Hvordan fungerer renters rente i fond?

Her er det viktig å presisere at du ikke får rente på midler investert i fond. Du får likevel effekten av «avkastning på avkastningen» gjennom investeringene fondet gjør, og som igjen øker verdien på dine fondsandeler. Dette kalles også rentes rente-effekt, fordi effekten er den samme.

Hva er den beste måten å spare på?

Våre beste sparetips
  1. Spar til en felles drøm – sammen. Lag felles sparemål med familien, vennegjengen eller kjæresten.
  2. Sett deg realistiske mål. Det er viktig at du setter deg realistiske sparemål.
  3. Spar på både lang og kort sikt.
  4. Få oversikt over hva du sparer.
  5. Prioriter nedbetaling av gjeld.

Hvordan fungerer renters rente i fond? – Related Questions

Hvor mye bør en spare i mnd?

En tommelfingerregel fra de fleste forbrukerøkonomer, er at du sparer opp en sum som tilsvarer cirka to ganger månedslønnen din (etter skatt).

Hvor mye er vanlig å ha i banken?

SSB-statistikken viser dessuten kjønnsforskjeller: Menn har totalt sett et snitt på 291 300 kroner i banken – over 40 000 kroner mer enn kvinner, som i snitt har bankinnskudd på 249 900 kroner.

Hvor mye penger har nordmenn gjennomsnitt på bankkonto?

Ifølge tallene fra SSB sparer også nordmenn knepent mest i banken. Mens nordmannen har 235 000 kroner i bankinnskudd, har svensken og dansken henholdsvis 181 000 og 230 000 kroner på konto.

Hvor mange kontoer er det lurt å ha?

Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen anbefaler å sette opp flere kontoer i nettbanken. – Det gir en solid oversikt, og en rettferdig fordeling dersom man er flere som deler på utgiftene, sier hun.

Hvor mye kapital for å starte bank?

Tillatelse forutsetter blant annet at banken stiftes med et beløp som i norske kroner svarer til minst 5 millioner euro i samlet startkapital. Størrelsen på startkapitalen må imidlertid stå i forhold til den planlagte virksomheten.

Er det lurt å ha flere banker?

Ja – det er helt greit å ha BSU-konto i en bank og andre konti i en annen bank, selv om bankene ønsker at du skal samle alle kontiene dine sin bank.

Hvor mye egenkapital på 1 millioner?

Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kjøpe bolig? Hovedregelen er at du må ha spart 15 prosent av det boligen koster, men det finnes unntak hvis du er under 34 år. Da er det mulighet for å låne mer enn 85 % av kjøpesummen, så fremt du har betjeningsevne og at banken får tilleggssikkerhet.

Hva koster det å ha et AS i året?

Hva koster et aksjeselskap i året? Det koster i utgangspunktet ingenting å drive et aksjeselskap etter det er registrert i Brønnøysundregistrene. Likevel har de aller fleste bedrifter kostnader knyttet til regnskapsføring. Alle aksjeselskaper er bokføringspliktig og må føre regnskap.

Hva lønner seg AS eller enkeltmannsforetak?

Skatt i ENK betales av ditt forventede overskudd, i form av forskuddsskatt fire ganger i året og ligger mellom 35,4-49,9 prosent. Så lenge dette ligger lavere enn det du må betale som AS, vil det derfor være mer lønnsomt med ENK så lenge du driver alene.

Når bør man starte AS?

Som en tommelfingerregel vil det ikke lønne seg å stifte AS hvis du tjener mindre enn 100 000 kroner årlig. Det koster litt å opprette et aksjeselskap. Brønnøysundregistrene tar 5 570 kr i registreringsgebyr, og du trenger minst 30 000 kroner i aksjekapital. Dette behøver imidlertid ikke å være rene penger.

Hva er ulempen med aksjeselskap?

Ulempe: AS har krav til kapital

For å starte et aksjeselskap må du hoste opp minst 30 000 kroner. I tillegg anbefales det å ha enda mer penger tilgjengelig, såkalt fri egenkapital, til oppstartskostnader og som sikkerhet til et eventuelt lån.

Er utbytte skattefritt?

Hvis du mottar utbytte fra selskapet, må du betale skatt av utbyttet. Skatten beregnes for det året utbytteutdelingen vedtas av generalforsamlingen eller styret. Skattegrunnlaget beskattes med 22 prosent.

Hva er forskjellen på et AS og ASA?

ASA står for allmennaksjeselskap, og er en selskapsform for større norske selskaper. ASA fungerer i de fleste sammenhenger helt likt som et AS. Hovedforskjellen er at det er færre begrensninger i kjøp og salg av aksjene i et ASA, og at det derfor kan børsnoteres, slik at hvem som helst kan kjøpe aksjer i selskapet.

Leave a Comment