Hvor skal en subkutan injeksjon injiseres?

Subkutan injeksjon kan settes mange ulike steder på kroppen. For vaksiner er det vanlig å velge overarm for alle aldersgrupper. Intrakutan injeksjon er mest aktuelt for BCG og PPD tuberkulin. Injeksjonsstedet for PPD er dorsalsiden av overarm.

Hva er forskjellen på en subkutan og en intramuskulær injeksjon?

Intramuskulært betyr inn i en underliggende muskel. Subkutan er under huden, altså i underhudsfettet.

Hvilken type prosedyre er subkutan injeksjon?

En subkutan injeksjon (SC) administreres inn i subkutis, hudlaget under epidermis og dermis. Subkutane injeksjoner brukes til administrasjon av legemidler i små volum, for eksempel insulin eller heparin, der en lang absorpsjonstid er ønsket.

Hvordan sette subkutan nål?

Løft huden litt opp og sett kanylen rett inn. Kanylen kan plasseres på abdomen, overarm, fremside lår eller på brystet under kragebeinet. Hos urolige pasienter kan kanylen festes over skulderbladet. Unngå strålebehandlet, skadet eller ødematøs hud, leddnære områder og områder over beinutspring.

Hva menes med subkutant?

Subkutan betyr ‘under huden’. Det brukes for eksempel om injeksjon av medikamenter (i det subkutane fettvev), eller om beliggenhet av svulst.

Hva betyr intramuskulært?

Intramuskulær er noe som er inne i musklene. Ordet brukes for eksempel om injeksjoner som settes inn i musklene (intramuskulært).

Hva betyr intrakutan?

Intrakutan er det same som intradermal, dermis er det latinske namnet på lærhuda. Intrakutan injeksjon er ein ‘grunn’ hudinjeksjon. Til forskjell frå dette brukar ein nemningane subkutan, «under huda», som er djupare enn intrakutan, og epikutan, «på huda», som er utanpå huda.

Hvor lang tid tar det før en subkutan injeksjon virker?

Maksimal effekt Peroralt ca. 2-6 timer, intravenøs, intramuskulær ca. 20 minutter og subkutan ca. 10-20 minutter.

Hva er injeksjonsbehandling?

Ved injeksjonsbehandling blir et legemiddel injisert i huden for å behandle en hudsykdom eller bedre utseende.

Hva er de vanligste komplikasjonene ved intramuskulær injeksjonsteknikk?

Vanligste lokale bivirkning etter intramuskulære injeksjoner er smerte ved innstikksstedet og i muskulaturen (3). Risikoen for smertereaksjoner kan reduseres ved forbehandling med lokalbedøvende krem og ved bruk av lang og tynn kanyle med lang skråskjæring til innstikket.

Hvordan injisere?

Når en skal injisere, bør en føre kanylen med skjevvinkelen opp i en 45 graders vinkel og alltid mot hjertet. Idet en finner en vene, sett kanylen inn og trekk tilbake stemplet til det kommer noe blod opp i sprøyten. Dette gir en indikasjon på at kanylen er i en vene. Fjern deretter turnikeet og injiser sakte.

Hva betyr aspirere injeksjon?

Å aspirere innebærer å trekke stempelet litt tilbake.

«Hvis det kommer blod i stempelet på kanylen, indikerer det at nålespissen har gått inn i et av de mange blodkarene i skuldermuskelen. Skjer det, skal man stikke et annet sted,» sier han.

Hvem har lov til å sette injeksjoner?

Kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjon eller bivirkning, kan etter helsepersonelloven § 4 a bare utføres av helsepersonell.

Kan man sette Fragmin i låret?

Fragmin skal injiseres subkutant, vanligvis i under- hudsfettet på magen, men lår og overarm kan også brukes. Husk å bytte injeksjonssted på magen fra dag til dag. Start med å vaske hendene. Rengjør huden ved injeksjonsstedet med såpe eller desinfeksjonsmiddel.

Hvem kan sette Fragmin?

Fragmin gis vanligvis av lege eller sykepleier.

Hvor mange timer mellom Fragmin?

Fragmin administreres sc en eller to ganger daglig som angitt for behandling av dyp venetrombose. Ved dosering to ganger daglig gis 100-120 IU/kg kroppsvekt hver 12. time.

Leave a Comment