Hvor mye strøm bruker en TV?

Hvis du eier en TV, har du kanskje lurt på hvor mye strøm den bruker og hvilken innvirkning den har på dine månedlige strømregninger. Det å vite strømforbruket til TV-en kan hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om energiforbruket ditt og potensielt spare penger på regningene dine.

I denne artikkelen vil vi forsøke å besvare spørsmål om hvor mye strøm bruker en TV? Vi vil se på faktorene som kan påvirke strømforbruket til TV-en, inkludert størrelsen og typen TV, typen skjerm og måten den brukes på.

Vi vil også gi anslag over gjennomsnittlig strømforbruk for ulike typer TV-er og gi tips for å redusere TV-strømbruken.

Til slutt vil vi diskutere hvordan man beregner kostnaden for TV-strømbruk basert på TV-ens wattstyrke, antall timer den brukes og kostnaden per kilowatt-time.

Slik kan du beregne TV strømforbruk

For å beregne kostnadene for TV-strømbruk, må du vite TV-ens wattstyrke, antall timer den brukes og kostnaden per kilowatt-time. Her er et eksempel på beregning:

TV-effekt: La oss si at TV-en har en effekt på 100 watt.
Timer med bruk: La oss si at TV-en brukes i gjennomsnitt 5 timer per dag.
Kostnad per kilowatt-time: La oss si at kostnaden for elektrisitet er 1,2 kr per kilowatt-time.
For å beregne kostnadene for TV-strømbruk, må vi først konvertere watt til kilowatt ved å dele watt med 1000. I dette tilfellet er 100 watt / 1000 = 0,1 kilowatt.

Deretter må vi multiplisere antall timer med bruk med antall dager i et år. I dette tilfellet 5 timer/dag * 365 dager/år = 1825 timer/år.

LES OGSÅ  Hva koster forsikring på bilen?

Til slutt kan vi multiplisere antall kilowatt med antall timer bruk og kostnaden per kilowatt-time for å få den årlige kostnaden for TV-strømbruk. I dette tilfellet, 0,1 kilowatt * 1825 timer/år * 1,2 kr /kilowatt-time = 220 kr /år.

TV strømforbruk

Faktorer som påvirker TV strømforbruk

Det er flere faktorer som kan påvirke hvor mye strøm en TV bruker. Disse inkluderer størrelsen og typen TV, typen skjerm (som LCD eller OLED), og måten den brukes på (som volum og lysstyrkenivå).

 • Størrelse: Størrelsen på en TV kan ha en betydelig innvirkning på strømforbruket. Generelt bruker større TV-er mer strøm enn mindre TV-er.
 • Type: TV-typen kan også påvirke strømforbruket. For eksempel har CRT-TV-er en tendens til å bruke mer strøm enn LCD- eller OLED-TV-er.
 • Skjerm: Type skjerm kan også påvirke strømforbruket. OLED-TV-er er kjent for sin energieffektivitet, mens LCD-TV-er har en tendens til å bruke mer strøm.
 • Bruk: Måten en TV brukes på kan også påvirke strømforbruket. For eksempel vil en TV som brukes på et høyt volum eller lysstyrkenivå bruke mer strøm enn en som brukes på et lavere volum eller lysstyrkenivå.
 • Gjennomsnittlig strømforbruk for forskjellige TV-typer: Gjennomsnittlig strømforbruk til forskjellige typer TV-er kan variere betydelig. Følgende er noen anslag over gjennomsnittlig strømforbruk for forskjellige typer TV-er:
 • CRT-TV-er: Disse TV-ene har en tendens til å bruke mest strøm, med et gjennomsnittlig forbruk på rundt 150 watt.
 • LCD-TV-er: Disse TV-ene har en tendens til å bruke mindre strøm enn CRT-TV-er, med et gjennomsnittlig bruk på rundt 100 watt.
 • OLED-TV-er: Disse TV-ene er kjent for sin energieffektivitet, med et gjennomsnittlig forbruk på rundt 50 watt.


Husk at dette bare er estimater, og det faktiske strømforbruket til en TV kan variere basert på faktorene diskutert ovenfor.

LES OGSÅ  Hvordan få Coop rabatt på bensin?

Tips for å redusere strømforbruk TV

Det finnes flere skritt du kan ta for å redusere mengden strøm som TV-en bruker:

 • Bruk strømsparemoduser: Mange TV-er har strømsparemoduser som kan bidra til å redusere strømforbruket. Disse modusene kan redusere lysstyrken eller volumet til TV-en, eller slå av visse funksjoner når de ikke er i bruk.
 • Slå av TV-en når den ikke er i bruk: En av de enkleste måtene å redusere TV-strømbruken på er å slå av TV-en når den ikke er i bruk. Dette kan bidra til å spare strøm og også forlenge levetiden til TV-en.
 • Bruk en strømskinne: Hvis du har flere enheter som er koblet til og slått av, bør du vurdere å bruke en strømskinne for å enkelt slå dem av på en gang. Dette kan bidra til å redusere strømforbruket i standby, som er strømmen enhetene bruker når de er slått av, men fortsatt tilkoblet.
strømforbruk TV

Hvor mye strøm bruker en TV i standby

TV-er bruker strøm selv når de er slått av og i standby-modus. Mengden elektrisitet som brukes i standby-modus kan variere avhengig av størrelsen og typen TV, samt typen skjerm.

I gjennomsnitt kan en TV i standby-modus bruke alt fra 1 watt til 15 watt strøm. Noen nyere TV-er er designet for å bruke svært lite strøm i standby-modus, mens eldre TV-er eller TV-er med visse funksjoner (som innebygde DVD-spillere) kan bruke mer strøm.

For å redusere mengden strøm som brukes av en TV i standby-modus, bør du vurdere å slå av TV-en helt når den ikke er i bruk, eller koble den fra stikkontakten. Det kan også være nyttig å bruke en strømskinne, siden den lar deg enkelt slå av flere enheter samtidig og redusere strømforbruket i standby.

LES OGSÅ  Hvor kan man se eiendomsoverdragelser?

Husk at strømforbruket i standby kan øke over tid, spesielt hvis du har flere enheter som alltid er koblet til. Ved å ta skritt for å redusere strømforbruket i standby, kan du spare penger på strømregningen og redusere det totale energiforbruket.

Konklusjon

Oppsummert kan mengden strøm en TV bruker variere basert på størrelse, type, skjerm og bruk. I gjennomsnitt bruker CRT-TVer mest strøm, etterfulgt av LCD-TVer, med OLED-TVer som bruker minst.

Det er flere s stegom huseiere kan ta for å redusere mengden strøm TV-en bruker, for eksempel å bruke strømsparemoduser, slå av TV-en når den ikke er i bruk og bruke en strømskinne for å slå av flere enheter samtidig.

For å beregne kostnadene for TV-strømbruk, kan huseiere bruke wattstyrken på TV-en, antall timer den brukes og kostnaden per kilowatt-time. Ved å forstå strømforbruket på TV kan huseiere ta skritt for å redusere energikostnadene og spare penger på månedlige regninger.

Nettside | Flere artikler

Mikkel Graut elsker alt som har med teknologi å gjøre. Han bruker mesteparten av fritiden min på å lese seg opp om ny teknologi, noe han synes er svært interessant. Hos Xgamesnorway.no ser Mikkel frem til å dele kunnskapene og interessene sine med leserne.

Leave a Comment