Hvor er det best å opprette aksjesparekonto?

Aksjesparekonto tilbys av bank, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond (fondsforvaltere). Du kan enkelt opprett en aksjesparekonto med BankID. Du kan ha så mange aksjesparekontoer hos forskjellige tilbydere som du vil, eller hos den samme.

Hva er best av aksjesparekonto og fondskonto?

Fordelen med å ha aksjer og aksjefond på en aksjesparekonto er at du kan kjøpe, selge og bytte så mye du vil uten at det utløser skatt. Gevinsten beskattes først når du tar pengene ut av kontoen. Ved å ha fond på en vanlig fondskonto skatter du av gevinsten med en gang du selger fondet.

LES OGSÅ  Hva er det billigste man kan spise?

Kan man bli skyldig penger på aksjer?

Som aksjonær kommer du ikke til å bli tvunget til å arve gjeld, men du risikerer å tape alt du kjøpte aksjene for i utgangspunktet. Det er ikke ofte at selskap på børsen går konkurs, men det kan selvsagt skje. Hvis selskapet går konkurs trenger du ikke gjøre noe som aksjonær.

Hvor er det best å opprette aksjesparekonto? – Related Questions

Hvor lenge bør man sitte på aksjer?

Sett realistiske mål og tenk langsiktig

Vil du spare i aksjer, er det viktig å ha realistiske forventninger til avkastningen. En avkastning på 8- 10 prosent i snitt pr år er et ambisiøst, men historisk sett realistisk mål i et langsiktig perspektiv. Hver investering bør ha et perspektiv på minst 5 – 6 år.

Hvor mange aksjer bør man ha?

Hvor mange aksjer bør inngå i en god portefølje? Sindre sier at det ikke finnes noe fasitsvar på hvor mange aksjer som er smart å ha i en portefølje. Noen kunder velger å investere i 5–8 aksjer, mens andre mener at 15–20 aksjer er mer riktig for god risikospredning.

Kan man tvinge noen til å selge aksjer?

Hvis du alene eier mer enn 9/10 av selskapet, kan du tvinge de andre aksjonærene til å selge de resterende aksjene til deg. Dette kalles også for rett til tvangsinnløsning, som vi har vært inne på tidligere i artikkelen.

Kan det være vanskelig å selge en unotert aksje?

Når aksjene er unotert, betyr det at selskapet ikke er regulert på en handelsplass som en børs. Når selskapene ikke er regulert, kan det være vanskelig å få solgt aksjene på kort sikt. Du er avhengig av å finne en kjøper og kan være avhengig av å få transaksjonen godkjent av selskapets styre.

Hva skjer når et selskap kjøper egne aksjer?

Tilbakekjøp av aksjer er når et selskap kjøper tilbake egne aksjer fra investorer. Det kan betraktes som en alternativ og skatteeffektiv måte for å returnere penger til aksjonærene. Når aksjene er kjøpt tilbake anses de som kansellerte, men de kan beholdes for omfordeling i fremtiden.

Hvilke aksjer blir solgt først?

Ved kjøp av aksjer i flere omganger så er det som nevnt hovedregelen at de tidligst ervervede aksjene anses som solgt først, ved en senere realisasjon. Merk at dette prinsippet, som kalles for “FIFU” (“først inn, først ut”), også gjelder ved gavetransaksjoner.

Hvor mye kan et selskap eie av seg selv?

Selskapets adgang til å erverve egne aksjer. (1) Et aksjeselskap kan erverve egne aksjer dersom den samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen.

Kan man selge aksjer til hvilken pris man vil?

Overføring og salg av aksjer

Ved salg skal prisen normalt beregnes ut fra markedsverdi. Avtale om overføring av aksjer skal meldes til styret i aksjeselskapet av den som overtar aksjene. Avtalen bør som et minimum inneholde hvem avtalen gjelder for, hvilke aksjer som overføres, og til hvilken pris.

LES OGSÅ  Hvor mye kan man tjene på å leie ut hytta?

Er aksjer skattefritt?

Gevinst ved salg og utbytte på aksjer er skattepliktig for det som overstiger skjermingsfradraget med en effektiv skattesats på 31,68 prosent for 2021. Denne er vedtatt økt for inntektsåret 2022 til 35,2 prosent. Ved fradrag for tap er skattesatsen tilvarende.

Når på døgnet er det best å kjøpe aksjer?

Kom deg inn i markedet tidlig i uken og selg på fredag, for det er på ukens siste dag du har størst sannsynlighet for positiv avkastning.

Er aksjer skattepliktig?

Aksjeutbytter og gevinster over et visst skjermingsbeløp skattlegges som alminnelig inntekt, med 22 prosent skatt for personlige skatteytere for skatteåret 2021 og 2022. Før skatten beregnes skal det trekkes fra et skjermingsfradrag i utbytte eller gevinst. Modellen gjelder også for utenlandske aksjer.

Hvor mye skatt på 1 million?

Om du tjener 1,000,000 kr i året når du bor i Norge, vil du bli skattet 328,123 kr. Dette betyr at nettolønnen din vil bli 671,877 kr per år, eller 55,990 kr per måned. Din gjennomsnittlige skattesats er 32.8% og marginalskattesatsen din er 46.0%.

Leave a Comment