært forbeholdt munker i klosterfellesskapet.

Hva gir god karma?

Gode handlinger gir karma som fører til et bedre liv, mens dårlige handlinger gir karma som fører til et verre liv. Et bedre liv kan bety gjenfødelse i en guddommelig himmel, et verre liv gjenfødelse i et helvete.

Hva er de fem leveregler?

5 LEVEREGLER: • Ikke skade/drepe noe levende • Ikke stjele/ta noe • Ikke være seksuelt utro eller misbruke noen seksuelt • Ikke lyve • Ikke drikke alkohol eller bruke narkotika.

Hva er de 10 gode Handlemåtene?

DE TI GODE HANDLEMÅTENE

Det motsatte av de fire dårlige handlinger med munnen er: Å snakke sant, å snakke forsonlig, å snakke vennlig, å si det som har mening.

Hva skjer når man dør i buddhismen?

Hva tror en buddhist om døden? Døden er et sentralt tema i Buddhismen. De troende mener, som Buddha at sjelen vår blir gjenfødt. Dette er ikke det samme som vi kaller sjelevandring, men et kretsløp hvor en person kan bli født betinget av sinnet til den personen som døde.

Hva er de tre negative drivkreftene?

Hva er de negative drivkreftene? I buddhas ‘ildpreken’-tale snakker han om de negative drivkreftene, uvitenhet, grådighet og hat. Disse ble illustrert som dyrene gris, hane og slange, der de alle bet hverandre i halen, for å symbolisere hvordan de hang sammen. Uvitenhet forbindes med grunnproblemet i buddhismen.

Hva er dharma enkelt forklart?

Dharma er et sentralt begrep i hinduismen og buddhismen. I buddhismen er dharma Buddhas lære. I hinduismen er begrepet mer mangfoldig. Dharma betyr her det rette, moral, lov eller verdensorden.

Hvor mange dager mediterte Buddha?

Han satte seg så i meditasjon under et fikentre ved det nåværende Bodh Gaya i Bihar, og opplevde samme natt det avgjørende gjennombrudd, «oppvåkningen». Etter dette fikk han ærestittelen Buddha, det vil si «den oppvåknede», og vandret rundt og spredte sin innsikt og kunnskap i 45 år.

Leave a Comment