Hvor mange timer er en deltidsjobb?

Deltidsarbeid er arbeidsforhold hvor den ansatte arbeider med kortere arbeidstid enn det som ellers er vanlig i bedriften eller yrket. I norsk statistikk regnes deltid som 1–36 timer ukentlig arbeidstid, med unntak av personer med arbeidstid 32–36 timer som oppgir at dette utgjør heltid.

Hvem jobber deltid?

Deltidsarbeidet er for en stor del, både for kvinner og menn, konsentrert i bestemte yrker og sektorer av arbeidsmarkedet. Det er aller mest deltid i yrker uten krav til utdanning, i små bedrifter og blant midlertidig ansatte. Særlig gjelder dette ufrivillig deltid/undersysselsetting.

Hvordan søke på en jobb som ikke er utlyst?

Man kan sende en jobbsøknad til steder der man kan tenke seg å jobbe selv om de ikke har utlyst noen ledige stillinger. En slik søknad kalles en “åpen søknad“.

Kan man spørre om grunnen til at man ikke fikk jobben?

I det private har man ikke krav på å se søkerlisten, men du kan be om en begrunnelse for hvorfor du ikke fikk stillingen. Du kan også kreve at arbeidsgiveren skriftlig gir opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiveren skal da opplyse om utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner.

Når de ringer referanser?

Når ringer arbeidsgiver referanser? Referansesjekken utføres ofte i etterkant av et jobbintervju. Din potensielt nye arbeidsgiver vil sannsynligvis gå gjennom flere intervjurunder med potensielle arbeidstakere, før han eller hun skal sile ut de beste. Da er det ofte aktuelt å ringe til referansene dine.

Hvordan si til sjefen at du har søkt ny jobb?

Har du et godt forhold til sjefen, kan du sikkert fortelle at du søker ny jobb og ønsker din leder som referanse. Du kan også be om at det er konfidensielt. Din leder vil da forstå din situasjon og hjelpe deg. Kanskje vil hun/han prøve å holde på deg ved å gi deg mer interessante oppgaver, mer ansvar og høyere lønn.

Hvordan søke jobb mens man er i jobb?

Dersom bedriften du ønsker å jobbe for ikke har utlyst en stilling, så kan du skrive og levere en åpen søknad til bedriften. Åpen søknad er et begrep som brukes for å beskrive akkurat denne situasjonen, og det er ikke noe du trenger å være nervøs for. Bedrifter mottar nemlig slike søknader hele tiden!

Hvor mange jobber blir ikke utlyst?

Det skjulte arbeidsmarkedet – der de fleste stillinger er. Ofte må du se langt etter drømmejobben, ikke fordi den ikke er der, men fordi mer enn fire av ti stillinger aldri blir utlyst offentlig. Tall fra NAV viser at 42 prosent av bedriftene ikke utlyste stillingen offentlig ved siste ansettelse.

LES OGSÅ  Hva er den beste rettetangen?

Hvordan spørre om å få jobb?

Dersom du er heldig og de har noe ledig akkurat nå, spør hva slags arbeidsoppgaver man har i jobben, hvor ofte det kan være snakk om å jobbe, hvilke arbeidstider som gjelder osv. Det er viktig at du virker motivert og viser at du har lyst på jobben. Vær positiv og smil!

Hvor ser du deg selv om fem år?

«Hvor ser du deg selv om fem år?» Dette er et av flere spørsmål som er vanlig å stille kandidaten under jobbintervjuet. Det er vanskelig å vite hva man skal svare. Man vil virke interessert i jobben, vise seg som en trofast medarbeider i tillegg til å inneha mange ambisjoner og mål.

Hva er dine svake sider?

Fortell om noen svakheter du har, men nevn samtidig hva du gjør for å forbedre disse. Du kan gjerne nevne konkrete eksempler på tiltak du har satt i gang. Kan dine negative sider komme til nytte? Da kan du i løpet av intervjuet vri de negative sidene over til å ha noe positivt i seg.

Hva har man ikke lov å spørre om på intervju?

Det finnes en del begrensninger i lovgivningen om hva arbeidsgiveren kan spørre om. For eksempel er det som hovedregel ikke lov å stille spørsmål om graviditet eller seksuell legning, om du er fagorganisert eller om din politiske oppfatning.

Hva skal man fortelle om seg selv på jobbintervju?

En typisk åpning av et jobbintervju er at du får spørsmålet – Fortell litt om deg selv! Her må du passe på at du ikke svarer med en enetale som er altfor lang og kjedelig. Redegjør kort om hvor du bor, hvem du bor sammen med, og eventuelt noe om dine interesser eller annet personlig som kan være relevant.

Har man krav på fri til jobbintervju?

Står det noe i arbeidsmiljøloven om dette? Svar: Rett til fri for å gå på andre jobbintervjuer er ikke behandlet i arbeidsmiljøloven. Normalt vil en arbeidstaker ikke ønske at ny arbeidsgiver skal vite at man er på denne type jobbintervjuer, og avtale disse utenom alminnelig arbeidstid hos nåværende arbeidsgiver.

LES OGSÅ  Hvordan legge Begrensningskabel Husqvarna?

Kan arbeidsgiver fortelle om sykemelding?

Arbeidsgiveren kan ikke kreve å få vite detaljerte diagnoseopplysninger mot den ansattes vilje. Arbeidstakeren har en plikt til å gi opplysninger om sin arbeidsevne, men ikke om sin sykdom. Arbeidsgiveren kan kun kreve helseattest og helsekontroll i de situasjoner som fremgår av arbeidsmiljøloven §§ 9-3 og 9-4.

Kan man få sparken for å være syk?

I helt spesielle situasjoner der arbeidstaker har meget stort sykefravær, enten i form av mange kortvarige fravær eller i form av svært langvarig fravær, kan arbeidsgiver ha saklig grunn for oppsigelse. Dersom det gis oppsigelse mens arbeidstaker er sykmeldt vil oppsigelsestiden løpe også i sykmeldingsperioden.

Kan man bli sykemeldt pga stress?

Sykmelding kan være nødvendig pga symptomenes alvorlighetsgrad, eksempelvis svær utmattelse/manglende mestring, kognitive vansker og hvis arbeidet forverrer tilstanden. Full sykmelding i en periode på 2 uker, kan være nødvendig for å få en avstand til arbeidet.

Når er man syk nok til å være hjemme?

Det finnes ingen offisielle råd fra helsemyndighetene for når man bør holde seg hjemme fra jobben, så her må man rett og slett kjenne på allmenntilstanden og bruke skjønn. – De fleste vil jo kunne gå på jobben ved en vanlig forkjølelse. Men man må kjenne litt på hva man orker.

Kan sjefen ringe meg når jeg er sykemeldt?

Må du ringe eller sende e-post for å varsle om et sykdomsfravær? Kan sjefen din kreve det? I folketrygdloven er det ikke noe krav om at ansatte skal ringe inn et sykefravær, og loven stiller ingen krav til hvordan sykemeldingen skal formidles, ifølge LO-advokatene.

Leave a Comment