Hvor kan man se eiendomsoverdragelser?

Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å gjøre et oppslag på eiendommen i Se Eiendom. Dette er en gratis innsynsløsning som krever innlogging gjennom ID-porten (minID, bankID osv). Du kan gjøre 10 søk per innlogging, men du kan logge inn på nytt igjen dersom du ønsker å gjøre oppslag på flere eiendommer.

Hvor kan man se eiendomspriser?

På virdi.no finner du informasjon om fast eiendom i Norge, blant annet eiendomspriser, nylig solgte boliger, boliger som kommer for salg og diverse annen data som tidligere har vært skjult for privatpersoner.

Hvor kan man se eiendomsoverdragelser? – Related Questions

Hvordan kan man finne ut hvor mye boligen er verdt?

Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Beregningen bygger på opplysninger om boligens areal, beliggenhet, alder og type. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien.

Hva er markedspris på bolig?

Markedsverdien refererer seg til den prisen som en selger av fast eiendom kan forvente å få fra en kjøper, gjennom forhandlinger i et bestemt marked. Vanligvis settes markedsverdien av en bolig av profesjonelle takstmenn og eiendomsmeglere.

Hvor finner jeg BYA for min eiendom?

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Hvordan finne bra på bolig?

BRA = Bruksareal

Bruksareal måles innvendig i boligen, altså er bruksarealet på en bolig bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger. Boligens totale bruksareal er P-rom pluss S-rom.

Hvor finner man skjøte på eiendom?

Det kan du enkelt gjøre ved å gå inn på nettsiden Se eiendom. Der får du blant annet informasjon om hvem som er hjemmelshaver og om det er tinglyste heftelser i eiendommen.

Hvor finner jeg tomtegrensen?

Dersom man er usikker på hvor tomta stopper og naboens tomt starter, bør man finne og sjekke tomtegrensene. Den enkleste måten er å søke opp eiendommen på et kart og så se i terrenget etter grensemerker. Hvis man ikke finner noen grensemerker, kan man be kommunen om å foreta en oppmålingsforretning.

LES OGSÅ  Hvor kan man se skattelistene?

Skal arealoverføring Nabovarsles?

Hovedregelen er at en søknad om arealoverføring alltid må nabovarsles. Du må varsle naboene før du sender inn søknaden.

Hvor langt ned i grunnen eier man?

Den gjeldende ulovfestede hovedregel antas å være at grunneier (overflateeier) eierlangt ned i grunnen som han har praktisk interesse av, eller så langt ned som han rimeligvis kan tenkes å utnytte undergrunnen (”utnyttelseslæren”).

Når naboen tar seg til rette på din eiendom?

Naboen kan ikke uten videre gjøre hva han eller hun vil på sin egen eiendom. Det er naboloven som regulerer forholdet mellom naboer. Naboloven kalles også for grannelova. Spørsmål om gjerder reguleres av Lov om grannegjerde, også kalt for gjerdeloven.

Er det lov å gå inn på andres eiendom?

Etter straffeloven § 268 er det forbudt å ferdes hos “en annens hus eller et sted som ikke er fritt tilgjengelig”. Forbudet gjelder også den som “uberettiget forblir på et slikt sted”. Det betyr at det er forbudt for andre å oppholde seg i anders hus eller på andres eiendom uten samtykke til dette.

Kan nabo nekte gjerde?

Du har rett til å sette opp gjerde mot naboen, så lenge det ikke er til direkte ulempe for naboen, og ellers ikke bryter med kravene i plan- og bygningsloven eller friluftsloven.

Kan man kreve at naboen fjerner trær?

Kan kreve felling

– Hvis det er klart at naboens tre utgjør en urimelig ulempe for deg, er hovedregelen at du har rett til å kreve at treet beskjæres eller felles. Begrepet «urimelig ulempe» innebærer blant annet at treet av ulike grunner utgjør en risiko for eiendommen din.

LES OGSÅ  Hva skal til for å bli skipsmegler?

Hvor høyt kan et tre være mot nabo?

Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjernet et tre som er 9 meter høyt hvis det står nærmere enn 3 meter. Regelen står i nabolovens § 3. Merk at hekker under 2 meter og hekker som står som gjerde, ikke kan fjernes etter disse reglene.

Er det lov å spionere på naboen?

Er det lov å spionere på naboen? Det er ikke lov å spionere eller overvåke andre. Du kan kontakte politiet og informere dem om hva dine naboer gjør.

Hvor høy kan en hekk mot naboen være?

Hekk høyde mot nabo

Høydehekker som ikke fungerer som hekkegjerder er derimot regulert i naboloven, som sier at man lovlig kan sette opp hekker på opp til 2 meters høyde. Dersom det blir særlig vanskelig eller dyrt å oppføre grensehekken på delelinjen, kan hekken settes lengre inn på naboeiendommen mot et vederlag.

Hvordan skjerme mot naboen?

I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot veien kan du sette opp et opptil 1,5 meter høyt gjerde. Dersom gjerdet ikke er over 1,5 meter kan du sette opp gjerdet i grensedelet mot naboen uten å søke kommunen.

Leave a Comment