Hvilken utdanning gir best lønn?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Er 600 000 bra lønn?

i 2021 var 50 790 kroner. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 610 000 kroner. Mange vil oppleve at gjennomsnittet virker høyt.

Hva kan jeg jobbe med uten utdannelse?

Yrker uten krav til utdanning
 • Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, industri osv.
 • Hjelpearbeidere innen jordbruk, skogbruk og fiske.
 • Hjelpearbeidere innen tjenesteyting.

Hvilken utdanning gir best lønn? – Related Questions

Hvilket yrke er best betalt?

De 10 best betalte yrkene i Norge
 • Handels og skipsmeglere.
 • Ledere av olje- og gassutvinning.
 • Finans og økonomisjefer.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet.
 • Toppledere i offentlig administrasjon.
 • Flygeledere.
 • Legespesialister.
 • Administrerende direktører.

Hvilken jobb blir man rik av?

Dette er de 10 best betalte yrkene i Norge
 • Handels og skipsmeglere – 1 464 360 kr.
 • Ledere av olje- og gassutvinning – 1 298 760 kr.
 • Toppledere i offentlig administrasjon – 1 187 400 kr.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet – 1 179 600 kr.
 • Finansmeglere – 1 151 880 kr.
 • Flygeledere – 1 124 760 kr.

Hvor mye penger for å være rik?

Dersom vi legger fattigdomsgrensen til grunn så kan man jo i prinsippet si at alle som tjener over medianinntekten i Norge kan klassifiseres som rike. Det betyr at dersom den samlede inntekten etter skatt for en husholdning er høyere enn 524 200 kr så kan man klassifiseres som rik.

LES OGSÅ  Hvem eier Gjensidige forsikring?

Hvilken yrke tjener minst?

Det lavest lønnede yrket har en gjennomsnittlig lønn på 337.000 kroner. Nederst på listen ligger forskjellig typer hjelpearbeidere. Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon ligger aller lavest med en lønn på 337.330 kroner.

Hva skal til for å bli aksjemegler?

Aksjemeglere har i hovedsak utdanning innenfor økonomi og/eller finans og makroøkonomi. Store meglerhus tar inn økonomer og gir intern opplæring. De mest relevante studiene er siviløkonomstudiet eller finansstudiet.

Hvordan bli handels og Skipsmegler?

Tittelen skipsmegler er ikke beskyttet, og du trenger ingen spesiell utdanning for å utøve dette yrket. Skipsmeglerforbundet har likevel retningslinjer for hvordan skipsmeglere bør utføre jobben. Skipsmeglere har ofte en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn.

Hvor mye tjener skipsmeglere i året?

Handels- og skipsmeglere tjente i snitt 122 030 kroner i måneden i 2020. Dette tilsvarer en årslønn på 1 464 360 kroner. Mannlige handels- og skipsmeglere tjener mer enn kvinnelige. Menn tjener i snitt 132 030 kroner i måneden, kvinner tjener 62 640.

Hvor mye tjener man som selger?

Fastlønna starter på 20 000 kroner i måneden og kan øke med ansiennitet , men om man når toppen av stigen, kan man ha månedslønner på 80 til 100 000 kroner. Man kan påvirke lønnen mye selv her, og om man står på kan man tjene veldig godt.

Hvor mye tjener en skipsreder?

En kan forvente seg begynnerlønn på rundt 400 000–500 000 kroner i året, men generelt lønnsnivå er oftest bonusregulert ut ifra individuell produktivitet.

Hva er lønnen til flyteknikere?

Statistisk sentralbyrå opererer med en gjennomsnittslønn for flyteknikere på 771.840 kroner, uten overtid.

Hvor mye tjener man som fisker?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 kroner i årslønn, eventuelt med bonuser. Årslønnen avhenger av hvor mange dager du jobber. og bonusen avhenger hvor mye båten har fisket det året.

Hva tjener man som politi?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Ifølge Utdanning.no tjener en politibetjent 638 040 kr i året, det vil si ca 53 170kr brutto i måneden (før skatt). Dette regnes ikke som lav lønn. Denne lønna er gjennomsnittet for alle som jobber i politiet.

Hvor mye tjener man på oljeplattform i året?

Hvor mye tjener jeg på å jobbe på plattform i Nordsjøen? Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig. Disse tallene er hentet fra Industri Energi sin tariffavtale.

Hvor mye tjener en elektriker?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Grunnlønnen for en nyutdannet elektriker er cirka 450 000 kroner i året. Med mye overtid kan du tjene godt.

Leave a Comment