Hvor mange kWh bruker et hus i mnd?

Gjennomsnittlig forbruk for en norsk enebolig er på 20 000 kWh pr år, eller 1 666 kWh pr mnd.

Hva er normalt strømforbruk pr mnd?

Tabell over gjennomsnittlig strømforbruk
Hustype Størrelse (BRA) Strømforbruk per måned
Enebolig 120 m² 1 400 kWh
Enebolig 150 m² 1 750 kWh
Enebolig 180 m² 2 100 kWh
Enebolig 200 m² 2 335 kWh

Hvor mange kWh pr måned?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) ligger nordmenns gjennomsnittlige strømforbruk på rundt 16 000 kilowattimer (kWh) per husholdning. Kjapt regnet blir det 1 333 kWh i måneden, men hvordan fordeler egentlig strømforbruket seg?

Hva trekker mest strøm i et hus?

60 prosent går til oppvarming. 15-20 prosent til varmtvann. 15 prosent til elektriske apparater. 10 prosent til belysning.

Hvor mye koster 25000 kWh?

25 000 kWh ⋅ 0,48 kr = 12 000 kr. Det vil si 1000 kr. måneden! I tillegg må man betale nettleie til de som har strømnettet.

Hvor lenge varer 1 kWh?

De ulike elektriske apparatene i hjemmet har ulikt strømforbruk. Så en lyspære som trekker 100 watt vil bruke 10 timer på å forbruke 1 kWh (100W x 10), mens en komfyr som trekker 2000 watt vil bruke en halvtime på å bruke 1kWh (2000W x 0,5). Et typisk strømforbruk om vinteren kan være 3,5 kWh i timen gjennom døgnet.

Hvor mye er det for kWh i dag?

14.00-15.00
Klokkeslett Pris per kWh
16.00-17.00 191,93 øre Midtre
17.00-18.00 180,57 øre Midtre
18.00-19.00 153,04 øre Nedre
19.00-20.00 126,54 øre Nedre

Hvor mye er kWh i dag?

Spotpris time for time

Så selv om dagens strømpris er på 1,88 kr/kWh (Sone 1 – Øst) så vil du få en annen strømpris oppgitt på din faktura.

Hvordan regnes en kWh?

For å beregne kWh-forbruket av en elektrisk enhet kan du gjøre følgende: del antall watt (effekten) på 1000, og gang dette med hvor lenge enheten har vært i bruk. Hvis du for eksempel har en taklampe som bruker 40 W deler du denne på 1000, da får du 0,040 kW.

Hvor mye strøm bruker en ovn på 1000W?

Bruker panelovnen 1000W i 10 timer utgjør det 10 kWh i strømforbruk. Om strømprisen er 2 kroner gir det 20 kroner i strømutgifter.

Hvor mye kWh bruker en varmepumpe?

En vanlig luft-til-luft-varmepumpe (nordisk modell med nominell effekt 3,5 kW) bruker gjerne mellom 200 og 1200 W, i snitt kanskje 400 W. Hvor mye energi dette blir i løpet av året, avhenger blant annet av været og hvordan varmepumpen brukes.

Hva lønner seg ved eller varmepumpe?

Så lenge du må kjøpe ved, vil realistisk pris for vedfyring alltid være høyere enn for oppvarming med varmepumpe. På ekstra kalde dager er det uansett fint å ha begge deler. Må du kjøpe ved, skal det mye til for at vedfyring er mer lønnsomt enn luft-til-luft-varmepumpe.

Hvor mange kw bruker en dusj?

En dusj koster deg én krone

Dusjer du i fem minutter, bruker du omtrent 80 liter vann. Det går med omkring 2,5 kWh for å varme opp vannet, så med dagens strømpriser koster dusjen deg litt over 1 krone. I løpet av et år blir det rundt 456 kroner.

Hva bruker mest strøm av varmepumpe og panelovn?

Dette skjer fordi varmepumpa er mer energieffektiv enn panelovner og fordi man bruker mindre ved og fyringsoljer, som har en lavere energieffektivitet enn både panelovner og varmepumper.

Hvor mye koster en varmepumpe i året?

Rundt 50 – 60 prosent av energiforbruket i norske boliger går til oppvarming. Varmepumpen kan for mange gi store årlige energi- og økonomiske besparelser.

Hvordan spare strøm med en varmepumpe?

Leave a Comment