Hvordan en transistor virker?

I transistoren kan det gå strøm fra base til emitter, og fra collector til emitter. Transistoren virker som en strømforsterker eller bryter. Når en liten strøm ledes inn i basen begynner halvledermaterialet i transistoren å lede strøm. Dette åpner for en mye større elektrisk strøm fra collector til emitter.

Når ble transistoren oppfunnet?

Den ble oppfunnet 1948 av amerikanerne J. Bardeen, W. H. Brattain og W. Shockley. De fikk Nobelprisen for oppfinnelsen 1956.

Hvorfor bruke transistor?

En transistor er en slags bryter, og hovedfunksjonen er at den kan bruke en liten elektrisk strøm til å styre en mye større strøm. Ved å sende en bitteliten strøm inn igjennom en «kontrollport» så åpner man «slusen» igjennom transistoren slik at det kan gå en langt kraftigere strøm igjennom den.

Hvordan en transistor virker? – Related Questions

Hvor bruker vi transistor?

Transistoren brukes både i analoge og i digitale kretser. Transistorer kan finnes som enkeltkomponenter pakket i et hus med tilkoplinger, eller de kan, sammen med ledningsføring og andre komponenter, pakkes tett sammen i et stort antall inne i en funksjonell enhet, kalt en integrert krets.

LES OGSÅ  Hvordan behandle Julekaktus?

Hvor mange transistorer i en prosessor?

transistorer i noen av de første integrerte kretsene. Til sammenligning inneholder en moderne prosessor over 100 millioner transistorer.

Hva gjør en diode?

En diode er en halvleder som i hovedsak fungerer som en enveisbryter for strøm. Den gjør at strømmen flyter lett i én retning, men begrenser strømflyten kraftig i motsatt retning. Dioder er også kjent som likerettere fordi de endrer vekselstrøm (AC) til pulserende likestrøm (DC).

Hvordan er en diode bygd opp?

Dioden består av to halvledere som har elektroner (n-type) og elektronhull (p-type) som ladningsbærere. Elektroner har negativ ladning, mens hull beskriver fraværet av elektroner og har dermed positiv elektrisk ladning.

Hvordan virker en halvleder?

En halvleder har egenskaper som ligger midt mellom lederens og isolatorens. En halvleder har en krystallinsk oppbygning hvor den deler elektroner i ytterste skall med sine naboatomer. Elektroner i ytterste skall kan flytte på seg i en halvleder, men kun under visse forhold.

Hvorfor mangler vi halvledere?

Hvorfor har vi ikke nok halvledere? Vi tror at en kombinasjon av faktorer gjør at den globale etterspørselen etter halvledere er større enn leveransene, blant annet på grunn av: Et begrenset antall brikkeprodusenter. Et økt behov for regnekraft knyttet til koronanedstenginger.

Hvorfor er det halvleder mangel?

Det rene grunnstoffet

Hvorfor ble det plutselig så stor mangel på slike halvledere? – Poenget er nok verdens produksjon av grunnstoffet silisium. Det starter med helt vanlig kvarts, silisium-dioksid.

Hvor godt leder vann strøm?

Rent vann leder strøm svært dårlig. Er vannet forurenset, vil det lede strømmen noe bedre. Forsøk viser at selv om vi bruker destillert vann så vil strømmen gjennom vannet være tilstrekkelig til at en nøyaktig måling i en krets gir signal. Når vannet forurenses vil derimot vannet lede strøm.

Hvilke materialer leder ikke strøm?

Materialer som leder elektrisk strøm dårlig blir kalt isolatorer. Eksempler på isolatorer er stein, glass, plast, gummi og porselen. Halvledere er stoffer med spesielle egenskaper som blir brukt i elektronikk.

Hvorfor leder vann strøm?

Rent vann er en isolator, men likevel er det vanlig å se på vann som et elektrisk ledende, eller konduktivt, stoff. Hvis et salt løses i vann, vil denne saltløsningen (elektrolytten) kunne lede elektrisk strøm. Denne ledeevnen skyldes redoksreaksjonen som oppstår i løsningen.

Hvorfor leder salt ikke strøm?

Det går ikke an å lede strøm gjennom rent vann. Dersom vi løser litt salt i vannet, går det strøm. Saltløsningen inneholder ioner, og ionene kan bevege seg fritt rundt i løsningen. Ionene er en slags ”ferger” som frakter ladningene gjennom løsningen.

Hvorfor leder ikke sukkervann strøm?

I sukker er alle elektroner bundet opp i molekyler. Selv om sukker oppløses endrer ikke molekylene seg og strøm kan ikke ledes når det ikke er noe som fører den. Derfor kan vi si at sukker er en isolator.

Hvorfor leder ikke fast Kobberklorid strøm?

Kobberkloridet ledet ikke strøm, ettersom pæra ikke lyste.

Når bruker man elektrolyse?

Anvendelser. Elektrolyse kan brukes til å forgylle, forsølve eller fornikle gjenstander, og brukes også i industrien til å fremstille en rekke metaller som aluminium, lithium, magnesium, sink, nikkel og kobber. Man kan legge sink på jern for å unngå rust, en prosess som man gjerne kaller for galvanisering.

Leave a Comment