Hvor lete etter ledige stillinger?

Slik finner du ledige jobber:
 • Let på nettsidene til NAV og Finn.
 • Sjekk annonser om ledige stillinger i avisen.
 • Fortell alle du kjenner at du er på jobbjakt.
 • Ta kontakt direkte med bedrifter du kan tenke deg å jobbe hos.
 • Heng opp lapper i nærmiljøet om at du leter etter jobb.

Hvor mange ledige stillinger er det i Norge?

– Antallet ledige stillinger var rekordhøyt i hele 2021. Dette kvartalet ser vi en ytterligere økning, og antallet ledige stillinger er nå over 100.000, det høyeste nivået på over ti år, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB.

LES OGSÅ  Hvilke randonee ski skal jeg velge?

Er det mange ledige jobber i Norge?

Tallet på ledige jobber har vært rekordhøyt fra april til og med september 2021. Samtidig er det mange arbeidsledige, ifølge SSB. Mellom juli og september var det 96.200 ledige jobber i Norge. Det melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hvor lete etter ledige stillinger? – Related Questions

Er det lov å jobbe gratis i Norge?

Det finnes ingen regler i loven om minstelønn. Det er avtalefrihet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvor stor lønnen skal være. Det er derfor ingenting i veien for at man kan jobbe gratis, men dette bør avtales nærmere.

Hva kreves for å jobbe i Norge?

Utenlandske statsborgere som skal arbeide i Norge må vanligvis ha oppholdstillatelse. Utenlandske statsborgere kan få oppholdstillatelse i Norge på grunnlag av for eksempel arbeidsinnvandring, beskyttelse (asyl) og familieinnvandring. Som arbeidsgiver må du sjekke at utenlandske ansatte har gyldig oppholdstillatelse.

Hvor mange er uten jobb i Norge?

2.2.1 Hvor mange står utenfor arbeid og utdanning? I Norge var det i 2019 om lag 620 000 personer i alderen 18–66 år som sto utenfor arbeid eller utdanning og som heller ikke mottok alderspensjon, ifølge tall fra SSB.

Hvilke yrker vil Norge ha bruk for i fremtiden?

Fram mot 2040 trengs det flere med høyere utdanning og fagutdanning spesielt innen helse, industri, bygg og anlegg, og innen håndverksfag. Det er ingen tvil om at sykepleieryrket ser ut til å være det sikreste yrkesvalget i de neste 20 årene i Norge.

Hva jobber de fleste med i Norge?

Flest jobber er i helse- og sosialtjenester

Den klart største næringen er helse- og sosialtjenester, hvor vi finner om lag 1 av 5 jobber. Helse- og sosialtjenester omfatter sykehus, lege- og tannlegetjenester, pleie- og omsorgstjenester (som hjemmehjelp og eldresenter) og bl. a. barnehager.

LES OGSÅ  Is iRobot the same as Roomba?

Når på året er det flest ledige stillinger?

– Det er i månedene fra februar til mai og juni at flest stillinger er ledige. Dette gjentar seg fra år til år, og er et mønster som går igjen, sier Hans Kure, kontorsjef i Nav. Statistikkene taler for seg. I mai 2007 registrerte NAV 2096 ledige stillinger per virkedag.

Kan man ha to 100 stillinger?

Du kan ikke ha mer enn 100% stilling hos en og samme arbeidsgiver. Dersom du har mer enn 100% stilling hos samme arbeidsgiver regnes dette som overtid, og overtid er ikke tillatt som en fast ordning. Kommunen vil som regel anses å være en og samme arbeidsgiver.

Hvilke jobber er mest etterspurt?

Her er de 15 mest etterspurte jobbene i 2021:
 • Lærere.
 • Digitale innholdsprodusenter.
 • Profesjonelle og personlige trenere.
 • Spesialiserte ingeniører.
 • Spesialister innen mental helse.
 • UX-designere.
 • Spesialister innen data science.
 • Spesialister innen kunstig intelligens.

Hvilke yrker er mest etterspurt?

Topp 5 ettertraktede yrker akkurat nå
 • Butikkansatt. På topp troner butikksansatt som akkurat nå har nesten 1000 ledige stillinger ute!
 • Kundeservice. Pandemien er passé og kundeservice fyker rett opp på topplista igjen!
 • Ledelse.
 • Helsepersonell.
 • Ingeniør.

Hvilke yrker gir god lønn?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hvilke yrker er best betalt?

Yrke 2020 Endring
Flygeledere 1 139 280 4,3 %
Finans- og økonomisjefer 1 093 920 7,2 %
Flygere 1 126 440 0,4 %
Legespesialister 1 038 960 6,1 %

Hvilke yrker mangler arbeidskraft?

Mangelenarbeidskraft er størst innenfor helse, pleie og omsorg, der det er estimert et behov for 15 750 flere ansatte, 2 300 flere enn i fjor. Det er særlig stor mangel på sykepleiere (5900), andre helseyrker (2600) og helsefagarbeidere (2600).

Hvilke jobber er det mangel på?

I Norge er det disse yrkene som topper listen over arbeidskraft det er vanskelig å skaffe:
 1. Faglært arbeidskraft.
 2. Ingeniører.
 3. Sjåfører.
 4. Regnskap & økonomimedarbeider.
 5. Ledere.
 6. Teknikere.
 7. Leger og helsepersonell (ikke sykepleiere)
 8. Selgere.

Hvilke yrker er det mest behov for i fremtiden?

Yrkene det blir økt behov for. I løpet av de neste 20 årene vil det bli økt etterspørsel etter arbeidstakere med høyere utdanning og fagutdanning rettet mot industri, bygg og anlegg, håndverk og helsefag. På disse områdene er behovet ventet å øke mer enn arbeidsstyrken.

Hvor er det enklest å få jobb?

– Det viktigste for å ha gode muligheter på arbeidsmarkedet er at man fullfører en utdanning, enten det er fagbrev eller høyere utdanning, sier Sørbø.

Mest ettertraktede stillinger

 • Helse og omsorg.
 • Bygg og anlegg.
 • Butikk og varehandel.
 • IT.
 • Industri og produksjon.

Leave a Comment