Hvor mye er en hektar i mål?

Ett hektar tilsvarer altså 10 mål, hundre hektar tilsvarer én kvadratkilometer, og ett hektar tilsvarer følgelig én hundredels kvadratkilometer. Ett hektar tilsvarer også 2,47 acre, og én acre tilsvarer 0,40469 hektar (4,0469 dekar). Hektar er ikke en SI-enhet, men godkjent for bruk med SI.

Hvor mye er 4 hektar?

Hektar til Kvadratmeter tabell
Hektar Kvadratmeter
2 ha 20000.00 m²
3 ha 30000.00 m²
4 ha 40000.00 m²
5 ha 50000.00 m²

Hvor mye er 1 dekar?

Dekar er en arealenhet som tilsvarer tusen kvadratmeter (1000 m²). Symbolet for dekar er daa. Dekar brukes særlig for jordbruksareal.

Hvor mye er en hektar i mål? – Related Questions

Hvor stort er et ar?

En ar tilsvarer et kvadrat som er 10 m begge veier, altså 100 kvadratmeter.

Hvor mye er 10 dekar?

1 hektar = 10 dekar = 100 ar = 10 000 m2. 1 dekar kalles også ofte for 1 mål.

Hvor mye er 5 dekar?

Acres (dekar) til Kvadratmeter tabell
Acres (dekar) Kvadratmeter
2 ac 8093.71 m²
3 ac 12140.57 m²
4 ac 16187.43 m²
5 ac 20234.28 m²

Hvor mange mål er 1 km2?

Kvadratkilometer 1 km2 = 1 000 000 m2
Mål 1 mål = 1 000 m2

Hvor mye er 10 dekar?

1 hektar = 10 dekar = 100 ar = 10 000 m2. 1 dekar kalles også ofte for 1 mål.

Hvor mange dekar er 1km2?

arealet av et kvadrat hvor hver side er en kilometer lang. 1 000 000 m² 100 hektar. 1 000 dekar.

Hvor stort er 5 dekar?

Acres (dekar) til Kvadratmeter tabell
Acres (dekar) Kvadratmeter
2 ac 8093.71 m²
3 ac 12140.57 m²
4 ac 16187.43 m²
5 ac 20234.28 m²

Hvor mange dekar er 1 km2?

Kvadratkilometer til Acres (dekar) tabell
Kvadratkilometer Acres (dekar)
0 km² 0.00 ac
1 km² 247.11 ac
2 km² 494.21 ac
3 km² 741.32 ac

Hvor mye er 15 dekar?

Hvordan regne dekar? Et dekar tilsvarer 1 000 kvadratmeter. Dekar betyr 10 ar, og ar tilsvarer 100 kvadratmeter. En hektar er 10 dekar, eller 100 ar.

Hvor mye er 6 dekar?

Dekar (forkortet daa, noen ganger da) er en enhet for måling av areal som tilsvarer 1 000 kvadratmeter.

Hvor stor er Norge?

385 207 km²
Norge / Område

Hvem er Europas største land?

Europas største land: Russland – Europeisk del ca. 3 960 000 km² (17 098 242 km²).

Hva er det minste landet i Europa?

Europas største land er Russland. Den minste staten er Vatikanstaten.

Når ble vi 1 milliard?

Verdens befolkning:

I 1800 levde det 1 milliard mennesker på jorda, først i 1927 var vi 2 milliarder, mens 3 milliarder ble passert i 1959.

Leave a Comment