Hvordan behandle kompresjonsbrudd?

Kompresjonsbrudd behandles med smertelindring og mobilisering inntil smertegrense for gradvis gjenvinning av funksjon. Dette går ut på å lindre smertene så godt som mulig og å oppfordre pasienten til å bevege på seg så langt det går før det begynner å gjøre vondt.

Kan man gå med brudd i ryggen?

Etter et traumatisk ryggbrudd, kommer du til akuttmottak på legevakt eller sykehus. Om det er mistanke om ryggbrudd, skal du være sengeliggende og ikke sitte eller før omfanget av ryggbruddet er avklart. Du blir undersøkt av lege. Det blir tatt blodprøver, røntgen og CT-bilder.

Hvordan behandle brudd i ryggen?

Stabile brudd behandles stort sett konservativt (ikke-operativt) med mobilisering inntil smertegrense. Smertene kan ofte kjennes i lang tid, men vil være avtagende over 3-4 måneder. Smertestillende medisiner kan være til hjelp en kort periode, særlig i starten.

LES OGSÅ  Hvor lenge kan hund ligge i bur?

Hvordan behandle kompresjonsbrudd? – Related Questions

Er brudd vondt?

Symptomer ved beinbrudd er smerter, ømhet og hevelse på bruddstedet. Det er karakteristisk at det også er indirekte ømhet, som vil si smerter på bruddstedet ved bevegelse av knokkelen. Det kan være unormal bevegelighet på bruddstedet, og man kan av og til høre eller merke at bruddendene gnir mot hverandre.

I hvilken del av ryggsøylen opptrer skader hyppigst?

De fleste traumatiske ryggbrudd er lokalisert i overgangen mellom brystdelen av ryggen og korsryggen (TH12 til L2). Mange eldre kan få ryggbudd etter mindre påkjenninger eller fall, og for denne pasientgruppen er benskjørhet (osteoporose) ofte en bakenforliggende årsak.

Hvorfor er det farlig med brudd i ryggen?

Brudd i ryggen. De fleste brudd i ryggen skjer hos eldre mennesker med beinskjørhet. Ryggen kan imidlertid også brekke ved alvorlige ulykker, noe som i verste fall kan medføre at man blir lam i kroppen nedenfor bruddstedet.

Hva skal man gjøre ved brudd?

Førstehjelp ved brudd

Sår skal dekkes med bandasje. Feilstillinger bør rettes ut ved å trekke i brukket arm eller bein, og holde litt strekk mens spjelken legges på. Dette virker smertelindrende og bedrer blodsirkulasjonen. Inntil en lege kan se på skaden, skal bruddet stabiliseres ved hjelp av en spjelking.

Hvordan vite om det er brudd?

Typiske symptomer og tegn
  1. Smerte, hevelse og tap av bevegelse.
  2. Sjokk kan oppstå
  3. Eventuelt åpent sår med synlig brukket bein (komplisert brudd)
  4. Skadet bein kan virke forkortet.
  5. Foten eller kneet kan være vridd til siden (rotert)

Hvordan gror et brudd?

Mange brudd uten feilstilling behandles ved at bruddstedet holdes i ro mens det gror av seg selv. Bruddstedet kan holdes i ro ved bruk av gips eller skinner. Brudd med feilstilling må settes tilbake i riktig stilling (reponeres) før gipsen legges på. Dette gjøres som regel etter at det er gitt bedøvelse.

LES OGSÅ  Hvordan henge opp klematis?

Hva er forskjellen på brist og brudd?

Et hårlinje-brudd er et inkomplett brudd, en sprekk som ikke går gjennom hele benet. Det skyldes vanligvis en forholdsvis liten skade. En brist – et ”greenstick” brudd er et inkomplett brudd som kan sammenlignes med det å bryte av en gren på et ungt tre. Bare den ene siden av benet brekker slik at benet blir bøyd.

Hvor lang tid tar det å komme seg over et brudd?

Normalt å sørge i flere år

– Det varierer veldig hvor lenge man sørger etter et brudd. Noen føler nesten ikke sorg i det hele tatt, mens jeg personlig har sørget i flere år etter at et forhold tok slutt. Det blekner selvfølgelig etter hvert, men for mange er det en vemod og en tristhet som ligger der lenge.

Hvor lang tid tar det for et lite brudd å gro?

En tommelfingerregel sier at det tar dobbelt så lang tid før brudd gror i den nedre halvparten av kroppen (16 uker) som i den øvre halvparten (8 uker). Hos barn blir brudd leget om lag dobbelt så raskt som hos voksne, og hos eldre går det enda saktere.

Hvor lenge må man ha gips ved brudd?

Ved enkle brudd og forstuinger kan det være nok å behandle med gips i bare et par uker, mens andre ganger er det nødvendig med gipsbehandling i flere måneder. Behandlingens varighet avhenger av både skadetype og lokalisasjon.

Når er et brudd grodd?

Som en generell regel tar det dobbelt så lang tid for et brudd i nedre halvdel av kroppen å gro (16 uker) som i øvre del (8 uker). Brudd gror dobbelt så fort hos barn, og brudd gror tregere jo eldre en blir. De aller fleste brudd gror godt, og en oppnår fullgod funksjon etter noe tid.

Hvor lenge er man hoven etter brudd?

Ved brudd kan det være vanskelig å stå på det brekte benet, men dersom bruddet sitter helt nederst mot spissen av leggbenet, er det ikke uvanlig at man klarer å stå på benet. Hevelse rundt ankelen kommer som regel etter noen timer.

Er det lov å kjøre bil med gips på armen?

Dersom du opplever økt hevelse i fingrene og økt smerte, kan dette være tegn på for stram gips. Dersom det ikke hjelper å bevege fingrene og å heve armen, bør du straks ta kontakt med lege. Dersom du er i tvil, ring lege for råd. Ikke kjør bil med redusert kjøreevne.

Skal man ise ned brudd?

Unngå belastning så lenge det er smerter i det skadde området. Ved å kjøle ned det skadde området får man en viss smertelindring. Det tar litt tid før kulden trekker inn i vevet og får blodårene til å trekke seg sammen. Isposen skal ikke legges rett på huden, siden det kan føre til frostskader.

Skal man bruke støttebandasje om natten?

Vi vil ikke anbefale å bruke støttebandasjer mens du sover om ikke den er spesifikt anbefalt til slik bruk, som for eksempel FUTURO™ Natt håndleddsstøtte og FUTURO™ Plantar Facsitt nattstøtte.

Leave a Comment