Hvem har best rente på sparekonto?

Hvem har høyest rente på høyrentekonto?

Renten i dag

Av disse er det Nordax Bank og Instabank som har den høyeste renten med 1,17 prosent. Deretter ser du at det ligger flere banker som perler på en snor. Fra 500.000 kroner har Høland & Setskog Sparebank den høyeste renten med 1,20 prosent. Du må ha et innskudd på 500.000 kroner for å få denne renten.

Hva er god rente på sparekonto?

Renter for Sparekonto
Innestående beløp Priser gjeldende fra 19. februar
Beløp over kr 100.000 0,50 % p.a.
Innestående beløp Gjeldende rente
Kr 0 – 99.999 1,75 % p.a.
Beløp over kr 100.000 0,50 % p.a.

1 more row

Hvem har best rente på sparekonto? – Related Questions

Hvor mye bør jeg ha på sparekonto?

Generelt anbefaler vi at du har en buffer tilsvarende to måneders lønn etter skatt på bufferkonto, men det varierer fra person til person. Har du høy inntekt og lave utgifter, er kanskje ikke behovet for bufferkonto like stort, og kanskje holder det med én månedslønn.

Hvor mye renter får jeg på sparekonto DNB?

Rente på Sparekonto Pluss

Renten på kontoen avhenger av hvor mye penger du har spart opp. Innskudd på inntil 500 000 kroner gir en rente på 1,35 % per år. Innskudd på mellom 500 000 og 2 millioner kroner gir en rente på 2,75 % per år for hele sparebeløpet på kontoen.

Hva er renten på høyrentekonto i Nordea?

Sparing uten bindingstid eller risiko

Rentesatsene gjelder for hele beløpet fra første krone. Ved alle beløp inntil kr 99.999 er renten 1,75 % p.a. Fra kr 100.000 til kr 499.999 er renten 1,75 % p.a. Fra kr 500.000 til kr 1.999.999 er renten 2,25 % p.a. Fra kr 2.000.000 og over er renten 2,25 % p.a.

Er høyrentekonto bra?

Fordelen med en høyrentekonto er at du enkelt og raskt kan flytte pengene mellom kontoen og brukskontoen, og ofte få en bedre rente enn du hadde fått på brukskontoen. Dersom man har større beløp stående på brukskontoen kan det lønne seg å flytte disse over på en høyrentekonto slik at du får bedre avkastning.

Hvordan regne ut rente på konto?

Hvor mye er effektiv rente?

Hva er effektiv rente? Effektiv rente er den totale prisen du betaler for lånet. Det er med andre ord den nominelle renten, i tillegg til etableringsgebyr, termingebyrer og andre kostnader forbundet med lånet.

Hvilken Bank har best rente?

Oversikt over bankenes sparerente – en bank klart best
Bank og kontotype Rente Minimumsbeløp
DnB NOR – sparekonto 3,25% 500 000,-
Nordea – sparekonto for fordelskunder 3,25% 1 000 000,-
Skandiabanken –høyrentekonto 3,20% 100 000,-
Nordea – sparekonto for fordelskunder 3,15% 500 000,-

Hva er høy rente?

Høyere rente betyr blant annet at du får større avkastning på pengene du har på sparekonto, mens du kan risikere å betale mer i renter på lånene dine. De fleste av oss har mer lån enn penger på sparekonto. Med høyere rente vil det dermed være mer attraktiv å spare penger, enn å bruke dem.

Hvor mye vil renten gå opp?

Norges Banks renteanslag

Norges Bank har i eksisterende prognoser anslått at styringsrenten vil komme opp til 3 prosent i 2023 og at dette vil føre til at boliglånsrentene i Norge vil stige til mellom 4 og 4,5 prosent.

Hva blir renten i 2024?

Slik er rentebanen
Tidsintervall Styrings-rente Boliglåns-rente
01.10.2023 – 31.12.2023 3,08% 4,58%
01.01.2024 – 31.03.2024 3,04% 4,54%
01.04.2024 – 31.06.2024 2,99% 4,49%
01.07.2024 – 30.09.2024 2,93% 4,43%

Hva blir renten i 2023?

Norges Banks prognoser tilsier en styringsrente på mellom 3 og 3,25 % i 2023. Du kan forvente at boliglånsrenten din vil øke gradvis opp mot 4-4,5 % i 2023. Markedet tror at rentehevingene kommer raskere enn Norges Banks prognoser.

Hvor høy var renten i 1990?

Tabell
Nominell utlånsrente1 Rentemargin
1990 14,2 5,2
1991 13,7 5,0
1992 13,8 4,7
1993 8,9 4,4

Leave a Comment