Hvor mye strøm bruker en elektrisk peis?

Strømforbruket for en elektrisk peis uten varmeeffekt ligger på mellom 40-200 watt i timen. Med en kilowattpris på én krone, vil det koste 20 øre i timen å drifte en elektrisk peis.

Hvordan fungerer en elektrisk peis?

Den elektriske peisen må alltid være koblet til strøm for å fungere. Noen elektriske peiser er tilgjengelige med en varmeblåser, hvor det er mulig å justere varmen. Hvis varmen ikke er nødvendig, er det mulig å slå av varmen og kun ha flammene. Varmen kan sammenlignes med en elektrisk radiator.

Hvor mye strøm bruker en elektrisk peis? – Related Questions

Er peis søknadspliktig?

Installering, endring og reparasjon av ildsted som ovn og peis i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle er unntatt søknadsplikt. Unntaket gjelder bare selve ildstedet. Bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre.

Er det påbudt med peis?

Med de nye energikravene ble det innført et krav om at boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Skorstein skal oppføres som en varig løsning, tilrettelagt for eventuell senere montering av ildsted i hver enkelt boenhet. Kravet er beskrevet i § 14-4, fjerde ledd i byggteknisk forskrift.

Hvilken peis varmer best?

Bytt til en rentbrennende ovn

Moderne, rentbrennende vedovner gir mer varme og mindre forurensning enn gamle. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent. Dessuten reduseres partikkelutslippet opp mot 90 prosent.

Hvilken peis varmer mest?

Klebersteinsovner og andre varmelagrende vedovner

Med både klebersteinsovner og vedovner med varmelagring i toppen får du peisovner som avgir varme lenge etter at siste vedkubbe har brent ut. Varmelagrende peiser og vedovner avgir varme lenge etter at siste vedkubbe har brent ut.

Hva er forskjellen på vedovn og peis?

Innsatsen er derfor selve brennkammeret med dører osv, men ferdig montert i en omramming blir dette altså kalt en Peis. Vedovn: Med en ovn mener man gjerne en eldre ovn i støpejern, uten noe særlig glassdør og innsyn til bålet. I mange tilfeller er ovnen utstyrt med kokeplate og fine dekorasjoner på sidene.

Er det lov å montere peis selv?

Når det gjelder vedfyrte ildsteder, så er svaret på dette spørsmålet ja! Det er fullt lovlig å gjøre dette selv. Det er heller ikke søknadspliktig å installere et nytt ildsted til en eksisterende pipe. Det er derimot krav til hvordan jobben skal utføres, slik at brannsikkerheten ivaretas.

LES OGSÅ  Hvilket boblebad er best?

Hvor mye varmer 5 kW?

Som tommelfingerregel varmer en moderne vedovn opp 10 kvm pr. kilowatt. En vedovn på 5 kW kan derfor varme opp opptil 50 kvm. Det neste du skal ta høyde for er hvor peisovnen skal plasseres i hjemmet.

Hvor mye koster det å montere en peis?

Generelt koster selve materialene fra 5000 og opp mot 20,000 kroner. De fleste profesjonelle håndverkere tar mellom 5000 og 10,000 for å gjøre jobben.

Hvem kan godkjenne peis?

– Det er ingen formalkrav for hvem som kan gjøre den jobben, men det må være en som har fagkunnskap, sier Tom Erik Galambos. Galambos er senior rådgiver i Brannvernforeningen. Han sier at hvem som helst kan installere en vedovn. Men de anbefaler å la en sertifisert installatør gjøre jobben.

Kan en peis eksplodere?

– Man legger på med ved, men åpner ikke trekkventilene. Så ligger det og ulmer, og når det så får luft kan det eksplodere, forteller han. Fageksperten med lang erfaring fra Sintef oppfordrer folk til å være flinkere med å sette seg inn i hvordan peisovner fungerer.

Hvor lenge varer en peis?

Det finnes ikke noen klare retningslinjer for hvor lenge en peis er ment å vare i et hjem, og enkelte har muligens en ovn eller peis på hytta som har vært der i hundre år. Et mønster blant dagens forbrukere, er imidlertid at de bytter ut peisen i takt med oppussing og oppgradering, på lik linje med andre møbler.

Kan man ha Peis uten pipe?

En peis uten pipe er perfekt for de som ønsker seg peis, men ikke har pipeløp. Peisene brenner på rent brennstoff som ikke er farlig for inneklima eller miljøet. Flere av peisene kan du enkelt installere selv, og er perfekt egnet for de som bor i leilighet, men likevel drømmer om peiskos.

LES OGSÅ  Is JBL Go 2 loud enough?

Hvor nærme peisen kan Sofa stå?

Montering. Hvor langt må ildstedet stå fra brennbart materiale? Alle ildstedene har i dag egne krav til avstander. Uansett så må det være minst 30 cm fra røykrøret til nærmeste brennbart.

Kan man brenne papp i peisen?

Ikke brenn juletrær, reklame, papp og julepapir. Juletrær kan bli en potensiell brannfelle. Treet er ferskt og har mye barnåler, noe som kan skape en eksplosiv brann som er vanskelig å kontrollere. Mye reklame og julepapir inneholder plast, og avgir giftige gasser.

Hvorfor soter det i peisen?

Sot oppstår når det er manglende tilgang på oksygen i peisen. Da er det en ufullstendig forbrenning i peisen. Når veden ikke forbrennes godt nok blir det mye sot og svevestøv. Ved å sørge for god kvalitet på veden og riktig tilgang på oksygen vil forbrenningen øke og dermed redusere mengden med sot.

Skal veden stå eller ligge i peisen?

Plasser veden liggende, da utnytter du brennverdien i veden bedre. Bruk aldri parafin, tennvæske eller lignende til opptenning. Trekkventilen åpnes på fullt og la døren stå på gløtt i opptenningsfasen. Lukk døren når det brenner godt.

Leave a Comment