Hvor kan man fylle med YX kort?

Avtalen mellom Preem og YX-Norge innebærer i tillegg at kunder med YX Truckkort kan benytte sine kort på Preem og Såifa stasjoner i Sverige, og at Preem og Såifa kundene kan benytte sine Preem Såifakort på norske YX truckanlegg.

Hvem eier YX stasjonene?

YX Energi
YX Energi AS
Etablert 1. januar 1995
Morselskap Reitan Gruppen
Hovedkontor Oslo
Produkt(er) Drivstoff

Hvor kan man fylle med YX kort? – Related Questions

Kan man bruke Coop kort på YX?

Coop Medlemskort kan ikke brukes sammen med YX Visa-kortet, ei heller YX Firma eller YX Truck-kort.

Hvem har 98 oktan?

Ajourført informasjon fra Shell, Esso og Yx, hvor deres stasjoner med 98 oktan finnes.

Er det farlig å fylle 98 på 95?

98 på 95 motorer går greit. 95 på 98 motorer gir tenningsbank på høye turtall. Nei, det er ikke feil å fylle høyere oktan, men du kjøper en dyrere bensin enn nødvendig.

Hva er forskjell på 95 og 98 oktan?

Egenvekten til bensin er mye lavere enn vann og ligger på rundt 0,74 kg/liter. Mange tror at 98-oktan har høyere energiinnhold og forbrenningshastighet enn 95-oktan, men sannheten er at forskjellene knapt er målbare selv i godt instrumenterte laboratoriemotorer.

Kan man bruke 98 på 95?

Ingen problemer med å gå opp på 98 oktan på en bil som kjører på 95 oktan.

Hvorfor 98 oktan?

Oktantallet angir hvor høy kompresjon bensin-blandingen tåler før den selvantenner. 98 oktan gir renere forbrenning og mindre avleiringer/koks i motoren.

Er 95 miles bensin?

miles bensin 95 kan anvendes i alle bensinmotorer som kan kjøre på bensin med oktan 95. miles bensin 95 er tilsatt et høyteknologisk multifunksjonelt additiv som rengjør viktige deler i motoren.

Er blyfri 95 vanlig bensin?

Blyfri 95 Bensin kan benyttes i praktisk talt alle bensin-motorer (2-T og 4-Takt). Enkelte eldre motorer krever imidlertid en bly-erstatningskomponent for å opprettholde levetiden på ventilsetene. Blyfri 98 Bensin er spesielt velegnet til bruk i høykomprimerte bensinmotorer.

Når fryser bensin?

Da er det 51 kuldegrader ute. Siden bensin fryser ved 45 grader, slår Kolja aldri av motoren på minibussen.

Har Esso 98 oktan?

Hva er forskjellen mellom vanlig og premium Synergy bensin? I tillegg til å ha høyere oktantall (noe som kan bidra til å redusere tenningsbank i høyeffektsmotorer), inneholder vår nye Synergy Supreme+ Bensin 98 ekstra rensemiddel som kommer alle bensinbiler til gode, også eldre modeller.

Hva kostet bensin i 1987?

I 1987 var for eksempel bensinprisen 7,87 kroner, juster for inflasjon.

Hva kostet 1 liter bensin i 1970?

I 1970 kostet en liter bensin 1,24 mens en liter mjølk kostet 1 kr og 40 øre. En trikkebillett i Oslo kostet 1 krone. I dag koster bensinen 11 kroner, mjølka 11.50 og trikkebilletten 30 kroner. Bensinprisen har altså steget mindre enn mange andre varer.

Når var bensinprisen 10 kr?

Bensinprisen er på full vei opp. Ikke siden juni 2001 har det vært så dyrt å fylle tanken. I dag varsler kjedene prishopp til over 10 kroner. Flere av kjedene varsler prishopp på bensin fra og med i dag.

Hva kostet bensinen i 2000?

– I 2000 kostet én liter bensin 9,98 kroner.

Leave a Comment